Riddarklassen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Riddarklassen är den andra klassen inom det svenska adelsståndets tre klasser som fastställdes i 1626 års riddarhusordning. Riddarklassen räknades till högadeln. Klassindelningen avskaffades 1719 och återinfördes 1778 för att åter slopas 1810.

Till riddarklassen räknades obetitlade ättlingar till riksråd. Från och med 1778 ingick i denna klass även de 300 äldsta adelsätterna samt kommendörsätterna.

Riddarklassen utgjorde obetitlad högadel till skillnad från grevar och friherrar, betitlad högadel, som utgjorde den första klassen. Övriga obetitlade adelsmän tillhörde svenneklassen, den forna tredje klassen.

De olika klasserna saknar sedan 1810 betydelse i och med att det inbördes klassystemet slopades och röstning skulle ske "per capita". Alla ätter fick genom denna ändring en röst utan klassindelning.