Sars-cov-2 alfa

Från Wikipedia
Coronavirus

sars-cov-2
Denna artikel är en del av
serien om coronavirus:
Olika coronavirus
HCoV-229E · HCoV-NL63 · IBV · MERS-CoV (orsakar mers) · SARS-CoV (orsakar sars) · Sars-cov-2 (varianter)
Covid-19
Pandemin (Europa · Finland · Danmark · Norge · Sverige) – Covid-19 och graviditet · Provtagning · Sjukdomen · Viruset · Postcovid
Egenskaper
Droppsmitta · Fladdermusburna virus · Lunginflammation · Pandemi · Samhällsfarlig sjukdom · Zoonos
Motåtgärder
Covid-19-vaccin · Flockimmunitet · Karantän · Munskydd · Nedstängning · Smittskydd · Social distansering
Sverige
Folkhälsomyndigheten · Krisinformation.se · MSB · Statsepidemiolog (Anders Tegnell) · Coronakommissionen
Internationellt
EMA · WHO (internationellt hälsonödläge)
Länder med bekräftade fall av Variant B.1.1.7. Kartan visar inaktuell data från och med 23 januari 2021.[förtydliga]
  1 000+ Bekräftade fall
  100 - 999 Bekräftade fall
  50 - 99 Bekräftade fall
  10 - 49 Bekräftade fall
  5 - 9 Bekräftade fall
  2 - 4 Bekräftade fall
  1 Bekräftat fall
  Har fall men inga tydliga siffror
  Misstänkta fall
  Inga bekräftade fall eller saknas data

Sars-cov-2 alfa, Variant B.1.1.7 , även kallad f20I/501Y.V1, Variant of Concern 202012/01 (VOC-202012/01), alfavarianten, eller den brittiska virusvarianten är en variant av sars-cov-2, viruset som orsakar Covid-19. Varianten upptäcktes i Storbritannien i mitten av november 2020, när ett virusprov från september sekvenserades.[1] Varianten korrelerar med den betydande ökningen av bekräftade fall av Covid-19 i Storbritannien och resterande Europa.[förtydliga] Denna ökning tros delvis bero på aminosyrasubstitutionen N501Y i spikeproteinets receptor-bindande domän som behövs för att bindas till ACE2 på människans celler.

Nomenklatur[redigera | redigera wikitext]

Varianten har fått namnet B.1.1.7,[2] och Variant of Concern 202012/01 (VOC-202012/01).[3] Varianten hade tidigare också kallats för the first Variant Under Investigation in December 2020 (VUI – 202012/01) av Public Health England,[4] men bytte senare namn till Variant of Concern (VOC-202012/01) den 21 december 2020. Tidiga rapporter benämnde varianten som UK COVID-19 variant,[5][6][7] och UK Coronavirus variant.[8][9]

Den 31 maj offentliggjorde Världshälsoorganisationen ett nytt system, baserat på det grekiska alfabetet, för att namnge varianter av SARS-CoV-2. Syftet var att förenkla kommunikation till allmänheten, samt att undvika stigmatiserande namn utifrån var varianter först upptäcktes.[10] I det nya systemet har B.1.1.7 fått beteckningen alfa.[11]

I Sverige har varianten kallats för den brittiska virusvarianten,[12][13] och den brittiska virusmutationen.[14][15][16]

Spridningsutveckling av alfa-varianten[redigera | redigera wikitext]

Spridning av alfa-varianten

(analyserade positiva test för sars-cov-2 under angiven vecka)

Land Test 2020 2021
Vecka

42

Vecka

43

Vecka

44

Vecka

45

Vecka

46

Vecka

47

Vecka

48

Vecka

49

Vecka

50

Vecka

51

Vecka

52

Vecka

53

Vecka

1

Vecka

2

Vecka

3

Vecka

4

Vecka

5

Vecka

6

Vecka

7

Vecka 8 Vecka 9 Vecka

10

Storbritannien Storbritannien Sek.[17] 0,05% 0,35% 1,0% 2,7% 6,3% 10,2% 10,2% 13,9% 32,9% 45,7% 51,3% 70,6% 74,1% 78,6% 86,0% 89,1%
England England SGTF[18]*Sek.%[19]

Sek.

SGTF rådata

SGTF modell

0,07%

(0,02%)

(N/A)

(N/A)

0,4%

(0,5%)

(N/A)

(N/A)

1,0%

(1,2%)

(N/A)

(N/A)

3,2%

(1,5%)

(N/A)

(N/A)

5,7%

(5,3%)

(N/A)

(N/A)

10,0%

(7,8%)

(15,2%)

(m:13,3%)

19,7%

(11,4%)

(24,3%)

(m:15,9%)

34,4%

(22,1%)

(36,8%)

(m:22,0%)

51,8%

(38,1%)

(49,3%)

(m:32,1%)

63,7%

(61,8%)

(60,7%)

(m:57,2%)

72,4%

(62,1%)

(72,1%)

(m:68,9%)

77,9%

(78,4%)

(75,0%)

(m:74,0%)

82,1%

(76,7%)

(80,7%)

(m:78,3%)

87,5%

(79,7%)

(83,3%)

(m:82,1%)

90,6%

(–)

(88,2%)

(m:86,0%)

93,8%

(–)

(87,5%)

(m:89,3%)

95,7%

(–)

(93,4%)

(m:92,5%)

97,4%

(–)

(95,3%)

(m:94,6%)

98,1%

(–)

(97,0%)

(m:95,2%)

98,6%

(–)

(95,6%)

(m:94,7%)

98,7%

(–)

(92,9%)

m:93,7%)

(–)

(96,1%)

m:94,1%)

Nordirland Nordirland SGTF Saknas data Saknas data Saknas data Saknas data Saknas data 17,9% 7,4% 37,5% 23,0% 50,0% 25,0% 58,8% 45,2% 71,4% 77,8% 72,4% 95,7% 88,9% 92,2% 100,0

(m:91,0%)

85,9%

(m:87,9%)

100,0%

(m:91,1%)

