Riddare med stora korset av Svärdsorden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Riddare med stora korset av Svärdsorden
Ordenstecken Riddare med stora korset Svärdsorden - Livrustkammaren - 17487.tif
Frånsidan av medaljen För tapperhet i fält i guld. Modellen efter 1809 för officerare.
Utdelad av: Sverige
TypKrigsdekoration
BehörighetSvensk och utländsk högre officer
FörTill vilkas dåd betydligt inverkat på krigets förlopp
StatusVilande sedan 1975
SläpspänneRmstSO1kl.png
Statistik
Instiftad23 juni, 1788 och 9 juli, 1814
Först utdelad1788, Gustav III:s ryska krig
Senast utdelad17 mars 1942, Gustaf Mannerheim
Företräde
Närmast (högre)Serafimerorden
Närmast (lägre)Svärdsordens krigskors

1788, under det Ryska kriget, instiftade Gustav III en utmärkelse, Riddare med stora korset av Svärdsorden. Den kan endast utdelas i krigstid, och då till högre officerare vilkas dåd betydligt inverkat på krigets förlopp. Den tillkommer inte ens kungen förrän svensk krigshär under hans befäl segrat, antingen genom drabbning eller genom erövringar. Utmärkelsen delades 1814 i två klasser och ingår i de utmärkelser som benämns såsom Svenska krigsdekorationer[1];

 • Riddare med stora korset av 1. klass (RmstkSO1kl)
 • Riddare med stora korset (RmstkSO)

Dess första klass erhåller endast den, vilken som divisionsgeneral kommenderat mot fienden eller haft andra uppgifter jämförbara med en divisionsgenerals befäl. Till andra klassen utnämns de, som har regementsofficers rang och åtminstone som bataljonschefer kommenderat mot fienden eller utfört jämförliga uppdrag, varjämte båda klasserna är tillgängliga för allierade truppers officerare.

Senast denna utmärkelse tilldelades var 1942 då Gustaf Mannerheim tilldelades utmärkelsen av första klass.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Den 23 juni 1788, under pågående krig mot Ryssland, införde Gustav III en förändring inom Svärdsorden i och med införandet av riddarvärdigheten med Svärdsordens stora kors . Riddare av Svärdsordens stora kors bar ordenstecknet i band om halsen. Blev de kommendörer av Svärdsorden bar de ett upprättstående svärd på vänstra bröstet. Blev de serafimerriddare bar de också ett upprättstående svärd placerad direkt under serafimerkraschanen. Blev de kommendörer med stora korset av Svärdsorden så bar de två korslagda svärd fästade i kraschanens nedersta spetsar.[2]

Den 9 juli 1814 skedde en förändring av statuterna då Karl XIII delade riddarvärdigheten i två klasser. Kravet för att kunna erhålla någon av värdigheterna var att man först erhållit Svärdsordens riddarvärdighet. För att erhålla första klassen krävdes vidare att man innehade generalmajors grad samt att man som fördelningsgeneral eller motsvarande kommenderat mot fienden i en öppen batalj eller belägring. För att erhålla andra klassen krävdes att man innehade regementsofficers grad och agerat mot fienden som lägst bataljonschef eller motsvarande.[3] Förändringen kom att gälla retroaktivt för de tidigare mottagarna av värdigheten som fortfarande var vid liv vid tidpunkten för förändringen.

Riddare av första klassen (RmstkSO1kl), bar ett upprättstående svärd på vänstra bröstet. Riddare av andra klassen (RmstkSO2kl), bar Svärdsordens riddartecken i ett band om halsen. Om man var eller blev kommendör med stora korset eller kommendör av första klass, bar man även två korslagda svärd som var fäst vid kraschanens nedre spetsar. Blev en riddare av andra klass uppflyttad till första klass så fick man behålla riddartecknet kring halsen.[4]

I samband med Oskar I:s tronbestigning 1844 ändrades statuterna så att riddare av första klassen bar riddartecknet kring halsen och det upprättstående svärdet på bröstet och riddare av andra klassen riddartecknet kring halsen och de korslagda svärden på bröstet.

År 1952 ändrades benämningen riddare med stora korset av Svärdsorden av andra klass (RmstkSO2kl) till att heta riddare med stora korset av Svärdsorden (RmstkSO).

