Robert A. Dahl

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Robert Dahl.

Robert Alan Dahl, född 17 december 1915 i Inwood, Iowa, död 5 februari 2014 i Hamden, Connecticut, var en amerikansk statsvetare, professor vid Yale University.

Dahl hamnade i centrum för den statsvetenskapliga debatten och i polemik med bland annat sociologen C. Wright Mills efter publiceringen 1961 av sitt banbrytande verk Who governs? Democracy and power in an American city, där han kartlägger vem som har den egentliga makten i New Haven. Dahl anser sig visa att det inte finns en urskiljbar elit utan att makten ligger hos flera olika, ibland i samarbete och ibland i strid med varandra (jämför polyarki och elitteori).

Även om Dahls ursprungliga text idag möter flera invändningar om att ha missat flera faktorer (bland annat könsstrukturer) har verket fortfarande en viktig plats inom statsvetenskapen och Dahl har blivit en nyckelfigur för den realistiska skolan inom statsvetenskapen. Dahls syn på den moderna demokratin är delvis en fortsättning på Max Webers tankar. Till Dahls senare verk märks How Democratic Is the American Constitution? med ett mer pessimistiskt synsätt.

Dahl har även haft stort inflytande i den normativa demokratiteoretiska debatten och kan anses som en av pluralismens (den pluralistiska demokratins) främsta förespråkare. Dahls demokratidefinition betonar vikten av politisk jämlikhet och tar del i debatten kring demokratisk inklusion.

Dahl härstammade från norska immigranter.

Han tilldelades Skytteanska priset 1995.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Andersson, Ingemar: Polyarki och demokrati: En idéhistorisk studie av Robert Dahls demokratiteori. C-uppsats i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet 2005.
  • Merelman, Richard M.: Pluralism at Yale: The Culture of Political Science in America. The University of Wisconsin Press 2003.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

Några av Dahls mest kända verk:

  • 1956: A Preface to Democratic Theory
  • 1961: Who Governs?: Democracy and Power in an American City
  • 1971: Polyarchy: Participation and Opposition
  • 1983: Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control
  • 1989: Democracy and Its Critics, på svenska Demokratin och dess antagonister
  • 1998: On Democracy
  • 2002: How Democratic Is the American Constitution?
  • 2006: On Political Equality

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]