Skottland Skottland SGTF Saknas data Saknas data Saknas data Saknas data Saknas data 9,5% 9,7% 10,4% 11,7% 51,4% 40,0% 35,8% 62,1% 67,2% 62,5% 69,2% 70,6% 93,9% 82,0% 100,0%

(m:92,1%)

91,1%

(m:92,7%)

100,0%

(m:96,9%)

Wales Wales SGTF Saknas data Saknas data Saknas data Saknas data Saknas data 27,9% 8,3% 10,7% 26,3% 13,4% 15,9% 19,8% 54,4% 61,5% 69,0% 68,1% 77,0% 69,4% 82,8% 87,9%

(m:79,7%)

77,2%

(m:79,5%)

69,9%

(m:73,3%)

Utanför Storbritannien
Belgien Belgien Sek.[20]

SGTF[21]

0,0%

<5%

0,0%

<5%

0,0%

<5%

13,6%

<5%

0,0%

<5%

7,1%

(7,2%)

7,7%

(6,9%)

13,4%

(16,6%)

23,4%

(19,5%)

40,0%

(22,4%)

42,7%

(27,9%)

50,8%

(34,4%)

58,0%

(45,8%)

58,9%

(46,3%)

79.3%

(54.8%)

Bulgarien Bulgarien Sek.[22] 52,1% 70,8% 73,4%
Danmark Danmark Sek.[23] 0,3% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,9% 1,8% 2,0% 3,7% 7,1% 12,8% 19,5% 29,7% 47,1% 65,8% 76,5% 85,1% 92,7%
Frankrike Frankrike RT-PCR proxy utan sek.

Sek.

SGTF*Sek.%

(3,3%)

(13,2%)

36,1%

49,3%

(39,5%)

(39,1%)

59,5%

(49,5%)

65,8%

Irland Irland SGTF 1,9%

(för lite data)

0,0%

(för lite data)

0,0%

(för lite data)

6,1%

(för lite data)

2,2%

(för lite data)

1,6%

(för lite data)

7,5% 16,3% 26,2% 46,3% 57,7% 69,5% 75,0% 90,1% 88,6% ~92%
Israel Israel SGTF v.51+1

Sek. efter v.1

3-4% 10-20% 10-20% 30-40% 40-50% ~70% ~80% ~90%
Italien Italien Sek.%[24] 17,8% 54,0%
Luxemburg Luxemburg Sek.[25] 0,3% 0,9% 4,2% 8,8% 15,5% 17,0% 36,2% 53,0% 54,1% 53,8% 65,5% 62,8%
Nederländerna Nederländerna Sek.[26] 1,3% 0,8% 0,5% 2,1% 4,4% 9,6% 15,9% 23,5% 24,7% 31,0% 40,1% 64,3% 75,2% 82,0%
Norge Norge PCR proxy och sek.[27]

Sek.[28]

0,0%

2,0%

0,0%

(0,0%)

4,9%

(0,0%)

8,9%

(7,2%)

6,0%

(2,9%)

14,9%

(1,3%)

18,9%

(5,7%)

19,5%

(11,6%)

15,2%

(9,3%)

19,8%

(20,1%)

34,1%

(30,3%)

43,6%

(40,8%)

60,0%

(58,4%)

71,8%

(65,0%)

76,7%

72,7%

Portugal Portugal SGTFL*Sek.%[29] 1,7% 0,8% 1,2% 1,7% 2,9% 6,8% 12,3% 22,7% 33,5% 39,2% 40,9% 45,7% 50,5% 56,0% 64,3%
Schweiz Schweiz Sek.[30] 0,04% 0,4% 0,8% 2,6% 4,9% 9,2% 16,5% 26,0% 30,4% 39,7% 58,7% 71,1%
Sverige Sverige Sek. alla N501Y+A570D pos. tester[31] 10,8%

(5 av 21 regioner)

15,1%

(5 av 21 regioner)

27,3%

(5 av 21 regioner)

30.4%

(19 av 21 regioner)

41.5%

(19 av 21 regioner)

56,4%

(19 av 21 regioner)

71,3%

(19 av 21 regioner)

Tyskland Tyskland PCR proxy och Sek.[32]

Sek.[32]

(2,7%)

2,0%

(9,3%)

3,6%

(5,0%)

4,7%

(10,9%)

7,2%

(18,0%)

17,6%

(20,9%)

25,9%

(33,0%)

40,0%

(41,5%)

54,5%

63.5%

Österrike Österrike PCR (N501Y)*Sek.%[33] 7,6% 18,7% 15,1% 22,5% 28,5% 23,1% 34,3% 61,6% 63,2% 48.3%

(73.7%)

Nordamerika
USA USA SGTF*Sek.%[34] 0,05% 0,2% 0,4% 0,5% 1,0% 1,7% 2,9% 4,5% 7,8% 12,2% 19,0% 26,2%
Kalifornien Kalifornien, USA SGTF*Sek.%[34] 0,3% 0,3% 0,7% 1,1% 1,3% 1,9% 1,9% 3,1% 5,2% 12,8% 16,6% 18,5%
Florida Florida, USA SGTF*Sek.%[34] 0,2% 0,5% 0,9% 1,0% 2,3% 4,5% 8,1% 10,7% 14,3% 20,9% 28,2% 37,4%
Andra länder som inte rapporterar data varje vecka men har mer än 5% av varianten[när?]: Slovakien (72%),[35] Malta (61%),[36] Spanien (25-30%),[37] och Polen (9%).[38]
Fetmarkerad text innebär att varianten står för mer än 50% av alla bekräftade fall i regionen under den specifika veckan

Följande länder rapporterar inte hur många fall av varianten som har upptäckts men tros med stor sannolikhet ha en stor andel då de sekvenserat mer än 50 fall av varianten genom helgenomsekvenseringar.[39]

GISAID-databasen innehåller alla sekvenserade COVID-19-genom.

