Hoppa till innehållet

Riksmötet 2020/2021

Från Wikipedia

Riksmötet 2020/2021
Talmän
Riksdagens talmanAndreas Norlén (M)
Första vice talmanÅsa Lindestam (S)
Andra vice talmanLotta Johnsson Fornarve (V)
Tredje vice talmanKerstin Lundgren (C)
Ledamöter
Antal ledamöter349 (Lista)
Politiska grupper
(vid öppnandet)
Partier:
 •      V (27)
 •      S (100)
 •      MP (16)
 •      SD (62)
 •      L (19)
 •      C (31)
 •      M (70)
 •      KD (22)
 •      (2)
Riksmötets varaktighet
8 september 2020–14 september 2021[1]
(371 dagar)
◄ 2019/20202021/2022 ►
Redigera Wikidata

Riksmötet 2020/2021 var Sveriges riksdags verksamhetsår 2020–2021. Det påbörjades vid riksmötets öppnande den 8 september 2020[2] och avslutades den 14 september 2021 i samband med att Riksmötet 2021/2022 inleddes[3].

Händelser och beslut i urval[redigera | redigera wikitext]

Arbetsformer under coronapandemin[redigera | redigera wikitext]

Ett diagram över riksdagen med 55 ledamöter.

Med anledning av den pandemi som bröt ut i början av 2020 enades riksdagspartiernas gruppledare den 16 mars 2020 om en frivillig överenskommelse att begränsa antalet ledamöter som deltar vid beslut i riksdagens kammare till 55.[4] Antalet ledamöter fördelades så att varken partiernas proportionella andel av mandaten eller majoritetsförhållandena i riksdagen påverkades. Åtgärden kan jämföras med det kvittningssystem som normalt tillämpas i riksdagen. Då riksdagsledamöternas rätt att delta i riksdagens arbete är lagstadgad bygger åtgärden helt på frivillig medverkan från partierna och riksdagsledamöterna.[5]

Till en början var åtgärden tänkt att gälla två veckor i taget,[4] men med undantag för riksdagens högtidliga öppnande i september 2020 kom den att gälla hela kalenderåret 2020[5] och fortsätter att gälla våren 2021.[6] Parallellt med åtgärderna i kammaren har utskottens arbete och riksdagsbibliotekets verksamhet anpassats. Sedan riksmötet 2019/2020 har riksdagen också införde så kallad fri sittning i kammaren.[6] [7]

Riksdagspartiernas gruppledare beslutade den 6 september 2021 i samråd med riksdagens talman att efter riksmötets öppnande den 14 september återgå till normala arbetsformer i riksdagen med möjlighet för samtliga 349 riksdagsledamöter att delta i voteringar.[8][9][10]

Debatter[redigera | redigera wikitext]

Flertalet debatter i kammaren gäller de ärenden som riksdagen ska besluta om, så kallade ärendedebatter. Därutöver arrangeras interpellationsdebatter, budgetdebatter med anledning av regeringens budgetproposition och den ekonomiska vårpropositionen, en årlig utrikespolitisk debatt när regeringens utrikespolitiska deklaration avges samt fyra årliga partiledardebatter varav tre är allmänpolitiska och en EU-politisk. Slutligen anordnas också så kallade särskilda debatter. En särskild debatt behöver inte ha anknytning till ett visst ärende som ska avgöras i riksdagen, utan kan vara mer allmänt hållen och syftar till att klargöra regeringens och partiernas linjer. Tidigare har särskild debatt kallats för aktuell debatt, då de ofta anknyter till ett dagsaktuellt ämne. Det är talmannen som beslutar om och när en särskild debatt ska anordnas, efter samråd med gruppledarna.[11]

Nedan presenteras ett urval av debatterna under Riksmötet 2020/2021. Referensen innehåller länk till det riksdagsprotokoll där debatten finns dokumenterad, vanligtvis så väl i skrift som med rörlig bild.

