Ryfylke

Från Wikipedia
Saudafjorden norr om Ryfylke
Lysefjorden i Forsand kommun är ett välbesökt turistmål.

Ryfylke är ett norskt landskap i Rogaland fylke, norr och öster om Stavanger.

Ursprungligen var Ryfylke namnet på hela det nuvarande fylket, men efter medeltidens slut avsågs endast de norra och östra delarna, det vill säga det då inrättade Ryfylke fögderi. Detta fögderi motsvarade med dagens kommunindelning:

Kommunerna i distriktet Haugalandet norr om Boknafjorden (90.681 invånare 2011):

Ökommunerna i Boknafjorden (7.649 invånare 2011):

Fastlandskommunerna öster om Boknafjorden (23.912 invånare 2011):

Östliga delar av kommuner som i övrigt räknas till Jæren (1.855 invånare 2011):

När transporterna i modern tid har flyttats från sjön till landsvägarna, har kommunikationsmönstren ändrats så mycket i Ryfylke att det inte längre är en naturligt sammanhållen region. När man idag talar om Ryfylke avses oftast kommunerna i och öster om Boknafjorden. Haugalandet betraktas i stället som ett landskap för sig, och den sydöstligaste delen brukar räknas till Jæren, efter att ha knutits ditt genom ändrade kommungränser på 1960-talet.

Ryfylke i sin moderna omfattning har inga städer i traditionell mening, men de största tätorterna, Jørpeland i sydöst och Sauda i nordöst kallas numera städer. Näringslivet präglas i merparten av distriktet av primärnäringar, framför allt odling av frukt och grönsaker, fårskötsel och mjölkproduktion. Jørpeland och Sauda är dock utpräglade industriorter. För södra delen av Ryfylke är utpendlingen till Stavanger omfattande.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]