Upptäckt[redigera | redigera wikitext]

De två första genuppsättningarna som tillhör varianten B.1.1.7 samlades in den 20 september 2020 i Kent och ytterligare ett den 21 september 2020 i London.[40]

Smittspårning har visat att denna variant framträdde i september 2020, och förekom i mitten av november i små mängder. Första gången som denna variant kunde kopplas till ökningen av fall var i slutet av november när Public Health England utredde varför smittan inte sjönk i Kent, trots nationella restriktioner. PHE upptäckte ett kluster som spreds in i London och Essex som senare kunde kopplas till variant B.1.1.7.[41]

Även om varianten först upptäcktes i Kent är det inte fastställt var den har sitt ursprung. En teori spekulerar om att versionen kan ha uppkommit hos en kronisk sjuk person med nedsatt immunförsvar vilket kan ha gett viruset en lång tid att föröka sig och mutera.[42][43][ifrågasatt uppgift]

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Genetik[redigera | redigera wikitext]

Mutationer är vanligt förekommande hos sars-cov-2. Närmare 4000 mutationer har påvisats i virusets spikeprotein, enligt COG-UK.[44] Fokus på mutationer är ett vanligt sätt att spåra spridningen av viruset. Det visar också att SARS-CoV-2 kom till Storbritannien i över 1000 enskilda fall och det visar att en variant med mutation G614 har helt ersatt den tidigare mutationen D614.[45]

Variant B.1.1.7 har23 mutationer: 13 icke-synonyma mutationer, 4 deletioner och 6 synonyma mutationer,[46] alltså 17 mutationer som förändrar proteinet och sex som inte gör det.[43]

Effekt på vacciners effektivitet[redigera | redigera wikitext]

Sedan den 20 december 2020 var[är fortfarande, eller är inte fortfarande??] bilden från Public Health England att misstankar om att mutationen skulle vara resistens mot Pfizer-BioNTechs vaccin, som för närvarande[när?] används i Storbritanniens vaccinprogram, saknade ordentligt underlag. Deras uppfattning är[var eller är??] att människor fortfarande kommer skyddas mot covid-19 med vaccinet.[47]

Dödlighet[redigera | redigera wikitext]

Studier talar för att infektion av B.1.1.7 är förenat med högre dödlighet än infektion av den vanliga sars-cov-2. En fall-kontrollstudie där man jämfört patienter som testat positivt för B.1.1.7 med jämförbara patienter med annan sars-cov-2, har visat en 64% högre dödlighet inom 28 dagar från provtagning för patienterna med B.1.1.7.[48]

E484K mutation[redigera | redigera wikitext]

Den 2 februari 2021 rapporterade Public Health England att de hade upptäckt "ett begränsat antal B.1.1.7 VOC-202012/01 genom med E484K mutationer",[49] vilken kan återfinnas hos både den sydafrikanska och brasilianska varianterna av SARS-CoV-2;[50] en mutation som kan försämra vaccinens effektivitet,[50] en studie visar att vaccinkandidaterna från Novavax och Johnson & Johnson verkar vara mindre effektivt på grund av E484K.[51] Den 9 februari 2021 blev det känt att runt 76 fall med mutationen E484K upptäckts, flest i Bristol men också i Liverpool.[52] En vecka senare uppmärksammades i en rapport från PHE att det upptäckts 77 bekräftade och sannolika fall av mutationen runt i Storbritannien, i två olika varianter av sars-cov-2: VUI-202102/01 och VOC-202102/02. Den sistnämnda är numera känd som "B.1.1.7 med E484K".[53]

Den 5 mars 2021 kom nyheten att variant B.1.1.7 med E484K-mutationen upptäckts hos två patienter i USA (Oregon och New York). Forskare tror att E484K-mutationen i Oregon har uppstått spontant.[54][55]

Spridning[redigera | redigera wikitext]

Norden[redigera | redigera wikitext]

Danmark[redigera | redigera wikitext]

November - December 2020[redigera | redigera wikitext]

Inledningsvis enligt Statens seruminstitut (SSI) skulle endast nio danskar smittats med alfa-varianten av coronaviruset och dessa nio bekräftades mellan den 14 november och 3 december: sex i Storköpenhamn och tre på Nordjylland.[56][57]

Danmark bekräftade ytterligare 33 nya smittfall den 23 december 2020. enligt ett dokument från SSI. Dokumentet visar att proverna togs mellan den 14 november till 14 december.[58] Danmark sekvenserar prover mycket snabbare och i högre utsträckning än vad andra länder gör[59] och därför var det endast en tidsfråga innan andra länder också skulle upptäcka den nya varianten.[60]

Januari 2021[redigera | redigera wikitext]

I den första veckan av januari stod den brittiska varianten för ungefär 4% av alla analyserade prover och ökade till 45% i den andra veckan i februari (vecka 6).[61]

Februari 2021[redigera | redigera wikitext]

Under februari 2021 dominerade alfavarianten i Danmark, och stod för närmare 60 % av alla analyserade prover. Enligt en dansk studie från den 24 februari 2021 tros varianten medföra en 64 % högre risk för sjukhusinläggning.[61]

Norge[redigera | redigera wikitext]

December 2020[redigera | redigera wikitext]

Under vecka 50-53 2020 sjönk andelen alfa-smitta från 7,2 % till 1,3 %, vilket i efterhand tros varit ett felaktigt resultat eftersom provstorleken var liten och testningen endast var riktad mot resenärer från Storbritannien.

Januari 2021[redigera | redigera wikitext]

Varianten ökade sedan från 7,6 % under första veckan av januari till 38,2 % i vecka 6, i alla genomsekvenserade tester.