Typ av debatt Ämne Datum Anledning Referens
Partiledardebatt Allmänpolitisk 2020-09-09 En av fyra årliga partiledardebatter. Hålls med anledning av regeringsförklaringen.[11] [12]
Särskild debatt Organiserad gängkriminalitet 2020-09-16 Begärd av Liberalerna. [13]
Budgetdebatt Statsbudgeten för 2021 2020-09-21 Med anledning av regeringens budgetproposition för 2021 till riksdagen. [14]
Särskild debatt Ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt 2020-10-16 Begärd av Vänsterpartiet. [15]
Särskild debatt Kriminalvårdens stabsläge och kapacitet 2020-11-10 Begärd av Sverigedemokraterna. [16]
Partiledardebatt EU-politisk 2020-11-18 En av fyra årliga partiledardebatter.[11] Inställd med hänvisning till pågående pandemi.[17] [17]
Partiledardebatt Allmänpolitisk 2021-01-13 En av fyra årliga partiledardebatter.[11] [18]
EU-politisk debatt EU-politisk 2021-01-20 Efter beslut av talmannen. Ersätter den partiledardebatt som skulle ha hållits den 18 november 2020, men som ställdes in med hänvisning till pågående pandemi. [19]
Utrikespolitisk debatt Sveriges utrikespolitik 2021-02-24 Med anledning av regeringens utrikesdeklaration 2021. [20]
Särskild debatt Sveriges elförsörjning 2021-03-05 Begärd av Sverigedemokraterna. [21]
Särskild debatt Gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna 2021-03-16 Begärd av samtliga riksdagsgrupper. [22]
Budgetdebatt Statsbudgeten för 2022 2021-04-15 Med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition. [23]
Särskild debatt Utbetalning av krisstöd till företag 2021-04-30 Begärd av Moderaterna. [24]
Särskild debatt Det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer 2021-05-06 Begärd av Liberalerna. [25]
Särskild debatt Händelseutvecklingen i Ryssland 2021-05-28 Begärd av Moderaterna. [26]
Partiledardebatt Allmänpolitisk 2021-06-09 En av fyra årliga partiledardebatter.[11] [27]
Särskild debatt Konflikten i Mellanöstern 2021-06-23 Begärd av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. [28]
Särskild debatt Klimatläget efter IPCC:s nya rapport 2021-09-08 Begärd av Miljöpartiet. [29]
Särskild debatt Händelseutvecklingen i Afghanistan 2021-09-13 Begärd av Moderaterna och Centerpartiet. [30]

Riksdagens sammansättning[redigera | redigera wikitext]

Mandatfördelningen i riksdagen under perioden
8 september 2020 t.o.m. 31 juli 2021 fr.o.m. 1 augusti 2021
En schematisk bild över mandatfördelningen i riksdagen.
Schematisk bild över mandatfördelningen i riksdagen.
En schematisk bild över mandatfördelningen i riksdagen.
Schematisk bild över mandatfördelningen i riksdagen.
F Parti PB Mandat F Parti PB Mandat
  Socialdemokraterna S 100   Socialdemokraterna S 100
  Moderaterna M 70   Moderaterna M 70
  Sverigedemokraterna SD 62   Sverigedemokraterna SD 62
  Centerpartiet C 31   Centerpartiet C 31
  Vänsterpartiet V 27   Vänsterpartiet V 27
  Kristdemokraterna KD 22   Kristdemokraterna KD 22
  Liberalerna L 19   Liberalerna L 20
  Miljöpartiet MP 16   Miljöpartiet MP 16
  utan partibeteckning 2   utan partibeteckning 1
  Totalt 349   Totalt 349

Nyckelpersoner i riksdagen och partierna[redigera | redigera wikitext]

Talmanspresidiet[redigera | redigera wikitext]

Talman Första vice talman Andra vice talman Tredje vice talman
Andreas Norlén (M) Åsa Lindestam (S) Lotta Johnsson Fornarve (V) Kerstin Lundgren (C)

Partiledare[redigera | redigera wikitext]


