Sankt Lars sjukhus

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Sankt Lars sjukhus, före 1931 Lunds hospital, var ett mentalsjukhus i Lund. Området kring parken kallas idag Sankt Lars-området.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Lunds hospital invigdes 1879 och på 1890-talet byggdes Lunds Asyl, det som sedan hette Västra Sjukhuset då det låg väster om Höje å. Fram till 1910 fanns beteckningen Lunds asyl för de patienter som ansågs obotliga. Lunds Hospital bytte namn till S:t Lars sjukhus 1931. 1967 överfördes sjukhuset från Staten till Malmöhus läns landsting. På sextiotalet moderniserades sjukhuset med nya vårdpaviljonger (byggnaderna 81 - 86) med bl a vårdavdelningar särskilt byggda för tuberkulossjuka patienter. För den sk forskningskliniken uppfördes 1969 ett centralblock (det sk MC huset, medicinskt centrum, byggnad 90). Ungdomsklinikens, UK, byggnader för vård av barn och ungdomar tillkom också i slutet av 60-talet. De revs något år före 2010. Överföringen av den psykiatriska vården till landstingen medförde att patienter från Blekinge och Kristianstad överfördes till sina hemlandsting. Patientantalet på S:t Lars minskade och satsningen på öppenvård minskade behovet av slutenvård. Malmöhus län beslutade 1998 sig för att sälja S:t Lars området som blev ägt av privata fastighetsbolag nu 2014 av Hemsö fastighetsbolag. Utvecklingen medförde att skolor och daghem flyttade in i de gamla sjuhuslokalerna. 2011 revs byggnad 83 och byggnad 84 för att ge plats en tänkt byggnation av bostäder. En statlig rättspsykiatrisk klinik fanns 1971-1991. I rättspsyk är nu LVU hemmet Lunden inrymt. Under sin blomstringsperiod utgjorde S:t Lars ett helt samhälle för sig i Lund. Många kulturpersonligheter har suttit här i perioder, till exempel specialisten på persisk poesi Eric Hermelin och konstnären Carl Fredrik Hill. I takt med att den psykiatriska vården decentraliserades avskaffades de jättelika mentalsjukhusen, som bl.a. ansågs befrämja hospitalisering. På S:t Lars upphörde den psykiatriska vården helt i september 2013 då alla vårdavdelningar och akutmottagningen flyttade upp till det ombyggda gamla landstingshuset på Baravägen nära Norra Kyrkogården.

Idag finns endast två sjukvårdsinrättningar, vårdcentral och hospis på S:t Lars. Apoteksbolagets apotek stängdes i december 2013 efter att de sista psykiatriavdelningarna flyttat i september 2013. Då stängdes också psykiatrisk akutmottagning. Kvar finns även ett ungdomshem och LVM-boende, men många av det tidigare mentalsjukhusets byggnader fyller idag andra funktioner, de flesta skolor eller dagis. Patientföreningen Måndagsklubben är fortfarande aktiv.

Gravplatsen[redigera | redigera wikitext]

Sankt Lars gravplats, med Klostergården i bakgrunden

Utanför området, strax intill Flackarps mölla, finns den gravplats där hospitalets patienter begravdes. Från början begravdes mentalsjukhusets patienter på en kyrkogård inne i Lund, men då folk inte ville ha mentalpatienter på sin kyrkogård invigdes sjukhusets egen gravplats 1895[1]. Gravplatsen består av runt 200 anonyma, numrerade stålpinnar och enbart ett fåtal gravstenar med namn. Den sista patienten begravdes här 1951. Därefter har begravningsplatsen i perioder varit dåligt skött och många av gravpinnarna har försvunnit.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ De sjuka övergavs ända in i döden”. Sydsvenska dagbladet. 9 april 2007. https://www.sydsvenskan.se/2007-04-09/de-sjuka-overgavs-anda-in-i-doden. Läst 3 augusti 2012.