Södertörns högskola

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Södertörns Högskola)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Södertörns högskola
Engelska: Södertörn University
Grundat1996
ÄgandeformStatlig myndighet
SäteStockholm, Sverige Sverige, Sverige Sverige
Studerande12 316 studenter, varav 6 931 helårsstudenter (2019)
Webbplatshttp://www.sh.se/

Södertörns högskola är en svensk statlig högskola med verksamhet i kommundelen Flemingsberg, Huddinge kommun i Stockholms län. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Södertörns högskola erbjuder även polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil.

Högskolan har ett regeringsuppdrag att bedriva lärarutbildning med inriktning mot romani chib samt romsk kultur och historia. Det sker i nära samarbete med den romska minoriteten.

Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som anses vara högt rankad[1]. Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning publicerar en mångvetenskaplig tidskrift, Baltic Worlds, med prenumeranter i ett 50-tal länder. Cirka 12 000 studenter utbildar sig på högskolans 260 kurser och 79 program.[2]

Moas båge och entrén till Södertörns högskola

Historia[redigera | redigera wikitext]

Södertörns högskola inrättades år 1996 efter ett riksdagsbeslut 1995[3]. Utbyggnaden av den högre utbildningen i södra Storstockholm hade då utretts under lång tid. Bakgrunden var bland annat att övergången till högre studier var låg i södra Storstockholm, arbetslösheten hög och segregationsproblemen tenderade att bli stora. Till bakgrunden hörde också att Stockholms universitet inte ansåg det lämpligt att öka studentantalet i Frescati och att en högskola på Södertörn borde vara självständig och inte en del av Stockholms universitet. Till Flemingsberg hade Karolinska Institutet redan tidigare flyttat sin odontologiska utbildning. Även KTH och Stockholms universitet bedrev viss verksamhet i Flemingsberg och Novums forskningspark hade börjat byggas upp.

Vid högskolans start 1996 fanns totalt cirka 1000 studenter. Högskolan hade då verksamhet i Södertälje, Flemingsberg och Haninge kommun. Till en början var Stockholms universitets rektor även rektor för Södertörns högskola, men 1 januari 1997 tillträdde Per Thullberg som högskolans rektor och i samband med det fick också högskolan egen examensrätt. 2002 invigdes högskolans nuvarande huvudbyggnad Moas båge i Flemingsberg som 2003 erhöll Betongvaruindustrins utemiljöpris. Med nya lokaler flyttades lärarprogrammet från Södertälje till Flemingsberg och Campus Telge i Södertälje lades i malpåse. Under våren 2006 beslutade högskolans styrelse att också flytta verksamheten från campus Haninge till campus Flemingsberg till hösten 2008 samt avveckla campus Telge där undervisningen redan upphört.

Södertörns högskola ansökte hos regeringen om att få bli universitet 2002. Ansökan är ännu inte behandlad, och 2004 ansökte man tillsammans med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan om att få bilda ett gemensamt nätverksuniversitet på Södertörns högskola efter samma modell som Universitetet i Oxford i Storbritannien. I maj 2006 lämnas en uppdaterad version av universitetsansökan till regeringen, med beskrivningar av förändringar som genomförts sedan 2002. Den 1 juli 2010 gav Högskoleverket Södertörns högskola rätt att examinera doktorander inom områdena "Historiska studier"[4], "Kritisk kulturteori"[5], "Miljövetenskapliga studier"[6] samt "Politik, ekonomi och samhällets organisering"[7]. I slutet av 2013 tilldelades Södertörns högskola uppdraget att bedriva grundutbildning till polis.[8] I januari 2015 startade de första polisstudenterna sin utbildning vid Södertörns högskola.[9][10] Högskolan fick tillstånd av Universitetskanslersämbetet att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskapliga studier[11] i november 2017.

Profil[redigera | redigera wikitext]

Södertörns högskola har en tvärvetenskaplig och mångkulturell profil. En annan viktig inriktning för högskolan är begreppet medborgerlig bildning som särskilt betonades under ledningen av rektor Ingela Josefson. 2005 utnämndes Pirjo Lahdenperä till Sveriges första professor i pedagogik med interkulturell inriktning på Södertörns högskola. Verksamhetsåret 2019 arbetade 86 professorer och 71 doktorander med anställning på högskolan[12].

