Saltsyra

Från Wikipedia
Version från den 30 augusti 2017 kl. 21.21 av Havsöga (Diskussion | Bidrag) (Saltsyra går ej, sedan många år, att köpa på apotek.)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Saltsyra
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnVäteklorid
Övriga namnKlorväte
Kloran
Kemisk formelHCl
Molmassa36,46 g/mol
UtseendeFärglös eller lätt gul vätska
CAS-nummer7647-01-0
Egenskaper
Densitet1,18 g/cm³
Löslighet (vatten)Blandbar
Smältpunkt-26 °C
Kokpunkt108 °C
Faror
Huvudfara
05 – Frätande
Frätande
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
3
1
COR
LD50900 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Saltsyra i en laboratorieflaska.

Saltsyra, alternativt väteklorid, är en av de vanligaste syrorna som i koncentrerad form är mycket starkt frätande. Saltsyra består formellt sett av en vattenlösning av gasen väteklorid. Denna gas betecknas HCl, varvid saltsyra i vattenlösning med kemiska beteckningar ofta felaktigt betecknas HCl(aq). Eftersom saltsyran är en stark syra, dissocierar den så gott som fullständigt genom sin protolysreaktion i vatten till kloridjoner och oxoniumjoner:

Namnet kommer av att en av de första framställningsmetoderna man känner gick ut på att behandla vanligt salt, NaCl, med svavelsyra.

Saltsyrans korresponderande bas är Cl. Salterna av saltsyra kallas klorider. De flesta klorider är lättlösliga, men ett exempel på ett mycket svårlösligt kloridsalt är silverklorid.

Tillräckligt utspädd saltsyra är relativt ofarlig och finns till exempel i människans magsäck, se magsaft.

Blandas koncentrerad saltsyra med koncentrerad salpetersyra i volymsförhållande 3:1 fås kungsvatten, aqua regia, som är en av mycket få lösningar som kan oxidera rent guld, därav dess namn. Kungsvatten är röd-orange till färgen på grund av bildande av nitrosylklorid, NClO. Kombinationen av nitratjonernas oxidationsförmåga och kloridjonernas komplexbildande förmåga med platinametaller och guld är antagligen en orsak till dess förmåga att lösa upp dessa metaller.

En myt är att saltsyra skulle vara världens starkaste syra, då exempelvis de så kallade supersyrorna är starkare.

Inom livsmedelsindustrin används E-nummer E 507 för saltsyra.