Rotation

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rotation kan syfta på:

 • Rotationshastighet – ett mått på ett föremåls rotation per tidsenhet kring sitt rotationscentrum
 • Rotation (avbildning) – i linjär algebra en beskrivning av en linjär avbildning som roterar ett geometriskt objekt
 • Oegentlig rotation – i geometri en vanlig rotationsavbildning av ett reellt tredimensionellt rum R3 som håller origo fixt
 • Egentlig rotation – en vanlig rotation som har determinanten 1
 • Rotation (vektoranalys) – en operator inom vektoranalys
 • Rotationssymmetri – är en figur eller en kropp om det på något sätt går att dra en axel genom föremålet och det förblir oförändrat om det roteras runt denna rotationsaxel över vissa eller valfria vinklar
 • Rotationsfrekvens – ett mått på antalet varv som ett roterande föremål gör per tidsenhet
 • Rotation (anatomi) – rotation av kroppsdelar
  • Inåtrotation – vridning kring en longitudinell axel in mot kroppens mittlinje
  • Utåtrotation – vridning kring en longitudinell axel bort från kroppens mittlinje
 • Rotation (fysik) – en hypotetisk egenrotation som man tillskrev en elektriskt laddad partikel
 • Jordrotation – planeten jorden roterar kring sin egen axel
 • Rotation (flygteknik) – manöver strax före ett flygplan lyfter från startbanan