Ordenstecken[redigera | redigera wikitext]

Ordenstecken Bröstdekoration Ordensgrad Tillkomst Anmärkning
Riddare med stora korset av Svärdsorden.png
RmstkSO1kl c.jpg
Riddare med stora korset av 1. klass (RmstkSO1kl) 1788
Riddare med stora korset av Svärdsorden.png
RmstkSO b.jpg
Riddare med stora korset (RmstkSO) 1814

Statuter[redigera | redigera wikitext]

Ur stadgar för Kungliga Serafimer-orden, Kungliga Svärds-, och Nordstjärne-ordnarna samt för Kungliga Vasaorden givna Stockholms slott i ordenskapitel den 24 november 1902 med därefter vidtagna förändringar:

55 §
Riddarvärdighet med Svärdsordens stora kors må til svensk man utdelas, endast då riket är i krig eller med anledning av under kriget utförda bedrifter. Den skall utgöra ett hedrande bevis av det mannamod, som svenska stridsmän ådagalagt för deras fädernesland. Svensk konung må aldrig antaga och bära denna värdighets första klass, förrän krigshär eller flotta under Dess regering eller befäl segrat antingen i drabbning eller genom erövringar.

56 §
Skall riddare med Svärdsordens stora kors dubbas, sker detta av Konungen själv, eller i Dess frånvaro av någon prins av det kungliga huset, eller av den tillstädesvarande högste befälhavaren, då han därtill av Konungen undfår nådigt förordnande, helst under bar himmel och framför fronten

57 §
Ej må svensk man utnämnas till denna värdighet, som icke förut är riddare av Svärdsorden; ej heller erhålla första klassen utan att förut innehaft den andra. Konungen dock obetaget att för lysande bedrifter giva bägge klasserna på en gång.

58 §
Till första klassen må ingen utnämnas, om icke har minst generalmajors värdighet, och ingen skall erhålla denna klass, som ej med heder kommenderat mot fienden antingen i drabbning eller belägring m. m. i befattning minst av fördelningsgeneral eller blivit nyttjad mot fienden i en egenskap, som kan jämföras med fördelningsgenerals eller konteramirals befäl. Till andra klassen må ingen utnämnas, som ej äger regementsofficers värdighet och har kommenderat mot fienden i egenskap av bataljonschef eller varit nyttjad mot fienden i därmed jämförlig befattning.

59 §
Denna värdighets andra klass må även tilldelas såväl svenska furstar, som bevista kriget utan att föra befäl, som ock högre officerare vid staberna, då de särdeles utmärka sig mot fienden.

60 §
Riddarvärdighet med Svärdsordens stora kors kan jämväl tilldelas utländska fältherrar och befälhavare, som på synnerligen framstående sätt utmärkt sig under krig.

61 §
Riddare med Svärdsordens stora kors, första klass, bära på vänstra sidan av bröstet ett större upprätt stående svärd av silver; riddare med Svärdsordens stora kors, första klass, bära på vänstra sidan av bröstet tvenne mindre i kors lagda svärd av silver. Av båda klasserna bäres i ovannämnda kommendörsband om halsen en stjärna lik den ovan omförmälda riddarstjärnan av första klassen, dock något större än den.[5]

Under Gustav III:s ryska krig[redigera | redigera wikitext]