Institutioner[redigera | redigera wikitext]

Södertörns högskolas institutioner ansvarar för att genomföra utbildning och forskning. Institutionen har ansvar för all verksamhet inklusive personal, studenter, ekonomi, lokaler och arbetsmiljö. Till institutionerna hör ämnen samt utbildningsprogram och centrumbildningar. Varje institution leds av en prefekt, som är chef samt vetenskaplig och pedagogisk ledare för en institution.[13]:

 • Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Institutionen för kultur och lärande
 • Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Institutionen för samhällsvetenskaper

Dessutom finns två högskolegemensamma utbildningar: Lärarutbildningen och Polisutbildningen. Lärarutbildningen leds av en akademisk ledare och Polisutbildningen leds av en prefekt. Utbildningarna bemannas av lärare från institutionerna. Lärare med polisiär kompetens är anställda vid Polismyndigheten och arbetsleds av den prefekten. Polisutbildningen bedrivs på uppdrag av Polismyndigheten.[14]

Ämnen[redigera | redigera wikitext]

Arkeologi, arkivvetenskap, biologi, engelska, estetik, etnologi, filosofi, företagsekonomi, genusvetenskap, geografi, historia, idéhistoria, internationella relationer, journalistik, juridik, konstvetenskap, litteraturvetenskap, lärarutbildning, medieteknik, miljövetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, nationalekonomi, offentlig rätt, pedagogik, praktisk kunskap[15], psykologi, religionsvetenskap, retorik, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, svenska, turismvetenskap, utveckling och internationellt samarbete[16]. [17]

Forskning[redigera | redigera wikitext]

På Södertörns högskola bedrivs forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, miljö, teknik och utbildningsvetenskap. Genom Östersjöstiftelsen får högskolan medel till forskning med inriktning mot Östersjöregionen och Östeuropa. Under 2010 beräknades Södertörns högskolas forskningsvolym uppgå till ca 304 miljoner kronor. Vid högskolan finns ett antal särskilt starka forskningsområden: Östersjö- och Östeuropaforskning, Institutionell förändring i det moderna samhället, Samtidshistoria, Kritisk kulturteori och estetik, Genusstudier, Interreligiösa relationer, Miljövetenskap, Biovetenskap med flera. Högskoleverket beviljade 2010 Södertörns högskolas ansökningar om examensrätt på forskarnivå, vilket ger högskolan samma rättigheter som ett universitet inom de fyra områdena: historiska studier, miljövetenskapliga studier, kritisk kulturteori samt politik, ekonomi och samhällets organisering. Tidigare har högskolans cirka 100 doktorander registrerats vid andra lärosäten genom forskarskolorna: Forskarskolan i Entreprenörskap och Innovation (värduniversitet Växjö universitet), Forskarskolan i historia (värduniversitet Lunds universitet) och Forskarskolan i genomik och bioinformatik (värduniversitet Stockholms universitet), samt genom avtal med enskilda institutioner vid framför allt Stockholms universitet och Karolinska institutet. Tillsammans med Skolverket och Mångkulturellt Centrum driver Södertörns högskola sedan 2001 Centrum för Interkulturell Skolforskning i Fittja. Under 2011 planeras de första doktoranderna att antas direkt till högskolan. Forskningsvolymen är omfattande och uppgick 2013 till 41 procent[18] av de totala intäkterna och den i särklass största finansiären är Östersjöstiftelsen. Under 2010 bidrog stiftelsen med 185 952 tkr eller motsvarande 79 procent av de totala intäkterna för forskning. Bidragen från Östersjöstiftelsen finansierar forskningsprojekt sökta av högskolans forskare i konkurrens och särskilda satsningar på forskning inom Östersjöområdet till exempel marinarkeologi eller miljövetenskap. Stiftelsen finansierar även flera centrumbildningar, bland annat Centre of Baltic and East European Studies med forskarskolan Baltic and East European Graduate School, Samtidshistoriska institutet och Centrum för praktisk kunskap. Stiftelsen bidrar även till högskolans bibliotek.

Institut och forskningscentrum[redigera | redigera wikitext]

Centrumbildningarnas eller institutens huvudsyfte är att de ska tillföra högskolan ett akademiskt mervärde genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fält som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner. På så sätt vill högskolan skapa en kreativ mötesplats för medarbetare och studenter.

På Södertörns högskola finns sju forskningscentrum/institut:

Bibliotek[redigera | redigera wikitext]

Södertörns högskolebiblioteks nuvarande lokaler invigdes 10 september 2004. Biblioteket ritades av Christer Malmström arkitektkontor AB, och dess arkitektur har belönats med Kasper Salin-priset. Byggnaden är på totalt 11 000 kvadratmeter, varav 5 600 kvadratmeter används som biblioteksutrymmen. Genom en delvis underjordisk gång är biblioteket sammankopplat med Moas båge. Utöver själva biblioteksverksamheten rymmer biblioteksbyggnaden också skrivsalar för 300 studenter samt restaurang och café, IT-verkstad och 700 studieplatser.

Rektorer[redigera | redigera wikitext]

Studentliv[redigera | redigera wikitext]

Studentkåren på Södertörns högskola heter Södertörns högskolas Studentkår, SöderS. 2010 arbetade sju heltidsarvoderade personer på SöderS. Södertörns Studentkår ingår i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).

SöderS bildade våren 2003 SöderSpexet som idag är ett av Sveriges yngsta spexsällskap.