Februari 2021[redigera | redigera wikitext]

Under vecka 6 kunde Folkehelseinstitutet visa att den verkliga siffran istället låg på runt 20-30 % i befolkningen, när man bortser från alla resenärer som testat positivt.[62] Varianten hade sin största spridning i Oslo och Viken,[63] där man såg att varianten gick från 18 % av alla sekvenserade prover till 90 % av analyserade prover i Oslo mellan den 20 januari till 23 februari och en ökning från 20 % till 80 % av analyserade prover i Viken från den 25 januari till den 23 februari.[64]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

December 2020[redigera | redigera wikitext]

Den 19 december hade Folkhälsomyndigheten inte bekräftat några fall av den nya varianten av viruset i Sverige, men det gick inte att dra någon säker slutsats huruvida viruset förekom i Sverige.[65] Dagen efter gick Folkhälsomyndigheten ut och sa att "den nya varianten kan vara mer smittsam, men inget tyder på att den skulle ge svårare sjukdom. Varianten har hittills inte hittats i Sverige."[66]

Den 21 december meddelade Sveriges regering att Sverige skulle stänga gränsen mot Danmark, sedan där bekräftats fall av B.1.1.7. Gränsen vid Öresundsförbindelsen och båtarna i Helsingborg stängde midnatt mellan den 21-22 december.[67] Sverige införde inreseförbud från Storbritannien redan den 20 december, och inga flygplan från landet fick lov att landa i Sverige mellan den 22 december och 23 december.[68] Den svenska regeringen beslutade att förlänga stoppet för passagerarflyg från Storbritannien till Sverige till den 31 december.[69]

Den 26 december meddelade Folkhälsomyndigheten att ett fall av den nya mutationen upptäckts i region Sörmland, hos en person som rest från Storbritannien till Sverige för att fira jul. Smittskyddsläkaren i Sörmland sade att personen insjuknade med oerhört trötthet och rejäl värk och sedan den 21 december testade personen positivt. Den 26 december bekräftades att personen hade alfa-varianten.[70][71] Samma dag landade ett plan från London vid Arlanda i Stockholm trots att det rådde inreseförbud och flygförbud från Storbritannien.[72]

Den 30 december meddelade Folkhälsomyndigheten att de upptäckt ytterligare fyra nya fall av alfa-mutationen,[73] varav två i region Östergötland.[13] Den 3 januari 2021 meddelade region Stockholm att de upptäckt tre fall av varianten.[74] Region Skåne meddelade den 4 januari 2021 att det upptäckts ett fall av alfa-varianten i Skåne.[15] Även region Västerbotten meddelade att de hittat varianten.[75] Den 19 januari 2021 meddelade Folkhälsomyndigheten att det upptäckts 30 nya fall av vad som då benämndes den brittiska virusmutationen i Sverige. Totalt hade det vid detta tillfälle upptäckts över 55 fall, varav 16 inte hade kopplingar till resor.[76]

Januari 2021[redigera | redigera wikitext]

Den 26 januari meddelade Folkhälsomyndigheten att det upptäckts 40 nya fall av alfavarianten i Sverige. Detta datum hade Sverige totalt 95 bekräftade fall.[77][78]

Februari 2021[redigera | redigera wikitext]

Under vecka 6 (8-14 februari) fann Folkhälsomyndigheten varianten i 27,3 % av alla sekvenserade prover som tagits i 5 olika (Skåne, Västra Götaland, Västmanland, Gävleborg and Örebro).[79] Den 28 februari bekräftade Folkhälsomyndigheten att 775 fall av alfavarianten funnits i Sverige, men påpekade att det på grund av fördröjning i rapportering på grund av långa svarstider kunde innebära att det egentligen fanns många fler fall..[79]

Mars 2021[redigera | redigera wikitext]

I mars 2021 spådde Folkhälsomyndigheten att alfavarianten skulle bli den vanligaste i landet någon gång under vecka 12-14. Detta beräknat på uppgifter att varianten är 50 % mer smittsam än den ursprungliga sars-cov-2.[80] I mitten av mars dominerade alfa-varianten i de flesta av landets regioner.[81] Alfavarianten oroade även intensivvården eftersom risken att behöva vårdas på sjukhus ansågs öka med nästan 100 % jämfört med det ursprungliga viruset.[82][83]

Sekvenserade prover i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Tabell 1:
Andel misstänkta B.1.1.7 i 19 regioner.[81]
Region Vecka 5 och 6, andel (%) misstänkt

B.1.1.7 (95% konfidensintervall)

Vecka 7, andel (%) misstänkt

B.1.1.7 (95% konfidensintervall)

Vecka 8, andel (%) misstänkt

B.1.1.7 (95% konfidensintervall)

Vecka 9, andel (%) misstänkt

B.1.1.7 (95% konfidensintervall)

Vecka 10, andel (%) misstänkt

B.1.1.7 (95% konfidensintervall)

Vecka 11, andel (%) misstänkt

B.1.1.7 (95% konfidensintervall)

Vecka 12, andel (%) misstänkt

B.1.1.7 (95% konfidensintervall)

Vecka 13, andel (%) misstänkt

B.1.1.7 (95% konfidensintervall)