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
Charles XIII of Sweden.jpg Hertig Karl av Södermanland Sverige 27 juli 1788[6][7] 1:a klass Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
Wrangel Anton Johan d y-Ugglan.jpg Anton Johan Wrangel Sverige 27 juli 1788[6] Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
Otto Henrik Nordenskjöld porträtt.jpg Otto Henrik Nordenskiöld Sverige 27 juli 1788[6] 1:a klass Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
Carl Wilhelm Modée.jpg Carl Vilhelm Modée Sverige 27 juli 1788[6] Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
Eric af Klint ..jpg Erik af Klint Sverige 27 juli 1788[6] Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
CV Kuylenstierna.jpg Carl Wilhelm Kuylenstierna Sverige 27 juli 1788[6] Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
Sin foto.svg Fredrik Linderstedt Sverige 27 juli 1788[6] Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
Curt von Stedingk.JPG Curt von Stedingk Sverige 16 juni 1789[8] 1:a klass Slaget vid Porrassalmi 1789 Gustav III:s ryska krig
SM Rajalin.jpg Salomon von Rajalin Sverige 28 augusti 1789[9] 1:a klass Anfallet vid Porkala 1789 Gustav III:s ryska krig
Filip Julius Bernard von Platen, 1732-1805 (Johan Gustaf Wäström) - Nationalmuseum - 15743.tif Philip von Platen Sverige 2 september 1789.[10] Reträtten från Högfors 1789 Gustav III:s ryska krig
C. Ph.C. von Schwerin.jpg Curt Philip Carl von Schwerin Sverige 2 september 1789.[11] 2:a klass Reträtten från Högfors 1789 Gustav III:s ryska krig
Greve Gustaf Wachtmeister.jpg Gustaf Wachtmeister Sverige 2 september 1789.[11] 1:a klass Reträtten från Högfors 1789 Gustav III:s ryska krig
Gustaf III av Lorens Pash dy.jpg Gustav III Sverige 2 maj 1790.[12] Slaget vid Valkeala 1790 Gustav III:s ryska krig
G C de Frese.jpg George Christian de Frese Sverige 18 maj 1790.[13] Slaget vid Fredrikshamn 1790 Gustav III:s ryska krig
Gustaf Mauritz Armfelt av Joseph Maria Grassi.jpg Gustaf Mauritz Armfelt Sverige 9 juni 1790[14][15] Slaget vid Savitaipal 1790 Gustav III:s ryska krig
Johan August Meijerfeldt, 1725, 1800. Greve, fältmarskalk (Per Krafft d.ä.) - Nationalmuseum - 45527.tif Johan August Meijerfeldt Sverige 5 juli 1790[16] Gustav III:s ryska krig
Carl Olof Cronstedt.jpeg Carl Olof Cronstedt Sverige 22 juli 1790.[17] Slaget vid Svensksund 1790 Gustav III:s ryska krig Fråntagen 1811
W M Pauli.jpg Wilhelm Maurits Pauli Sverige 29 juli 1790[18][19] Slaget vid Keltis baracker 1790 Gustav III:s ryska krig
Måns von Rosenstein..jpg Måns von Rosenstein Sverige 21 augusti 1790.[20][21] Slaget vid Svensksund 1789 Gustav III:s ryska krig
Sin foto.svg Carl Gustaf Ehrnrooth Sverige 21 augusti 1790[22] 1:a klass Sommarfälttåget 1790 Gustav III:s ryska krig
Johan af Puke 1797.jpg Johan af Puke Sverige 21 augusti 1790.[23] 1:a klass 1790 års sjötåg Gustav III:s ryska krig
Sin foto.svg Eric Ludvig Armfelt Sverige 21 augusti 1790[24] Gustav III:s ryska krig
BLANK.jpg Georg Henrik Jägerhorn Sverige 21 augusti 1790[25] 1:a klass Gustav III:s ryska krig
B F J Stackelberg.jpg Berndt Fredric Johan Stackelberg Sverige 21 augusti 1790.[19][26] Gustav III:s ryska krig
Victor von Stedingk-1847.jpg Victor von Stedingk Sverige 9 juli 1817.[27][28] 1:a klass Gustav III:s ryska krig

Under Svensk-franska kriget 1805–1810[redigera | redigera wikitext]

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
Eberhard von Vegesack.jpg Eberhard von Vegesack Sverige 4 april 1807.[29] 1:a klass Utfallet från Stralsund 1807 Svensk-franska kriget 1805–1810
Johan Henrik Tawast.jpg Johan Henrik Tawast Sverige 7 april 1807.[30] 1:a klass Svensk-franska kriget 1805–1810
Hans Henrik von Essen.jpg Hans Henric von Essen Sverige 14 maj 1807.[31] 1:a klass Svensk-franska kriget 1805–1810
Sin foto.svg Fredric Roland von Stockenström Sverige 22 juli 1807.[32] Svensk-franska kriget 1805–1810
Carl Henrik Posse 1767-1843.jpg Carl Henric Posse Sverige 22 juli 1807.[32] 1:a klass Svensk-franska kriget 1805–1810

Under Dansk-svenska kriget 1808–1809[redigera | redigera wikitext]

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
Gustav Otto Lagerbring av Johan Gustaf Sandberg.jpg Gustaf Olof Lagerbring Sverige 28 april 1808[33] 1:a klass Dansk-svenska kriget 1808–1809
Carl A Hård.jpg Carl Alexander Hård Sverige 6 maj 1808[34] 2:a klass Slaget vid Lier 1808 Dansk-svenska kriget 1808–1809