Sedan 2001 finns en alumnverksamhet på högskolan som vänder sig till dem som läst minst 180 akademiska poäng på Södertörns högskola. Nätverket heter SH Alumni[26] och är tänkt att underlätta upprätthållandet mellan tidigare kurskamrater och lärare, samt skapa nya kontakter för framtiden.

Södertörns högskola har också flera studentföreningar. Södertörns Förenade Ekonomer, även kallad SÖFRE, är den största med runt 1200 medlemmar (2016). SÖFRE riktar sig främst till ekonomistudenterna. [27] En annan studentförening är TUG - Turister utan gränser. TUG är turismprogrammets enda studentförening vid Södertörns högskola och riktar sig främst mot turismstuderande, men välkomnar alla studenter på högskolan. Fokus ligger i att försöka förbättra studietiden som turismstudent, samt att verka för en ökad kontakt mellan studenter och näringslivet.[28]

På Södertörn högskola finns också en studentkör: Södertörns högskolas Studentkör.

Personer som arbetar eller har arbetat på högskolan[redigera | redigera wikitext]

Konst[redigera | redigera wikitext]

Konstverket Moas stenar av svenska skulptören Claes Hake uppfördes utanför Södertörns högskola 2002. Inne i lokalerna finns konst av konstnären Nina Bondeson.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131017182848/http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/39/57/2f713bd9.pdf. Läst 17 oktober 2013. 
 2. ^ ”Högskolan i siffror”. http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937. Läst 20 januari 2015. 
 3. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Ny högskola i Stockholms län Utbildningsutskottets Betänkande 1994/95:UbU11 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-hogskola-i-stockholms-lan_GI01UbU11. Läst 14 april 2020. 
 4. ^ ”Profilområden”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/forskarutbildning/historiska-studier/profilomraden. Läst 9 april 2020. 
 5. ^ ”Kritisk kulturteori”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/forskarutbildning/kritisk-kulturteori. Läst 9 april 2020. 
 6. ^ ”Miljövetenskapliga studier”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/forskarutbildning/miljovetenskapliga-studier. Läst 9 april 2020. 
 7. ^ ”Politik, ekonomi och samhällets organisering”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/forskarutbildning/politik-ekonomi-och-samhallets-organisering. Läst 9 april 2020. 
 8. ^ "Södertörns högskola får utbilda poliser" - Rikspolisstyrelsen
 9. ^ https://polisen.se/Bli-polis/Utbildningen/Utbildningsorter/
 10. ^ Rikspolischefen skrev på avtal om Polisprogrammet
 11. ^ ”Utbildningsvetenskapliga studier”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/forskarutbildning/utbildningsvetenskapliga-studier. Läst 14 april 2020. 
 12. ^ ”Högskolan i siffror”. www.sh.se. https://www.sh.se/samverka--mot-sodertorn/det-har-ar-sodertorns-hogskola/hogskolan-i-siffror. Läst 14 april 2020. 
 13. ^ ”Organisation”. www.sh.se. https://www.sh.se/samverka--mot-sodertorn/det-har-ar-sodertorns-hogskola/organisation#Instutitioner. Läst 14 april 2020. 
 14. ^ ”Organisation”. www.sh.se. https://www.sh.se/samverka--mot-sodertorn/det-har-ar-sodertorns-hogskola/organisation#Instutitioner. Läst 14 april 2020. 
 15. ^ ”Centrum för praktisk kunskap”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/centrumbildningar-och-forskningsnatverk/centrum-for-praktisk-kunskap. Läst 9 april 2020. 
 16. ^ ”Utveckling och internationellt samarbete”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/var-forskning/utveckling-och-internationellt-samarbete?openagent&key=om_amne_1299246689970. Läst 9 april 2020. 
 17. ^ ”Program & kurser”. www.sh.se. https://www.sh.se/program--kurser. Läst 9 april 2020. 
 18. ^ ”Högskolan i siffror”. http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=institutioner_1307531215512#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937. Läst 20 januari 2015. 
 19. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120185132/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300707433741. Läst 20 januari 2015. 
 20. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120185608/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1349434024574. Läst 20 januari 2015. 
 21. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 april 2016. https://web.archive.org/web/20160423002053/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_centrum_for_praktisk_kunskap_1300823894477. Läst 10 oktober 2016. 
 22. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120183942/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300799972988. Läst 20 januari 2015. 
 23. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160617142356/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300803267484. Läst 20 januari 2015. 
 24. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120183704/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300803420270. Läst 20 januari 2015. 
 25. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 21 december 2014. https://web.archive.org/web/20141221183622/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300800054928. Läst 20 januari 2015. 
 26. ^ http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_sh_alumni_1308225432481
 27. ^ Söfre
 28. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131017184413/http://tugbloggen.blogspot.se/p/om-oss.html. Läst 17 oktober 2013. 

Externa länkar och litteratur[redigera | redigera wikitext]