Sarkomer

Från Wikipedia

Sarkomerer, sammandragande enhet i hjärt- och skelettmuskulatur som gör det möjligt för muskeln att dra ihop sig. Sarkomerer finns i myofibriller som i sin tur är paketerade inuti muskelfibrer, som var och en utgör en cell.

Sarkomerer består av fyra filament: aktin, myosin, tropomyosin och troponin.

  • Aktin: Långa filamentösa polymerer (F-aktin) som består av två slingor av globulära proteinmonomerer (G-aktin). Har polaritet och inte alla har åt samma håll.
  • Tropomyosin: En lång tunn molekyl, ca 40 nm lång. Innehåller två polypetidkedjor. Dessa kedjor bildar filament som ligger utanpå aktinsubenheternas fåror.
  • Troponin: Ett komplex av tre subenheter: TnT, som binder starkt till tropomyosin; TnC, som binder kalciumjoner; och TnI, som hämmar aktin-myosininteraktion. Ett troponinkomplex fäster på varje tropomyosinmolekyl.
  • Myosin: Består av två identiska tunga kedjor och två lätta kedjor. De tunga kedjorna sitter hoptvinnade. Små globulära projektioner på varje sida av en tung kedja bildar huvudena som har ATP-bindningsplatser, enzymatisk förmåga att hydrolysera ATP (ATPase activity) och förmåga att binda till aktin.
  • A-band: Blandat myosin och aktin. Aktinet fäster på Z-linjen.
  • I-band: Den del av sarkomeren där det bara finns aktin (tunna filament).
  • H-band: Endast myosin (i mitten av sarkomeren).
  • M-linjen: Laterala förbindelser mellan myosin. De består till stor del av proteinet kreatinkinas. Kreatinkinas katalyserar överföringen av en fosfatgrupp från fosforkreatin till ADP och bidrar därför med ATP till muskelkontraktion.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]