Samhällsvetenskap

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Samhällsvetenskap är en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter. Gränsen mellan samhällsvetenskap och humaniora är diffus.

Indelning[redigera | redigera wikitext]

Arbetsvetenskap[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Arbetsvetenskap

Ekonomi[redigera | redigera wikitext]

Huvudartiklar: Nationalekonomi och företagsekonomi

Geografi[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Geografi

Karta över Jorden

Geografi är den vetenskap som beskriver jordytan och dess karaktäristika liksom hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden. Geografi kan indelas i två undergrenar, naturgeografi och kulturgeografi (ibland även kallat samhällsgeografi). Båda grenarna är tvärvetenskapliga.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Historia

Juridik[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Juridik

Lingvistik[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Lingvistik

Ferdinand de Saussure, känd som den moderna lingvistikens fader

Lingvistik är en vetenskap som undersöker de kognitiva och sociala aspekterna av mänskligt språk.

Pedagogik[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Pedagogik

Socialantropologi[redigera | redigera wikitext]

Huvudartiklar: Socialantropologi

Socialantropologi är läran om människan som social varelse.

Sociologi[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Sociologi

Émile Durkheim räknas som en av sociologins grundare.

Sociologi är det systematiska studiet av samhället och social handling. Sociologin etablerades som vetenskap av Auguste Comte (1798–1857) 1838.[1] Comte försökte att integrera historia, psykologi och ekonomi och på så sätt skapa en bättre förståelse för samhället.

Sociologins utveckling kan också ses som en akademisk responst till modernismens utmaningar och problem, såsom industrialisering, urbanisering, sekularisering och rationalisering.[2] Eftersom sociologi är ett sådant brett akademiskt område kan det vara svårt att definiera, även för professionella sociologer.

Statsvetenskap[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Statsvetenskap

Statsvetenskap är en vetenskap som studerar politik i bred bemärkselse, exempelvis politiska statsskick och institutioner, politiska ledare, politiska värderingar och politiskt beteende. Det finns flera subdiscipliner inom statsvetenskapen, exempelvis politisk teori och filosofi, internationella relationer och valteori.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

De flesta universitet tillhandahåller kurser och utbildningsprogram inom det samhällsvetenskapliga området.[3] Bachelor är en examen som är särskilt utformad för samhällsvetenskap.

Samhällsvetenskapliga ämnen[redigera | redigera wikitext]

Centrala begrepp[redigera | redigera wikitext]

Till några av de mest centrala begreppen inom samhällsvetenskapen hör utbud och efterfrågan, transaktionskostnad, nytta, marginalnytta, marginalkostnad, pris, produktivitet, komparativa fördelar, specialisering, jämvikt, funktionalism[förtydliga], strukturalism, externalitet, kollektiv nyttighet, fripassagerare, altruism, konkurrens, kollektivt handlande, ojämlikhet, egendom, fördelning, social klass, stratifiering, status, rationalitet, formalisering, byråkratisering, reglering, institution, organisation, socialisation, social norm, kultur, värderingar, etnicitet, nation, ingrupp och utgrupp, identitet, genus, social konstruktion, ideologi, stat, gräns, konflikt, aggression, våld, migration, makt, oligarki, demokrati, språk, population, evolution, åldersfördelning och släktskap.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ A Dictionary of Sociology, Article: Comte, Auguste
  2. ^ Habermas, Jurgen, The Philosophical Discourse of Modernity: Modernity's Consciousness of Time, Polity Press (1985), paperback, ISBN 0-7456-0830-2, p2
  3. ^ Peterson's (Firm : 2006- ). (2007). Peterson's graduate programs in the humanities, arts, & social sciences, 2007. Lawrenceville, NJ: Peterson's.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]