Under Finska kriget[redigera | redigera wikitext]

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
HH Gripenberg.jpg Hans Henrik Gripenberg Sverige 28 april 1808[33] Slaget vid Siikajoki Finska kriget
Adlercreutz Karl Johan Adlercreutz, 1757-1815 (Carl Wilhelm Nordgren) - Nationalmuseum - 15479 (cropped).tif Carl Johan Adlercreutz Sverige 28 april 1808.[33] 1:a klass Slaget vid Siikajoki Finska kriget
Johan Adam Cronstedt.jpg Johan Adam Cronstedt Sverige 16 maj 1808.[35] 1:a klass Slaget vid Revolax Finska kriget
Johan August Sandels av Per Krafft den yngre.jpg Johan August Sandels Sverige 16 maj 1808.[35] 1:a klass Slaget vid Pulkkila Finska kriget
Georg Carl von Dobeln.jpg Georg Carl von Döbeln Sverige 30 juli 1808.[36] 1:a klass Slaget vid Lappo Finska kriget
A F Palmfelt.jpg August Fredrik Palmfelt Sverige 20 augusti 1808.[37] Slaget vid Alavo Finska kriget
MP Krusenstjerna..jpg Maurits Peter von Krusenstierna Sverige 20 augusti 1808.[37] Anfallet i Jungfrusund Finska kriget
Sin foto.svg Johan Ludvig Brant Sverige 16 september 1808.[38] Skärgårdsslaget vid Grönvikssund Finska kriget
RearAdmiral SirSamuelHood 1stBaronet (1762-1814) NationalMaritimeMuseum Greenwich.xcf Sir Samuel Hood, 1:e baronet Storbritannien 15 oktober 1808.[39] 1:a klass Finska kriget
Portrait of Sir Thomas Byam Martin 1773-1854, Thomas Mackay, oil on canvas.jpg Thomas Byam Martin Storbritannien 15 oktober 1808.[39][40] 2:a klass Finska kriget
WH Webley Parry.jpg William Henry Webley Storbritannien 15 oktober 1808.[39][40] 2:a klass Finska kriget
Sin foto.svg Odert Reinhold von Essen Sverige 24 oktober 1808.[41] 2:a klass Slaget vid Salmis
Slaget vid Oravais
Finska kriget
BLANK.jpg Nils Cedergren Sverige 24 oktober 1808.[41] 2:a klass Finska kriget
K von Otter.jpg Carl von Otter Sverige 24 oktober 1808.[41] Finska kriget
Sin foto.svg Enoch Furuhjelm Sverige 24 oktober 1808.[41] 2:a klass Finska kriget
JF Eek.jpg Johan Fredrik Eek Sverige 24 oktober 1808.[41] 2:a klass Slaget vid Kauhajoki
Slaget vid Lappfjärd
Finska kriget
R Charpentier.jpg Robert Carl Charpentier Sverige 24 oktober 1808.[41] 2:a klass Slaget vid Ruona Finska kriget
Sin foto.svg Fredric Uggla Sverige 24 oktober 1808.[41] 2:a klass Finska kriget
GA Ehrnrooth.jpg Gustaf Adolf Ehrnrooth Sverige 24 oktober 1808.[41] 2:a klass Slaget vid Oravais Finska kriget
Pehr Brändström.jpg Pehr Brändström Sverige 3 juli 1809 [42] 2:a klass Slaget vid Oravais Finska kriget
Hs0001119.jpg Gustaf Aminoff Sverige 3 juli 1809.[43] 2:a klass Finska kriget
DANIELSON(1897) p425 K.L. Lode.jpg Karl Leonhard Lode Sverige 3 juli 1809.[44] 2:a klass Slaget vid Alavo Finska kriget
Gustaf Edelstam (Sparrgren).jpg Gustaf Edelstam (Fahlander) Sverige 3 juli 1809.[42][45] 2:a klass Slaget vid Virta bro 1808 Finska kriget
F C von Platen.jpg Fredrik Christian von Platen Sverige 3 juli 1809[42] 2:a klass Finska kriget
Nils Gyldenstolpe.jpg Nils Gyldenstolpe Sverige 4 maj 1810.[46] 2:a klass Finska kriget
Carl A Lovisin.jpg Carl Lovisin Sverige 4 maj 1810.[46] 2:a klass Slaget vid Sävar 1809 Finska kriget
CW Malm.jpg Carl Wilhelm Malm Sverige 4 maj 1810.[46] 2:a klass Slaget vid Pelkjärvi kyrka och Slaget vid Virta bro 1808 Finska kriget
Sin foto.svg Carl von Gützkow Sverige 4 maj 1810[46] 2:a klass Finska kriget
Sin foto.svg Bernhard Gustav von Hennigs Sverige 4 maj 1810[46] 2:a klass Finska kriget
EG Hertzen.jpg Ernst Gustaf von Hertzen Sverige 4 maj 1810[46] 2:a klass Slaget vid Siikajoki 1808 Finska kriget

