Riksdagens revisorer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Riksdagens revisorer
OrganisationstypRiksdagens förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm

Riksdagen revisorer var en tidigare myndighet under Sveriges riksdag med uppgift att granska statlig verksamhet.

Revisionen av den svenska statsapparaten sköttes fram till den 1 juli 2003 av två statliga myndigheter: Riksdagens revisorer under riksdagen och Riksrevisionsverket under regeringen. Riksdagens revisorer var ett instrument för riksdagen att utöva den av regeringsformen till riksdagen tilldelade kontrollmakten.

Riksdagens revisorer tillkom redan i samband med 1809 års regeringsform. Huvudansvaret för revision av statens verksamhet överfördes dock successivt under 1900-talet till regeringens förvaltningsorgan, Riksrevisionsverket.

Sammanslagning med Riksrevsionsverket

Riksdagen beslöt den 15 december 2000 om sammanslagning av Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer under första halvåret 2003. Regeringen lämnade i maj 2001 ett uppdrag till landshövdingen Lars Eric Ericsson att utreda de organisatoriska frågorna kring bildandet av den nya revisionsmyndigheten.[1]

Reformen föregicks av flera utredningar under senare delen av 1990-talet, till exempel den för regeringen, som leddes av generaldirektören Ulf Larsson, och som förespråkade att revisionsapparaten även fortsättningsvis skulle ligga under regeringen.[2] Riksdagens revisionsutredning, som framlade sitt förslag om resursfördelmning mellan de två statliga revionsmyndigheterna ungeför samtidigt, föreslog i sitt betänkande två huvudalternativ: antingen att överförs vissa resurser från Riksrevisionsverket till Riksdagens revisorer. eller att i huvudsak föra över hela effektivitetsrevisionen till Riksdagens revisorer. .Den löpande årliga revisionen förutsågs kvarligga på Riksrevisionsverket i båda alternativen.

Riksrevisionen bildades 1 juli 2003,

Källor

Noter

  1. ^ Riksrevisionen - organisation och resurser (SOU 2002:17)
  2. ^ ”Reformerad stabsorgansation” (SOU 1997:80)