Region Blekinge 0 (0–3) 3,3 (0,4–11,5) 11 (6–19) 50 (41–58) 71 (63–78) 84 (78–89) 92 (86–95) 100 (96 - 100)
Region Dalarna 18 (13–25) 22 (16–28) 42 (35–50) 57 (52–62) 71 (67–75) 77 (74–81) 88 (85–91) 88 (83 - 91)
Region Gävleborg 22 (19–24) 45 (41–49) 60 (57–64) 72 (69–75) 83 (81–85) 89 (87–91) 94 (92–95) 95 (92 - 96)
Region Halland 20 (18–23) 31 (28–34) 51 (47–54) 58 (54–62) 73 (70–77) 78 (74–81) 87 (83–89) 88 (86 - 89)
Region Jämtland Härjedalen 20 (12–30) 27 (21–34) 50 (42–58) 56 (50–61) 63 (57–69) 77 (72–81) 83 (78–88) 94 (88 - 97)
Region Jönköpings län 16 (13–20) 35 (30–40) 39 (33–45) 66 (62–71) 84 (81–86) 92 (90–93) 94 (92–95) 97 (94 - 98)
Region Kalmar län 23 (18–29) 43 (36–50) 49 (43–55) 71 (65–77) 83 (78–88) 83 (77–87) 87 (81–91) 95 (93 - 97)
Region Kronoberg 2,7 (1,2–5,1) 5 (3–8) 6 (3–9) 16 (12–22) 40 (34–46) 67 (60–73) 88 (84–92) 92 (86 - 96)
Region Norrbotten 6 (4–8) 14 (10–20) 11 (9–15) 48 (40–55) 45 (41–49) 82 (69–91) -
Region Skåne 16 (14–17) 25 (24–27) 32 (30–35) 50 (48–53) 65 (62–67) 76 (74–78) 83 (81–85) 83 (81 - 85)
Region Stockholm 27 (24–31) 41 (37–45) 53 (49–58) 66 (61–70) 79 (76–81) 84 (82–86) 88 (86–89) 92 (91 - 93)
Region Sörmland 8 (6–10) 22 (18–26) 37 (33–41) 48 (43–52) 67 (63–71) 77 (74–80) 84 (81–86) 88 (85 - 90)
Region Uppsala 8 (5–12) 13 (8–21) 56 (46–65) 51 (46–57) 64 (59–69) 67 (62–72) 84 (80–87) 90 (86 - 94)
Region Värmland 12 (8–19) 17 (12–23) 26 (20–33) 46 (40–51) 53 (49–58) 67 (62–71) 67 (63–71) 75 (70 - 80)
Region Västernorrland 5 (3–9) 19 (15–24) 40 (33–46) 68 (62–73) 77 (73–81) 86 (82–89) 96 (94–97) 96 (92 - 98)
Region Västmanland 11 (9–15) 19 (14–24) 25 (20–31) 40 (34–46) 53 (48–58) 71 (66–75) 82 (78–85) 91 (87 - 93)
Region Västra Götaland 24 (23–26) 36 (34–37) 47 (45–48) 57 (55–59) 73 (71–74) 78 (77–80) 82 (81–83) 83 (82 - 85)
Region Örebro 8 (5–12) 31 (23–39) 40 (33–48) 61 (54–68) 73 (67–78) 86 (82–90) 91 (88–94) 96 (93 - 97)
Region Östergötland 18 (14–23) 13 (8–22) -
Fetmarkerad text innebär att varianten står för mer än 50% av alla bekräftade fall i regionen under den specifika veckan
Tabell 2:
Antal misstänkta B.1.1.7 i 19 regioner.[81]
Region Vecka 5 & 6, antal misstänkt B.1.1.7 Vecka 7, antal misstänkt B.1.1.7 Vecka 8, antal misstänkt B.1.1.7 Vecka 9, antal misstänkt B.1.1.7 Vecka 10, antal misstänkt B.1.1.7 Vecka 11, antal misstänkt B.1.1.7 Vecka 12, antal misstänkt B.1.1.7 Vecka 13, antal misstänkt B.1.1.7
Region Blekinge 0 2 11 65 102 146 147 122
Region Dalarna 37 42 73 227 334 526 579 230
Region Gävleborg 215 335 572 681 1005 970 1202 400
Region Halland 154 256 448 387 473 460 391 1375
Region Jämtland Härjedalen 17 52 77 166 176 266 222 120
Region Jönköpings län 71 113 112 317 624 943 925 328
Region Kalmar län 55 81 139 149 194 173 145 471
Region Kronoberg 9 12 20 39 97 134 273 120
Region Norrbotten 28 32 51 85 274 42
Region Skåne 545 531 590 744 947 1218 1401 1567
Region Stockholm 203 231 259 324 819 1967 1575 3294
Region Sörmland 41 82 212 246 364 613 651 751
Region Uppsala 20 16 68 174 268 274 366 226
Region Värmland 18 32 49 146 238 291 332 203
Region Västernorrland 17 66 88 211 328 422 498 216
Region Västmanland 57 52 62 123 209 303 434 300
Region Västra Götaland 1195 1325 1744 1806 2408 2906 3359 2824
Region Örebro 16 42 68 134 179 297 436 424
Region Östergötland 63 14 -

Resten av världen[redigera | redigera wikitext]

December 2020[redigera | redigera wikitext]

Under december 2020 hade Belgien, Italien och Nederländerna bekräftade fall med alfa-varianten av sars-cov-2. Nederländerna var först ut med att införa inreseförbud från Storbritannien. Även Belgien, Italien, Norge och Tyskland har infört ett inreseförbud och alla resenärer måste uppvisa ett negativt covid-19-test för att komma in i landet.[84][85]

Den 20 december rapporterade BBC att Världshälsoorganisationen rapporterat nio nya fall som upptäckts i Danmark samt ett fall vardera i Nederländerna och Australien.[86][87] Senare samma dag rapporterades det att fyra nya fall hade upptäckts i Belgien,[88] och ett i Italien.[89] Den muterade varianten hade hittats i flera länder runt om i Europa och i världen, bland annat i Spanien, Frankrike och Japan.[90] Den har också hittats på Island och Gibraltar.[91][92]

Sedan den 21 december har minst 42 länder restriktioner mot flyg kommande från Storbritannien.[93]

Den 23 december rapporterade Singapore, Israel och Nordirland sina första fall av den nya varianten.[94][95][96]

Den 24 december rapporterade Tyskland och Schweiz rapporterade sina första fall.[97][98]

Den 25 december rapporterade Irland och Japan sina första fall.[99][100]

Den 26 december rapporterade Kanada, Frankrike, Libanon och Spanien sina första fall.[101][102][103]

Den 27 december rapporterade Jordanien, Norge och Portugal sina första fall.[104][105]

Den 28 december rapporterade Finland och Sydkorea sina första fall.[106][107]

Den 29 december rapporterade Chile, Indien och Pakistan sina första fall,[108][109][110] och samma dag rapporterade USA sitt första fall av varianten, hos en person i Colorado som inte rest utomlands. Provet togs den 24 december.[111]

Den 30 december rapporterade Malta och Taiwan sina första fall.[112][113]

Den 31 december på nyårsafton rapporterade Kina och Brasilien sina första fall av varianten.[114][115]

Januari 2021[redigera | redigera wikitext]

Den 6 januari 2021 meddelade CDC att de upptäckt minst 52 bekräftade fall i delstaterna Kalifornien, Florida, Colorado, Georgia och New York.[116]