Under Andra napoleonkriget[redigera | redigera wikitext]

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
Nordgren - Portrait de Charles Jean Bernadotte, roi de Suède.jpg Kronprins Karl Johan Sverige 21 augusti 1810.[47] 1:a klass
Graf-tauentzien.jpg Bogislav Friedrich Emanuel von Tauentzien Kungariket Preussen 19 september 1813.[40][48] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Vinzingerode.jpg Ferdinand von Wintzingerode Ryssland 19 september 1813.[40][49] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Walmoden.jpg Ludwig von Wallmoden-Gimborn Österrike 19 september 1813.[40][49] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Friedrich Wilhelm Freiherr von Bulow.jpg Friedrich Wilhelm von Bülow Kungariket Preussen 22 november 1813.[49] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Langeron A F.jpg Alexander Louis Andrault de Langeron Ryssland 6 januari 1814.[50] 1:a klass Slaget vid Leipzig 1813 Sjätte koalitionskriget
AlexRussia.jpg Alexander I av Ryssland Ryssland 15 januari 1814.[50] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Friedrich Wilhelm III of Prussia.PNG Fredrik Vilhelm III av Preussen Kungariket Preussen 6 februari 1814.[50] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Carl von Sales (attr) Kaiser Franz I von Österreich.jpg Frans I av Österrike Österrike 20 februari 1814.[50] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Karel Filip Schwarzenberg.jpg Karl zu Schwarzenberg Österrike 20 februari 1814.[51] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Barclay1829.jpg Barclay de Tolly Ryssland 20 februari 1814.[51] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Phillips-Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington.jpg Arthur Wellesley, hertig av Wellington Storbritannien 26 februari 1814.[52] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Konstantin Pavlovich.jpg Konstantin Pavlovitj Ryssland 24 april 1814[53] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Friedrich Wilhelm Karl von Preußen detail.jpg Prins Vilhelm av Preussen Kungariket Preussen 24 april 1814.[40] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
A F Skjöldebrand (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Anders Fredrik Skjöldebrand Sverige 9 juli 1814.[54] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
Sin foto.svg Gustaf Reinhold Boije af Gennäs Sverige 26 juli 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
Militär o diplomat Magnus Björnstjerna (1779-1874) Bex.JPG Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna Sverige 26 juli 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
Bror Cederström (Ur vår samtid).jpg Bror Cederström Sverige 26 juli 1814.[55] 2:a klass Slaget vid Bornhöft Sjätte koalitionskriget
Olof Rudolf Cederström Riksarkivet horizontal flip.jpg Olof Rudolf Cederström Sverige 9 augusti 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
G F Mörner.jpg Gustaf Fredrik Mörner Sverige 9 augusti 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
CJ af Wirsen.jpg Carl Johan af Wirsén Sverige 9 augusti 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
C.E. Skjöldebrand..jpg Carl Eric Skjöldebrand Sverige 21 augusti 1814.[55] 2:a klass Slaget vid Kjølbergs bro Sjätte koalitionskriget
Gustaf Magnus Adlercreutz.jpg Gustaf Magnus Adlercreutz Sverige 25 augusti 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
Löwenhielm, Gustaf (ur Löwenhielm 1927-1929).jpg Gustaf Löwenhielm Sverige 21 oktober 1814.[56] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
C J B de Suremain.jpg Charles de Suremain Sverige 24 oktober 1814 [53] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
Bennigsen.jpg Levin August von Bennigsen Ryssland 23 oktober 1814.[56] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
Carl von Cardell.jpg Carl von Cardell Sverige 16 november 1814.[56] 2:a klass Sjätte koalitionskriget

