Samfundet Forn Sed Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Samfundet Forn Sed Sverige
Samfundets rådsgydja och rådsgode håller blot i Skåne vid samfundets årsting våren 2011.
Grundad1994
TypAsatro-organisation
Officiella språkSvenska
Tidigare namnSveriges Asatrosamfund (1994-15 maj 2010)
TidskriftMimers Källa

Samfundet Forn Sed Sverige, som före 15 maj 2010 hette Sveriges Asatrosamfund[1], är ett rikstäckande samfund för hedningar, vilket grundades 1994. Sedan 2007 är det ett hos Kammarkollegiet registrerat trossamfund. Samfundet hade i oktober 2018 över 500 medlemmar[2]. Samfundet företräder och utövar en naturbaserad polyteistisk religion som hämtar sina rötter från nordiska förkristna traditioner. Denna religion benämns ibland som modern asatro men flertalet hedningar föredrar att använda begreppet forn sed, eller kort och gott Seden för att beskriva sin andliga tillhörighet. [3]

Samfundets värderingar bygger på öppenhet, pluralism och en demokratisk livsyn. Man tar avstånd från rasism och intolerans. Medlemskap är öppet för alla som omfattar samfundets värderingar oavsett etnicitet eller sexuell läggning. Samfundet ger ut tidskriften Mimers Källa och har sedan 2010 Mimers Källas Förlag.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Högsta beslutande organ i samfundet är årstinget dit alla medlemmar kan komma och har rösträtt. Vid årstinget tillsätts en styrelse, vilken kallas rådet, som tar hand om de löpande besluten mellan årstingen. Geografiskt är Samfundet Forn Sed Sverige uppdelat i administrativa enheter som kallas godeord. För närvarande finns tre sådana godeord, Götaland, Svealand och Norrland. Dessutom kan medlemmarna själva bilda lokala grupper, så kallade blotlag, där man kan utöva seden tillsammans.[4]

Trosuppfattning[redigera | redigera wikitext]

Samfundet Forn Sed Sverige betonar den andliga aspekten i tillvaron, men vill låta var och en finna sin egen nivå av andlighet. Någon fastställd trosuppfattning för vad eller hur man ska tro finns inte, utan det är en personlig angelägenhet. Var och en följer sin egen sed.[5]

Några kärnpunkter för att beskriva samfundets tolkning av forn sed:

  • En nutida andlig orientering som utgår från naturens och tillvarons helighet.
  • En religiös inriktning som söker sina rötter i förkristna seder och i folktrons föreställningar.
  • En religion som erkänner såväl många olika gudar och makter som olika gudsbilder och andliga förhållningssätt.
  • En öppen och odogmatisk andlighet utan bestämda trosbekännelser som uppmuntrar alla att söka sin egen andliga väg.

Detta kan ta sig uttryck på olika sätt. Seden utövas bland annat genom blotande till gudar och naturväsen. Man strävar efter att leva i harmoni med naturen och årstidernas växlingar. De olika övergångarna i människors liv helighålls genom ceremonier (övergångsriter) som namngivningar eller knäsättningar, bröllop, samt begravningar.

Högtider[redigera | redigera wikitext]

Samfundets gemensamma ceremonier kallas blot. Blotet är en ceremoni som hålls för att tacka och visa respekt för skapelsens makter och naturens rådare. Ibland handlar blotet också om att be någon särskild makt om styrka, hjälp eller råd. Blota kan man göra både tillsammans med andra och i enskildhet. Kalenderbundna blot hålls i samband med årshögtiderna. Några exempel på blot som samfundet firar:[6]

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Samfundet Forn Sed Sverige - Vårt nya namn
  2. ^ ”Om Samfundet Forn Sed | Samfundet Forn Sed Sverige”. www.samfundetfornsed.se. https://www.samfundetfornsed.se/samfundet/om-samfundet-forn-sed-23775074. Läst 16 november 2018. 
  3. ^ Fredrik Skott, Asatro i tiden (2000) sidan 11.
  4. ^ Stadgar för Samfundet Forn Sed Sverige
  5. ^ Samfundet Forn Sed Sverige: Frågor och svar
  6. ^ Sveriges Asatrosamfund, Forn sed i nutid (2008)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]