Den 1 januari rapporterade Turkiet sina första fall hos 15 personer som varit på semester i England.[117] Samma dag meddelade Danmark att de hittat 86 fall av varianten, ungefär 1% av alla sekvenserade tester påvisade denna varianten.[118]

Den 2 januari rapporterade Luxemburg och Vietnam rapporterade sina första fall.[119][120]

Den 3 januari rapporterade Cypern sina första fall hos 12 personer.[121] Samma dag rapporterade både Nya Zeeland och Thailand sina första fall av denna varianten.[122][123]

Den 4 januari rapporterade Österrike rapporterade sina första fall hos fyra personer, inklusive ett fall av Variant 501.V2.[124]

Den 5 januari bekräftade Iran,[125] Oman,[126] och den amerikanska delstaten Georgia sitt första fall av varianten. Personen från Georgia hade inte rest utanför landet.[127]

Den 7 januari upptäcktes fler fall i delstaterna Connecticut,[128] Pennsylvania,[129] och Texas.[130]

Den 8 januari rapporterade Rumänien sitt första fall av varianten hos en kvinna som inte lämnat landet nyligen.[131]

Den 9 januari upptäcktes fem fall i delstaten Minnesota.[132]

Den 10 januari rapporterade både Mexiko och Ryssland rapporterade sina första fall.[133][134]

Den 11 januari rapporterade Malaysia och Litauen sitt första fall.[135][136] Samma dag upptäcktes ett fall i delstaten Indiana.[137]

Den 12 januari rapporterade Ecuador sitt första fall.[138]

Den 13 januari rapporterade både Filippinerna och Ungern sitt första fall av varianten.[139][140]

Den 14 januari rapporterade Gambia sitt första fall, vilket blev det första fall som bekräftas i Afrika.[141]

Den 15 januari rapporterade Dominikanska republiken sitt första fall[142]

Den 16 januari rapporterade Argentina sitt första fall.[143] Samma dag rapporterade CDC att den brittiska varianten hade upptäckts i delstaten Los Angeles och troddes nu spridas i samhället.[144]

Den 18 januari rapporterade Tjeckien och Marocko sina första fall.[145][146]

Den 19 januari rapporterade Kuwait sitt första fall av varianten.[147]

I början av januari skedde ett utbrott på en grundskola i Nederländerna där det upptäcktes att 30 barn smittats med den nya varianten. Detta innebar att det fanns en lokal spridning i området.[148]

Februari 2021[redigera | redigera wikitext]

Den 10 februari rapporterade Kroatiens folkhälsomyndighet att varianten upptäckts i tre tester av 61 sekvenserade prover sedan den 20 januari. En man i 50-årsåldern och en 3-åring från Zagreb och hos en 34-årig man från Brod-Posavinas län.[149]

Den 12 februari upptäcktes varianten i fyra delar av Sri Lanka,[150] och den Kanadensiska provinsen Newfoundland och Labrador hade upptäckt en klustersmitta av varianten.[151]

Mars 2021[redigera | redigera wikitext]

Den 2 mars rapporterade Indonesien och Tunisien sina första fall av varianten.[152][153] Elfenbenskusten bekräftade den 25 mars att varianten existerar sedan en tid i landet, nästan uteslutande i och kring Abidjan.[154]

N501Y-mutationen[redigera | redigera wikitext]