Utan angivelse av krig[redigera | redigera wikitext]

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
Prince Eugene de Beauharnais.jpg Hertig Eugen av Leuchtenberg Bayern 19 juni 1823.[57] 1:a klass
Napoleon-III1.jpg Napoleon III av Frankrike Frankrike 26 augusti 1861.[58] 1:a klass Utan angivelse av konflikt[59]

Under andra världskriget[redigera | redigera wikitext]

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
CGE Mannerheim RSOmstk1kl (cropped).jpg Gustaf Mannerheim, marskalk av Finland Finland 17 mars 1942 1:a klass Finska fortsättningskriget

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Medalj.nu: RmstSO1kl: Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset av första klass”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304185503/http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-Z%2F0%2Fse&visitor=%7BD7B2FA67-EE36-4655-8C9B-7928ED53FBF3%7D&listmode=0&login=&medal=%7B140E7A0C-E19C-4490-8E04-D867C2D99556%7D. Läst 26 januari 2020. 
 2. ^ Kungl. svenska riddarordnarna, H.J. Kleberg (red) del. 1, Stockholm och Malmö 1935, s.59
 3. ^ Kungl. svenska riddarordnarna, H.J. Kleberg (red) del. 1, Stockholm och Malmö 1935, s.61-63
 4. ^ Kungl. svenska riddarordnarna, H.J. Kleberg (red) del. 1, Stockholm och Malmö 1935, s.61-63
 5. ^ Kungl. svenska riddarordnarna, H.J. Kleberg (red) del. 1, Stockholm och Malmö 1935, s.80-81
 6. ^ [a b c d e f g] Svenska Sjöhjältar 7:1, Arnold Munthe 1914, s.232
 7. ^ Sveriges civil- och krigskalender för året 1795
 8. ^ ”Inrikes tidningar, 26 november 1789, s.1”. Arkiverad från originalet den 16 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170116164137/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:286939&sequence_number=1&recordNumber=4&totalRecordNumber=5. Läst 5 oktober 2012. 
 9. ^ ”Inrikes tidningar, 26 november 1789, s.2”. Arkiverad från originalet den 13 december 2013. https://web.archive.org/web/20131213072700/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:286941&recordNumber=4&totalRecordNumber=5. Läst 5 oktober 2012. 
 10. ^ ”Inrikes tidningar, 10 augusti 1789, s.3”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222062026/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:286892&recordNumber=3&totalRecordNumber=5. Läst 5 oktober 2012. 
 11. ^ [a b] Inrikes tidningar, 10 augusti 1789, s.3
 12. ^ ”Inrikes tidningar, 27 maj 1790, s.6”. Arkiverad från originalet den 13 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140113003802/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:288661&sequence_number=6&recordNumber=6&totalRecordNumber=6. Läst 5 oktober 2012. 
 13. ^ ”Inrikes tidningar, 27 maj 1790, s.5”. Arkiverad från originalet den 12 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140112213434/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:288661&sequence_number=5&recordNumber=6&totalRecordNumber=6. Läst 5 oktober 2012. 
 14. ^ Svenska adelns ättar-taflor, afdelning 1, 1858, Gabriel Anrep, s.88
 15. ^ Hof-Calender för året 1811 s.112
 16. ^ Svenska adelns ättar-taflor, afdelning 2, 1861, Gabriel Anrep, s.889
 17. ^ Svenska Sjöhjältar 7:6, Arnold Munthe 1923, s.229
 18. ^ Svenska adelns ättar-taflor, afdelning 4, 1864, Gabriel Anrep, s.161
 19. ^ [a b] Hof-Calender för året 1792 s.124
 20. ^ Svenska Sjöhjältar 7:4, Arnold Munthe 1917, s.155
 21. ^ Matrikel öfwer Swea rikes adel, 1807, s.285
 22. ^ Matrikel öfwer Swea rikes adel, 1807, s.317
 23. ^ Matrikel öfwer Swea rikes adel, 1807, s.262
 24. ^ Hof-Calender för året 1811 s.114
 25. ^ Svenska adelns ättar-taflor, afdelning 2, 1861, Gabriel Anrep, s.396
 26. ^ Svenska adelns ättar-taflor, afdelning 4, 1864, Gabriel Anrep, s.103
 27. ^ adelsvapen.com
 28. ^ Hof-Calender för året 1818 s.175
 29. ^ Anteckningar om bortgångne samtida, C.A. Adlersparre, 1861, s.72
 30. ^ Matrikel öfwer Swea rikes adel, 1807, s.389
 31. ^ Posttidningar, 23 maj 1807, s.1
 32. ^ [a b] Posttidningar, 8 augusti 1807, s.1,
