Rhyton

Från Wikipedia
Rhyton av guld från akemenidernas Iran. Utgrävd i Ekbatana. Förvaras i Irans Nationalmuseum.

Rhyton (grekiska ῥυτόν) är en grekisk term ett konformat dryckeskärl, ofta konstrikt arbetat för att likna ett djurhuvud.

Rhytonen härstammar från Iran och blev på mode i Aten efter akemenidernas erövring av Jonien.