Hoppa till innehållet

Statistiska centralbyrån

Från Wikipedia
(Omdirigerad från SCB)
Statistiska centralbyrån
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
KommunÖrebro och Solna
LänÖrebro och Stockholm
Organisationsnr202100-0837
GeneraldirektörJoakim Stymne
InstruktionSFS 2016:822 (lagen.nu)
Webbplatswww.scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB), även Statistikmyndigheten SCB, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik.[1]

SCB ska, på uppdrag av riksdagen, förse kunder med statistik av god kvalitet. Statistiken ska kunna användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. Det innebär att SCB ska:

 • utveckla, framställa och kommunicera statistik
 • medverka aktivt i det internationella statistiska samarbetet
 • samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik, som omfattar ett tjugotal myndigheter med ansvar för officiell statistik inom sina fackområden.

En mycket omfattande del av SCB:s verksamhet är direkt påverkad av internationellt samarbete. Bland annat har Sveriges medlemskap i EU inneburit att en stor del av Sveriges officiella statistik regleras av EU:s organ Eurostat.

Statistiska centralbyrån inrättades 1858 och avlöste då Tabellkommissionen som centralt statligt organ. Svensk statlig statistikproduktion går tillbaka till 1749, då arbetet med Tabellverket påbörjades.

Statistiska centralbyråns undersökningar

[redigera | redigera wikitext]
SCB-huset i Örebro.

Statistiska centralbyrån delar in undersökningar i tre olika kategorier; företagsundersökningar, individ- och hushållsundersökningar samt undersökningar för offentlig sektor. SCB:s undersökningar syftar till att ge statistik av god kvalitet, om det svenska samhällets nuläge och utveckling för beslutfattare, opinionsbildare samt forskare. Det är därför viktigt för SCB att de utvalda personerna i undersökningarna medverkar då det är en avgörande faktor för statistikens kvalitet.[2] Uppgifter som lämnas till SCB är sekretesskyddade.

Statistiska centralbyråns författningssamling

[redigera | redigera wikitext]

Statistiska centralbyråns författningssamling är uppdelad på föreskrifter om

 • 1686 års kyrkolag lade grunden för befolkningsstatistiken genom kyrkobokföringen.
 • 1749 genomfördes Sveriges första folkräkning genom Tabellverket – varefter en samling statistiska tabeller kunde produceras. Initiativtagare till detta var Pehr Wilhelm Wargentin. Sverige är, jämte Finland[4] (eftersom det då var svenskt), det enda land som har sammanhängande uppgifter om sin befolkning så långt tillbaka i tiden.
 • 1756 bildades myndigheten Tabellkommissionen och fick till uppgift att ansvara för att Tabellverket fungerade.
 • 1858 Statistiska beredningen och centralbyrån bildas.
  • Tabellkommissionen ersattes av Statistiska beredningen som ett slags rådgivande och koordinerande organ för den officiella statistiken.
  • Kungliga Statistiska centralbyrån inrättades. Verksamheten dominerades till en början av befolkningsstatistik. Efter hand tillkom, till exempel jordbruksstatistik, kommunal finansstatistik, sparbanksstatistik, fattigvårdsstatistik.
 • 1886 Statistiska beredningen ombildades till Statistiska tabellkommissionen, som verkade till 1948, då den formellt upplöstes.
 • 1962 Centraliseringen påbörjas av den statliga statistiken till SCB.
 • 1965 fick SCB en styrelse och ett Vetenskapligt råd.
 • 1967 Delar av SCB:s verksamhet flyttade från Stockholm till Örebro. Den officiella invigningen av SCB i Örebro ägde rum 1969. SCB flyttade in i nya kontorslokaler i SCB-huset i Örebro 1976 och 1993 hade all Örebrobaserad personal flyttats till byggnaden.[5]
 • 1994 Ansvaret för delar av den officiella statistiken överfördes till andra statliga myndigheter.
 • 2002 För att stärka samordningen av den svenska officiella statistiken inrättades Rådet för den officiella statistiken vid SCB.
 • 2023 kommer Örebrokontoret lämna SCB-huset och flytta till nya lokaler i annan del av Örebro[6], ungefär där Örebro kexfabrik en gång låg.[7]

Ämnesområden

[redigera | redigera wikitext]

Statistiska centralbyrån framställer statistik inom flera olika ämnesområden:

Tillgång till statistiken

[redigera | redigera wikitext]

Statistiska centralbyrån håller statistiken tillgänglig för allmänheten via SCB:s webbplats. På webbplatsen finns statistiken tillgänglig gratis via Statistikdatabasen, publikationer, artiklar, pressmeddelanden och digitaliserad historisk statistik.[30] Statistiska centralbyrån tar även fram statistik på uppdrag åt kunder. Statistiska centralbyrån arbetar med öppna data. Ett API finns tillgängligt för hela Statistikdatabasen.

