SSL (olika betydelser)

Från Wikipedia

SSL förkortning för: