Manufakturkontoret

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Manufakturkontoret, eller Riksens ständers manufactur-contoir, var i Sverige en myndighet som inrättades 1739 av rikets ständer, som efter landshjälpsdeputationen övertog förvaltningen av de medel som anslagits för understöd av manufakturnäringen (manufakturfonden).

Verket styrdes av fyra, senare åtta av ständerna utsedda fullmäktige. "Det gjorde sig till målsman för det allra strängaste skyddssystem; det ville icke höra talas om någon utvidgning af näringsfriheten och tyckte icke, att statens förmynderskap eller manufakturidkares anspråk på skydd och hjälp kunde sträckas för långt" (Malmström).

1766 upphörde Manufakturkontoret att vara ett rikets ständers verk. En undersökning angående hur de hushöll med de statliga anslagen lade i dagen, att mycket misshushållning, slöseri och mannamån ägt rum. Åren 1739-1765 fick verket mer än nio miljoner daler. Kontorets ärende överlämnades 1766 till Kommerskollegium, inom vilket 1770 en särskild division inrättades för manufakturärenden, i vilken Manufakturkontorets förre tjänstemän insattes som ledamöter och betjänte.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]