Statistikservice

[redigera | redigera wikitext]

Statistikservice är en tjänst från SCB som bland annat kan hjälpa med att hitta rätt i Statistikdatabasen, tolka statistik eller ta fram indextal. Statistikservice kan nås via e-mail eller telefon.[31]

Chefer för Statistiska centralbyrån

[redigera | redigera wikitext]

Generaldirektörer

[redigera | redigera wikitext]

Biträdande generaldirektörer

[redigera | redigera wikitext]

Överdirektörer

[redigera | redigera wikitext]
 1. ^ 1 § förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån.
 2. ^ ”Lämna uppgifter”. Arkiverad från originalet den 14 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140314080504/http://www.scb.se/sv_/Lamna-uppgifter/. 
 3. ^ ”Statistiska centralbyråns författningssamling”. Arkiverad från originalet den 16 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150116201914/http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Verksamhet/Regelverk-och-policyer/Foreskrifter-och-allmanna-rad-fran-SCB/. Läst 27 februari 2014. 
 4. ^ Statistikcentralen i Finland.
 5. ^ Jorner, Ulf (2008). Summa summarum – SCB:s första 150 år. Stockholm: Statistiska centralbyrån. sid. 308–309. ISBN 9789161814497. https://share.scb.se/OV9993/Data/Publikationer/statistik/_publikationer/OV9999_2008A01_BR_X05BR0801.pdf 
 6. ^ ”SCB flyttar från Klostergatan i Örebro”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/7615344. 
 7. ^ ”SCB flyttar till Kexfabriken 2”. Örebroporten. https://www.orebroporten.se/hyresgastreportage/scb-flyttar-till-kexfabriken-2. 
 8. ^ ”Arbetsmarknad”. Arkiverad från originalet den 21 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140321024146/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/. 
 9. ^ ”Befolkning”. Arkiverad från originalet den 18 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140318094849/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/. 
 10. ^ ”Boende, byggande och bebyggelse”. Arkiverad från originalet den 5 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140305105214/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/. 
 11. ^ ”Demokrati”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/. 
 12. ^ ”Energi”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222201755/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/. 
 13. ^ ”Finansmarknad”. Arkiverad från originalet den 3 april 2014. https://web.archive.org/web/20140403151549/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/. 
 14. ^ ”Handel med varor och tjänster”. Arkiverad från originalet den 2 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140302202228/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/. 
 15. ^ ”Hushållens ekonomi”. Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131125014/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/. 
 16. ^ ”Hälso- och sjukvård”. Arkiverad från originalet den 6 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140306125550/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Halso--och-sjukvard/. 
 17. ^ ”Jord- och skogsbruk, fiske”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Jord-och-skogsbruk-fiske/. [död länk]
 18. ^ ”Kultur och fritid”. Arkiverad från originalet den 16 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140316031315/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Kultur-och-fritid/. 
 19. ^ ”Levnadsförhållanden”. Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131125037/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/. 
 20. ^ ”Miljö”. Arkiverad från originalet den 25 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140225232441/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/. 
 21. ^ ”Nationalräkenskaper”. Arkiverad från originalet den 29 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140329154809/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Nationalrakenskaper/. 
 22. ^ ”Näringsverksamhet”. Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131090140/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/. 
 23. ^ ”Offentlig ekonomi”. Arkiverad från originalet den 28 november 2016. https://web.archive.org/web/20161128140907/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Offentlig-ekonomi/. 
 24. ^ ”Priser och konsumtion”. Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131090146/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/. 
 25. ^ ”Rättsväsende”. Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131125452/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Rattsvasende/. 
 26. ^ ”Socialförsäkring m.m.”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Socialforsakring-m-m/. [död länk]
 27. ^ ”Socialtjänst m.m.”. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Socialtjanst-m-m/. [död länk]
 28. ^ ”Transporter och kommunikationer”. Arkiverad från originalet den 31 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140131124907/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Transporter-och-kommunikationer/. 
 29. ^ ”Utbildning och forskning”. Arkiverad från originalet den 14 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140314085017/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/. 
 30. ^ ”Historisk statistik”. Arkiverad från originalet den 12 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170212014127/http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/. Läst 27 februari 2014. 
 31. ^ ”Statistikservice”. Statistiska Centralbyrån. Arkiverad från originalet den 21 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170121071950/http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Kontakta-oss/Statistikservice/. Läst 12 januari 2017. 

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]