Partiernas gruppledare i riksdagen[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Riksmöten och mandatperioder, Riksdagens öppna data-portal, läs online, läst: 17 januari 2021.[källa från Wikidata]
 2. ^ ”Riksmötets öppnande 2020”. www.riksdagen.se. 8 september 2020. Arkiverad från originalet den 22 januari 2021. https://web.archive.org/web/20210122014239/https://riksdagen.se/sv/riksmotets-oppnande-2020/. Läst 17 januari 2021. 
 3. ^ 3 kap. 7 § riksdagsordningen (2014 :801#K3P7 2014 : 801 )
 4. ^ [a b] ”Gruppledarna ändrar arbetssättet i kammaren med anledning av corona”. www.riksdagen.se. 15 mars 2020. Arkiverad från originalet den 24 april 2021. https://web.archive.org/web/20210424124221/https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2020/mar/16/gruppledarna-andrar-arbetssattet-i-kammaren-med-anledning-av-corona/. Läst 24 april 2021. 
 5. ^ [a b] ”Pandemin påverkar riksdagsarbetet under hösten”. www.riksdagen.se. 24 augusti 2020. Arkiverad från originalet den 23 april 2021. https://web.archive.org/web/20210423231644/https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2020/aug/24/pandemin-paverkar-riksdagsarbetet-under-hosten/. Läst 24 april 2021. 
 6. ^ [a b] ”åtgärderna skärps för riksdagens arbete”. www.riksdagen.se. 11 november 2020. Arkiverad från originalet den 23 april 2021. https://web.archive.org/web/20210423234830/https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2020/nov/11/atgarderna-skarps-for-riksdagens-arbete/. Läst 24 april 2021. 
 7. ^ ”Ny sittning i kammaren”. www.riksdagen.se. 16 april 2024. Arkiverad från originalet den 23 april 2021. https://web.archive.org/web/20210423231647/https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2020/apr/16/ny-sittning-i-kammaren/. Läst 24 april 2021. 
 8. ^ ”Formerna för höstens riksdagsarbete”. 7 september 2021. https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/sep/7/formerna-for-hostens-riksdagsarbete/. Läst 8 september 2021. 
 9. ^ ”Efter restriktionerna – riksdagen återgår till normalläge”. 6 september 2021. https://sverigesradio.se/artikel/riksdagen-atergar-till-normallage. Läst 8 september 2021. 
 10. ^ ”Restriktionerna för riksdagen hävs”. 6 september 2021. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/restriktionerna-for-riksdagen-havs. Läst 8 september 2021. 
 11. ^ [a b c d e] ”Debatter och beslut i kammaren”. Sveriges riksdag. 25 mars 2021. https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/debatter-och-beslut-i-kammaren/. Läst 17 september 2024. 
 12. ^ ”Partiledardebatt”. Sveriges riksdag. 9 september 2020. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H8C120200909pd. Läst 17 september 2024. 
 13. ^ ”Särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten”. Sveriges riksdag. 16 september 2020. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-den-organiserade_H8C120200916sd. Läst 17 september 2024. 
 14. ^ ”Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande”. Sveriges riksdag. 21 september 2020. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/budgetdebatt/debatt-med-anledning-av-budgetpropositionens_H8C120200921bu. Läst 17 september 2024. 
 15. ^ ”Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt”. Sveriges riksdag. 16 oktober 2020. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-en-ny-banklacka-skatteflykt_H8C120201016sd. Läst 17 september 2021. 
 16. ^ ”Särskild debatt om kriminalvårdens stabsläge och kapacitet”. Sveriges riksdag. 10 november 2020. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-kriminalvardens-stabslage-och_H8C120201110sd. Läst 17 september 2024. 
 17. ^ [a b] ”Pressmeddelande: Riksdagens EU-debatt på onsdag ställs in”. Sveriges riksdag. 17 november 2020. Arkiverad från originalet den 17 september 2021. https://web.archive.org/web/20210917114718/https://riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2020/nov/17/riksdagens-eu-debatt-pa-onsdag-stalls-in/. Läst 17 september 2021. 
 18. ^ ”Partiledardebatt”. Sveriges riksdag. 13 januari 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H8C120210113pd. Läst 17 september 2024. 
