Ritual

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För andra betydelser, se Ritual (olika betydelser).

En ritual är en social praktik och handling med symbolisk betydelse, som i viss utsträckning är avskild från den konkreta vardagen genom sitt uttryck att vara stiliserat och formaliserat, ett repetitativt kollektivt beteendemönster. Begreppet ritual används oftast för att beskriva beteendemönster i religiösa sammanhang men kan lika väl omfatta icke-religiösa ritualer. En religiös ritual är exempelvis en ceremoni; en fastställd ordning för en förrättning, till exempel en gudstjänst, begravningsritual, bröllop, vigsel, dop, konfirmation eller böneläsning, kallas ritual. Ritualer är varje form av handling som upprepas vid bestämda tider och på bestämda sätt. Man gör något visst just den dagen varje år.


Inom vetenskaper som exempelvis etnologi, använder man ritualer som ett begrepp för att beskriva ett skeende (med symboliskt värde). Man talar till exempel om ritualer för att stärka grupptillhörigheter. Initiationsriter är rituella handlingar som innebär att man blir innesluten i en särskild, sluten grupp. Ett typiskt exempel är de test man måste genomgå för att bli medlem i ett slutet brödraskap. En övergångsritual kan till exempel vara en öl på fredagskvällen, för att markera en övergång från vardag till helg.[källa behövs] Att sjunga nationalsången, ha en gruppjargong och att förfesta ses som underhållningsritualer som syftar till att motverka splittring i den egna gruppen. Ritualerna markerar kollektivets självbild och skapar sammanhållning.

Enligt kulturantropologen Mary Douglas i boken "Ungdomsgrupper i teori och praktik", Philip Lalander, Thomas Johansson har människan ett ständigt behov av att skapa en ordnad värld. Det kan innebära att psykiska och fysiska gränser dras mellan rent och smutsigt, natur och kultur, gott och ont, ute som inne samt manligt och kvinnligt. Douglas uttrycker det att människan har en mental karta (kosmologi) när det gäller hur den egna identiteten, gruppen och omvärlden beskrivs. Med ritualerna som fokus kan denna tro på den mentala kartan hos kollektivet fortsätta till det sanna och rätta, trots att det kan vara tvärtom. Ritualer kan således betraktas som redskap för att reducera andra grupper till ingenting och ens egen grupp till allting.

Ritualer förekommer inom alla religioner.

Bahá'í[redigera | redigera wikitext]

 • Få ritualer
  • Kort äktenskapsvers
  • Fasta i 19 dagar
  • Begravningsbön
  • Pilgrimsresa
  • Vända sig mot Qiblih vid bön
  • 95 gånger Alláh-u-Abhá

Buddhismen[redigera | redigera wikitext]

 • Födelse
 • Vigsel
 • Medita

Om olika buddhistiska traditioner, se theravada, hinayana, mahayana.

Hinduismen[redigera | redigera wikitext]

Islam[redigera | redigera wikitext]

Judendomen[redigera | redigera wikitext]

 • Omskärelse
 • Födelse (Brit Milah)
 • Ungdom (Bar/Bat Mitzva)
 • Äktenskap
 • Död
 • Kosherslakt
 • Dop

Kristendomen[redigera | redigera wikitext]

Andra ritualer[redigera | redigera wikitext]

Sekulära alternativ[redigera | redigera wikitext]

Ritualer förekommer även utan religiösa inslag. Humanistiska rörelser som till exempel IHEU ser ceremonier vid viktiga livshändelser som ett grundläggande mänskligt behov, frikopplat från trosuppfattningar.

 • Barnvälkomnande
 • Konfirmation
 • Vigsel
 • Begravning


Forntiden[redigera | redigera wikitext]

Också i mycket gamla religioner var det många ritualer. Paganismen är ett begrepp på dessa religionerna som även idag finns bland urbefolkningsgrupper.

Se även[redigera | redigera wikitext]