Samlag

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Skiss av Leonardo da Vinci föreställande ett samlag.

Samlag innebär att två eller flera människor har sexuellt umgänge genom att vagina eller analöppning penetreras av exempelvis penis, fingrar eller tunga, så kallade vaginala eller anala samlag, eller att penis eller klitoris stimuleras av tunga och läppar, så kallade orala samlag. Samlag kan genomföras av olika orsaker, som att vilja uppnå sexuell njutning eller att vilja skaffa barn.

Verbet kopulera används numera som synonymt med "ha samlag". Det betydde i gångna tider 'sammanviga', vilket kan ses i äldre vigselböcker där det ibland noterades att paret "copulerades i kyrkan". 'Svenska Akademiens Ordbok' ger bland annat följande betydelser av copulera/kopulera: i allm.: sammanbinda, sammanfoga, sammankoppla; förbinda, förena; förr äv. med indir. personobj. betecknande den varmed ngn är förenad l. förbunden. Jämför engelska 'couple' (par, även förena) och latinets 'copulatio' (sammankoppling, förening).

Orgasm[redigera | redigera wikitext]

Vid tillräcklig sexuell stimulans kan ett samlag leda till att personerna får orgasm. För många människor är detta ett av målen med ett samlag, man vill uppnå ett klimax i sin sexuella njutning. Huruvida en eller alla parter i ett samlag upplever orgasm varierar, liksom hur denna orgasm utåt sett uppfattas. Rent biologiskt består en orgasm i en intensiv njutningskänsla kombinerad med rytmiska muskelsammandragningar i bäckenbottenmuskulaturen. För människor kan en orgasm leda till utlösning, men behöver inte göra det.

Kondom och preventivmedel[redigera | redigera wikitext]

Samlag är väldigt gynnsamt för sexuellt överförbara sjukdomar. Om man vill skydda sig mot dessa är kondom ett praktiskt redskap.

Kondomen fungerar också som preventivmedel, det vill säga den skyddar mot befruktning om personer med olika kön har sex. Det finns även andra preventivmedel. Dock finns inget preventivmedel som är 100% tillförlitligt mot vare sig sexuellt överförbara sjukdomar eller befruktning.

Kondom är, av alla preventivmedel, det säkraste mot såväl sjukdomar som oönskade graviditeter. Dock kan preventivmedel såsom kondomer, brista och är då inte ett 100% effektivt mot skydd ifrån graviditet.

Samlagsställningar[redigera | redigera wikitext]

Samlag kan genomföras med kropparna positionerade i en rad olika ställningar, samlagsställningar. Vissa ställningar är populärare än andra och en del är så vanliga eller ofta beskrivna att de fått egna namn och vunnit en plats inom populärkulturen.

Lagstiftning[redigera | redigera wikitext]

Kriminaliseringen av icke samtyckande samlag och andra sexuella handlingar ser mycket olika ut i världen. Förbud mot samlag med egna barn är ett mycket vanligt förbud medan exempelvis våldtäkt i många länder inte anses kunna begås inom äktenskapet. Synen på när ett barn är moget att själv inleda sexuella relationer skiftar också. Den så kallade byxmyndighetsåldern varierar därmed mycket och i några länder är det lagligt att ingå äktenskap med och ha samlag med barn ned till tio års ålder.[källa behövs]

På många håll finns också morallagar som kriminaliserar samlag mellan två personer av samma kön eller samlag/sexuella handlingar som på andra sätt anses moraliskt förkastliga, som oralsex, analsex eller när sex utförs mot betalning. Samkönade samlag eller sexuella handlingar leder till dödsstraff i en del länder.

Svensk lagstiftning[redigera | redigera wikitext]

Se även: sexualbrott

Ett samlag med en ovillig partner betraktas under vissa omständigheter som kriminellt enligt svensk lag. För att de grövre sexualbrottsrubriceringarna, våldtäkt och sexuellt tvång, ska vara aktuella krävs att någon typ av tvång skett och, vad gäller våldtäkt, att någon form av våld eller hot om våld skett. Vid våldtäkt mot barn under femton år krävs dock varken våld, hot eller tvång för att brottet ska kunna betraktas som våldtäkt mot barn. Tvång, hot eller våld krävs inte heller för att brottet ska kunna betecknas som våldtäkt om offret är sovande, medvetslöst, redlöst berusat, drogpåverkat eller psykiskt eller fysiskt oförmöget att värja sig på grund av sjukdom.

För att ett brott ska anses ha begåtts måste gärningsmannen vid ett sexualbrott ha uppsåt att förgripa sig på offret. Eftersom gärningar generellt sett, bortsett från grövre våldsbrott, aldrig är brott om offret samtycker kan ett samlag där offret anses ha samtyckt inte anses vara ett brott. När offret är ett barn eller en ungdom under femton år eller en person som är i ett sådant tillstånd som beskrivs enligt ovan anses vanligen inte samtycke kunna föreligga, men i praxis har hänsyn tagits till barns samtycke när de närmat sig femton års ålder.

Det lagen avser med samlag är vaginala samlag. Någon fullbordad penetration behöver inte ske, det räcker att könsorganen berör varandra. Detta innebär inte att det måste vara ett heterosexuellt vaginalt samlag för att en våldtäkt ska anses ha begåtts. Sexuella handlingar är i strafflagstiftningen likställda med samlag. Med "sexuella handlingar" avses orala, anala och andra handlingar där könsorgan (offrets och/eller gärningsmannens) berörs. Den typen av handlingar kan också leda till ansvar för våldtäkt eller andra sexualbrott. Samtliga sexualbrott är också könsneutralt reglerade. Om gärningsmannen eller offret är man eller kvinna har alltså ingen betydelse vid bedömningen och även samkönade övergrepp är kriminaliserade.

Bland andra kriminaliserade samlag och med samlag likställda handlingar kan nämnas samlag med avkomma (incest), samlag med helsyskon (så kallat vuxenincest) och köp av sexuella tjänster.

Samlag med djur (tidelag) var kriminaliserat i Sverige fram till 1944 då lagen togs bort i samband med att homosexualitet avkriminaliserades. Från och med den 1 april 2014 är det dock kriminaliserat igen.

Svensk sexualmorals historia[redigera | redigera wikitext]

I Sverige var utomäktenskapliga samlag tidigare förbjudna, så kallat hor. Det var även olagligt att ha sex med personer av samma kön som en själv eller med djur, ett förbud som upphörde först 1944.

Det är samhällets generella liberalisering som lett till att utomäktenskapliga sexuella relationer inte längre ses som något omoraliskt och därmed avkriminaliserats. Liknande värderingsförändringar ligger bakom avkriminaliseringen av samkönade sexuella handlingar. I liberaliseringens och arbetarrörelsens kölvatten följde också under första hälften av nittonhundratalet en ny syn på kvinnan, som möjliggjorde att även våldtäkter inom äktenskapet kriminaliserades och preventivmedel blev lagliga.[källa behövs]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]