En stam med samma N501Y-mutation (som kan resultera i mycket högre smittspridning), men annan härstamning från den i Storbritannien har också upptäckts i Sydafrika.[155] N501Y mutationen har också upptäckts på andra platser: i Australien i juni-juli, i USA i juli och i Brasilien i april. Det är inte heller klart om denna mutationen växt fram i Storbritannien eller om den importerats.[156][förtydliga]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Covid: Nations impose UK travel bans over new variant” (på brittisk engelska). BBC News. 20 december 2020. https://www.bbc.com/news/world-europe-55385768. Läst 21 december 2020. 
 2. ^ Rambaut, Andrew; Loman, Nick; Pybus, Oliver; Barclay, Wendy; Barrett, Jeff; Carabelli, Alesandro; Connor, Tom; Peacock, Tom; L. Robertson, David; Vol, Erik. ”Preliminary genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations”. Written on behalf of COVID-19 Genomics Consortium UK. https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563. Läst 4 januari 2021. 
 3. ^ Chand, Meera; Hopkins, Susan; Dabrera, Gavin; Achison, Christina; Barclay, Wendy; Ferguson, Neil; Volz, Erik; Loman, Nick; Rambaut, Andrew; Barrett, Jeff (21 december 2020). ”Investigation of novel SARS-COV-2 variant: Variant of Concern 202012/01”. Public Health England. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947048/Technical_Briefing_VOC_SH_NJL2_SH2.pdf. Läst 4 januari 2021. 
 4. ^ ”PHE investigating a novel variant of COVID-19” (på engelska). GOV.UK. https://www.gov.uk/government/news/phe-investigating-a-novel-variant-of-covid-19. Läst 4 januari 2021. 
 5. ^ ”More Contagious Variant Of COVID-19 Reaches Florida – NBC 6 South Florida”. web.archive.org. 2 januari 2021. Arkiverad från originalet den 2 januari 2021. https://web.archive.org/web/20210102083355/https://www.nbcmiami.com/news/local/more-contagious-variant-of-covid-19-reaches-florida/2353826/. Läst 4 januari 2021. 
 6. ^ News, A. B. C.. ”UK COVID-19 variant detected in US: What we know about the Colorado cases” (på engelska). ABC News. https://abcnews.go.com/Health/uk-covid-19-variant-detected-us-colorado-cases/story?id=74969536. Läst 4 januari 2021. 
 7. ^ ”Coronavirus: What's happening in Canada and around the world on Sunday | CBC News” (på amerikansk engelska). CBC. https://www.cbc.ca/news/canada/coronavirus-covid19-world-december27-1.5855459. Läst 4 januari 2021. 
 8. ^ Forster, Victoria. ”Study Confirms New U.K. Coronavirus Variant Is Substantially More Transmissible” (på engelska). Forbes. https://www.forbes.com/sites/victoriaforster/2021/01/01/study-confirms-new-uk-coronavirus-variant-is-substantially-more-transmissible/. Läst 4 januari 2021. 
 9. ^ Kelland, Kate (21 december 2020). ”UK coronavirus variant may be more able to infect children: scientists” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-variant-children-idUKKBN28V2F5. Läst 4 januari 2021. 
 10. ^ ”WHO announces simple, easy-to-say labels for SARS-CoV-2 Variants of Interest and Concern” (på engelska). www.who.int. https://www.who.int/news/item/31-05-2021-who-announces-simple-easy-to-say-labels-for-sars-cov-2-variants-of-interest-and-concern. Läst 6 juni 2021. 
 11. ^ ”Tracking SARS-CoV-2 variants” (på engelska). www.who.int. https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants. Läst 6 juni 2021. 
 12. ^ ”Den brittiska virusvarianten påvisad i Sverige — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. Arkiverad från originalet den 27 december 2020. https://web.archive.org/web/20201227112542/https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/den-brittiska-virusvarianten-pavisad-i-sverige/. Läst 4 januari 2021. 
 13. ^ [a b] Brantemo, Axel (30 december 2020). ”Brittisk virusvariant upptäckt i Östergötland”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/brittisk-virusvariant-upptackt-i-ostergotland. Läst 4 januari 2021. 
 14. ^ ”Brittiska virusmutationen upptäckt i Sverige”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/brittiska-virusmutationen-upptackt-i-sverige/. Läst 4 januari 2021. 
 15. ^ [a b] Fridh, Linda (4 januari 2021). ”Första fallet av den brittiska mutationen i Skåne”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ett-bekraftat-fall-av-den-brittiska-mutationen-i-skane. Läst 4 januari 2021. 
 16. ^ ”Osäkerhet kring den brittiska virusmutationen”. www.dagensmedicin.se. https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/osakerhet-kring-den-brittiska-virusmutationen/. Läst 4 januari 2021. 
 17. ^ ”SARS-CoV-2 Variants of Concern in Switzerland”. cevo-public.github.io. https://cevo-public.github.io/Quantification-of-the-spread-of-a-SARS-CoV-2-variant/. Läst 16 mars 2021. 
 18. ^ ”SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England”. Public Health England. 11 mars 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/968581/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_7_England.pdf. Läst 16 mars 2021. 
 19. ^ [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961299/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_6_England-1.pdf ”Investigation of SARS-CoV-2 variants of concern in England”]. Public Health England. 13 februari 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961299/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_6_England-1.pdf. Läst 16 mars 2021. 
 20. ^ [https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly%20report_20210219%20-%20NL.pdf ”COVID-19 WEKELIJKS EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN”]. Sciensano. https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly%20report_20210219%20-%20NL.pdf. Läst 16 mars 2021. 
 21. ^ [https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly_report_NL.pdf ”COVID-19 WEKELIJKS EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN”]. Sciensano. https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly_report_NL.pdf. Läst 16 mars 2021. 
 22. ^ Георгиев, Иво. ”(16.03.2021 г.) Епидемия от остър респираторен синдром, свързана с нов коронавирус SARS-CoV-2, Ухан, Китай” (på bg-BG). www.ncipd.org. https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg. Läst 16 mars 2021. 
 23. ^ ”Status for udvikling af SARS-CoV-2 Variants of Concern (VOC) i Danmark”. SSI. 11 mars 2021. https://files.ssi.dk/covid19/virusvarianter/status/status-virusvarianter-11032021-v0z1. Läst 16 mars 2021. 
 24. ^ ”Prevalenza della variante VOC 202012/01, lineage B.1.1.7 in Italia (Studio di prevalenza 4-5 febbraio 2021)”. ISS. https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/3f4alMwzN1Z7/content/id/5624099?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3f4alMwzN1Z7. Läst 16 mars 2021. 
 25. ^ ”Respiratory Viruses Surveillance - Revilux - LNS revilux” (på franska). LNS. Arkiverad från originalet den 17 december 2021. https://web.archive.org/web/20211217115439/https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/. Läst 16 mars 2021. 
 26. ^ ”Variants of the coronavirus SARS-CoV-2 | RIVM”. www.rivm.nl. https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/virus-sars-cov-2/variants-of-coronavirus-sars-cov-2. Läst 16 mars 2021. 