 33. ^ [a b c] ”Inrikes tidningar, 29 april 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 12 december 2013. https://web.archive.org/web/20131212212151/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:249940&recordNumber=4&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 34. ^ ”Inrikes tidningar, 5 maj 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 15 december 2013. https://web.archive.org/web/20131215123152/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:323095&recordNumber=18&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 35. ^ [a b] ”Inrikes tidningar, 17 maj 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 12 december 2013. https://web.archive.org/web/20131212211741/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:293604&recordNumber=16&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 36. ^ ”Inrikes tidningar, 4 augusti 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 16 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170116164230/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:250230&recordNumber=5&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 37. ^ [a b] ”Inrikes tidningar, 7 september 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 12 december 2013. https://web.archive.org/web/20131212211741/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:293604&recordNumber=16&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 38. ^ ”Inrikes tidningar, 21 september 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 16 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170116164038/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:329354&recordNumber=23&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 39. ^ [a b c] ”Inrikes tidningar, 24 oktober 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201211735/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:250438&recordNumber=12&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 40. ^ [a b c d e f] Sveriges och Norges stats-kalender 1838, s.498
 41. ^ [a b c d e f g h] ”Inrikes tidningar, 28 oktober 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201211758/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:240436&recordNumber=20&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 42. ^ [a b c] Hof-Calender för året 1813, s.141
 43. ^ Fänriks Ståls hjeltar och skådeplatsen för deras bragder, I. Oskar J Rancken, Stockholm 1864, s.11-12 [1]
 44. ^ Fänriks Ståls hjeltar och skådeplatsen för deras bragder, I. Oskar J Rancken, Stockholm 1864, s.157 [2]
 45. ^ Hildebrand, bengt: Gustaf Edelstam i Svenskt biografiskt lexikon, band 12, 1949, s.74]
 46. ^ [a b c d e f] ”Posttidningar, 7 maj 1810, s.1”. Arkiverad från originalet den 14 december 2013. https://web.archive.org/web/20131214125309/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:252632&sequence_number=1&recordNumber=16&totalRecordNumber=220. Läst 13 oktober 2012. 
 47. ^ ”Posttidningar, 28 september 1810, s.1”. Arkiverad från originalet den 27 mars 2018. https://web.archive.org/web/20180327213752/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:272035&recordNumber=17&totalRecordNumber=220. Läst 13 oktober 2012. 
 48. ^ ”Posttidningar, 24 november 1813, s.1”. Arkiverad från originalet den 2 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140202093923/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:253894. Läst 17 oktober 2012. 
 49. ^ [a b c] Posttidningar, 24 november 1813, s.1
 50. ^ [a b c d] ”Posttidningar, 30 april 1814, s.2”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222060419/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:254333&recordNumber=3&totalRecordNumber=9. Läst 15 oktober 2012. 
 51. ^ [a b] Hof-Calender för året 1815 s.141
 52. ^ Posttidningar, 26 februari 1814, s.2
 53. ^ [a b] Hof-Calender för året 1821 s.135
 54. ^ ”Posttidningar, 11 juli 1814, s.1”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201224418/http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?id=kb:302177&recordNumber=3&totalRecordNumber=6. Läst 22 januari 2014. 
 55. ^ [a b c d e f g h] ”Posttidningar, 19 december 1814, s.2”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201211746/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:310155&recordNumber=1&totalRecordNumber=3. Läst 15 oktober 2012. 
 56. ^ [a b c] ”Posttidningar, 19 december 1814, s.3”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201211746/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:310155&recordNumber=1&totalRecordNumber=3. Läst 15 oktober 2012. 
 57. ^ ”Post- och inrikes tidningar, 26 juni 1823, s.1”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201211810/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:343995&recordNumber=1&totalRecordNumber=4. Läst 17 november 2012. 
 58. ^ Sveriges och Norges stats-kalender 1865, s.437
 59. ^ Fritz von Dardel, Minnen, Del 1, 1833-1861,(1911). s.212