 19. ^ ”EU-politisk debatt”. Sveriges riksdag. 20 januari 2021. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/eu-debatt/eu-politisk-debatt_H8C120210120eu. Läst 17 september 2024. 
 20. ^ ”Utrikespolitisk debatt”. Sveriges riksdag. 24 februari 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/utrikespolitisk-debatt/utrikespolitisk-debatt_H8C120210224ud. Läst 17 september 2024. 
 21. ^ ”Särskild debatt om Sveriges elförsörjning”. Sveriges riksdag. 5 mars 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-sveriges-elforsorjning_H8C120210305sd. Läst 17 september 2024. 
 22. ^ ”Särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna”. Sveriges riksdag. 16 mars 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-granshinder-inom-norden-och_H8C120210316sd. Läst 17 september 2024. 
 23. ^ ”Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande”. Sveriges riksdag. 15 april 2021. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-med-anledning-av-varpropositionen/debatt-med-anledning-av-varpropositionens_H8C120210415dv. Läst 17 september 2024. 
 24. ^ ”Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag”. Sveriges riksdag. 30 april 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-utbetalning-av-krisstod-till_H8C120210430sd. Läst 17 september 2021. 
 25. ^ ”Särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer”. Sveriges riksdag. 6 maj 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-det-grova-och-dodliga-valdet_H8C120210506sd. Läst 17 september 2024. 
 26. ^ ”Särskild debatt om händelseutvecklingen i Ryssland”. Sveriges riksdag. 28 maj 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-handelseutvecklingen-i-ryssland_H8C120210528sd. Läst 17 september 2024. 
 27. ^ ”Partiledardebatt”. Sveriges riksdag. 9 juni 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/partiledardebatt/partiledardebatt_H8C120210609pd. Läst 17 september 2024. 
 28. ^ ”Särskild debatt om konflikten i Mellanöstern”. Sveriges riksdag. 23 juni 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-konflikten-i-mellanostern_H8C120210623sd. Läst 17 september 2024. 
 29. ^ ”Särskild debatt om klimatläget efter IPCC:s nya rapport”. Sveriges riksdag. 8 september 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-klimatlaget-efter-ipccs-nya_H8C120210908sd. Läst 17 september 2024. 
 30. ^ ”Särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan”. Sveriges riksdag. 13 september 2021. https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/sarskild-debatt/sarskild-debatt-om-handelseutvecklingen-i_H8C120210913sd. Läst 17 september 2021. 
 31. ^ Brusman, Filip (4 november 2021). ”Magdalena Andersson vald till ny S-ledare: ”Enormt taggad””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-valjs-ny-s-ledare. Läst 29 november 2021. 
 32. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Nooshi Dadgostar (V)”. riksdagen.se. https://riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/nooshi-dadgostar_78d79a96-956f-4ac3-bbf7-2b15b3d86ce7. Läst 18 januari 2021. 
 33. ^ ”Socialdemokraterna”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Socialdemokraterna/. Läst 18 januari 2021. 
 34. ^ ”Moderaterna”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/moderaterna/. Läst 10 augusti 2020. 
 35. ^ ”Sverigedemokraterna”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Sverigedemokraterna/. Läst 10 augusti 2020. 
 36. ^ ”Centerpartiet”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Centerpartiet/. Läst 10 augusti 2020. 
 37. ^ ”Vänsterpartiet”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Vansterpartiet/. Läst 10 augusti 2020. 
 38. ^ ”Kristdemokraterna”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Kristdemokraterna/. Läst 10 augusti 2020. 
 39. ^ ”Liberalerna”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/liberalerna/. Läst 10 augusti 2020. 
 40. ^ ”Miljöpartiet”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/miljopartiet/. Läst 10 augusti 2020.