 27. ^ [https://web.archive.org/web/20210310194432/https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-for-uke-9-01.03---07.03.212.pdf ”COVID-19 Ukerapport – uke 9”]. Folkehelseinstitutet. 10 mars 2021. Arkiverad från originalet den 10 mars 2021. https://web.archive.org/web/20210310194432/https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-for-uke-9-01.03---07.03.212.pdf. Läst 16 mars 2021. 
 28. ^ [https://web.archive.org/web/20211119205120/https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-for-uke-8-22.02---28.02.21.pdf ”COVID-19 Ukerapport – uke 8”]. Folkehelseinstitutet. 3 mars 2021. Arkiverad från originalet den 19 november 2021. https://web.archive.org/web/20211119205120/https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-for-uke-8-22.02---28.02.21.pdf. Läst 16 mars 2021. 
 29. ^ ”Tracking SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (lineage B.1.1.7) dissemination in Portugal: insights from nationwide RT-PCR spike gene drop out data” (på engelska). Virological. 19 januari 2021. https://virological.org/t/tracking-sars-cov-2-voc-202012-01-lineage-b-1-1-7-dissemination-in-portugal-insights-from-nationwide-rt-pcr-spike-gene-drop-out-data/600. Läst 16 mars 2021. 
 30. ^ ”Genomic Characterisation – Swiss National COVID-19 Science Task Force” (på amerikansk engelska). https://sciencetaskforce.ch/en/nextstrain-phylogenetic-analysis/. Läst 16 mars 2021. 
 31. ^ ”Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/sars-cov-2-virusvarianter-av-sarskild-betydelse/. Läst 16 mars 2021. 
 32. ^ [a b] [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Bericht_VOC_2021-03-10.pdf?__blob=publicationFile ”Aktualisierter Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland, insbesondere zur Variant of Concern (VOC) B.1.1.7”]. Robert Koch Institut. 10 mars 2021. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Bericht_VOC_2021-03-10.pdf?__blob=publicationFile. Läst 16 mars 2021. 
 33. ^ ”SARS-CoV-2-Varianten in Österreich” (på tyska). AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/sars-cov-2-varianten-in-oesterreich/. Läst 16 mars 2021. 
 34. ^ [a b c] ”The Helix® COVID-19 Surveillance Dashboard”. Helix. https://www.helix.com/pages/helix-covid-19-surveillance-dashboard. Läst 16 mars 2021. ”Trends in S Gene Target Failure (SGTF), interactive data map: B.1.1.7 weekly share calculated as the average of the daily B.1.1.7 shares of the week. Daily B.1.1.7 shares are found by multiplying "Daily Percent SGTF of Positive Samples" and "B.1.1.7 as % of sequenced SGTF positives".” 
 35. ^ ”Britský variant bol potvrdený v 72 % vyšetrených vzoriek”. www.uvzsr.sk. Arkiverad från originalet den 1 mars 2021. https://web.archive.org/web/20210301122457/https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4630:britsky-variant-bol-potvrdeny-v-72-vyetrenych-vzoriek&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153. Läst 1 mars 2021. 
 36. ^ ”UK virus variant detected in 60 per cent of new COVID cases” (på brittisk engelska). Times of Malta. https://timesofmalta.com/articles/view/uk-virus-variant-detected-in-60-per-cent-of-new-covid-cases.857197. Läst 16 mars 2021. 
 37. ^ Vilaseró, Manuel (22 februari 2021). ”Detectadas en España las nuevas variantes nigeriana y de Río de Janeiro del coronavirus” (på spanska). elperiodico. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210222/sanidad-alerta-cuatro-nuevas-variantes-coronavirus-covid-11537278. Läst 1 mars 2021. 
 38. ^ ”SARS-CoV-2 – increased circulation of variants of concern and vaccine rollout in the EU/EEA, 14th update”. ECDC. 15 februari 2021. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-covid-19-14th-update-15-feb-2021.pdf. Läst 1 mars 2021. 
 39. ^ ”GISAID - hCov19 Variants”. www.gisaid.org. https://www.gisaid.org/hcov19-variants/. Läst 1 mars 2021. 
 40. ^ ”Preliminary genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations” (på amerikansk engelska). Virological. 18 december 2020. https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563. Läst 22 december 2020. 
 41. ^ ”COVID-19 (SARS-CoV-2): information about the new virus variant” (på engelska). GOV.UK. https://www.gov.uk/government/news/covid-19-sars-cov-2-information-about-the-new-virus-variant. Läst 22 december 2020. 
 42. ^ ”New coronavirus variant: What do we know?” (på brittisk engelska). BBC News. 20 december 2020. https://www.bbc.com/news/health-55388846. Läst 23 december 2020. 
 43. ^ [a b] ”Here's what we know about the new variant of coronavirus | Sharon Peacock” (på engelska). the Guardian. 22 december 2020. http://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/22/new-variant-coronavirus-genomic-sars-cov-2-pandemic. Läst 23 december 2020. 
 44. ^ Wise, Jacqui (2020-12-16). ”Covid-19: New coronavirus variant is identified in UK” (på engelska). BMJ 371. doi:10.1136/bmj.m4857. ISSN 1756-1833. PMID 33328153. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4857. Läst 23 december 2020. 
 45. ^ ”Tracking Changes in SARS-CoV-2 spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus” (på engelska). Cell 182 (4): sid. 812–827.e19. 2020-08-20. doi:10.1016/j.cell.2020.06.043. ISSN 0092-8674. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420308205. Läst 23 december 2020. 
 46. ^ ”Investigation of novel SARS-COV-2 variant - Variant of Concern 202012/01”. Public Health England. 22 december 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947048/Technical_Briefing_VOC_SH_NJL2_SH2.pdf. Läst 23 december 2020. 
 47. ^ ”COVID-19 (SARS-CoV-2): information about the new virus variant” (på engelska). GOV.UK. https://www.gov.uk/government/news/covid-19-sars-cov-2-information-about-the-new-virus-variant. Läst 1 januari 2021. 
 48. ^ Challen, Robert; Brooks-Pollock, Ellen; Read, Jonathan M.; Dyson, Louise; Tsaneva-Atanasova, Krasimira; Danon, Leon (2021-03-10). ”Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: matched cohort study” (på engelska). BMJ 372. doi:10.1136/bmj.n579. ISSN 1756-1833. PMID 33687922. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n579. Läst 11 mars 2021. 
 49. ^ ”Investigation of novel SARS-CoV-2 variant - Variant of Concern 202012/01”. Public Health England. 2 februari 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/959426/Variant_of_Concern_VOC_202012_01_Technical_Briefing_5.pdf. Läst 17 maj 2021. 
 50. ^ [a b] ”UK finds more coronavirus cases with 'concerning' mutations” (på brittisk engelska). BBC News. 2 februari 2021. https://www.bbc.com/news/health-55900625. Läst 17 maj 2021. 
 51. ^ Wise, Jacqui (2021-02-05). ”Covid-19: The E484K mutation and the risks it poses” (på engelska). BMJ 372: sid. n359. doi:10.1136/bmj.n359. ISSN 1756-1833. PMID 33547053. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n359. Läst 28 november 2021. 
 52. ^ Brown, Faye (9 februari 2021). ”Mutant Covid strain found in Bristol designated 'variant of concern'” (på engelska). Metro. https://metro.co.uk/2021/02/09/new-covid-strain-found-in-bristol-is-a-variant-of-concern-14052139/. Läst 17 maj 2021. 
 53. ^ ”Variants: distribution of cases data” (på engelska). GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-variants-genomically-confirmed-case-numbers/variants-distribution-of-cases-data. Läst 17 maj 2021. 
 54. ^ Mandavilli, Apoorva (5 mars 2021). ”In Oregon, Scientists Find a Virus Variant With a Worrying Mutation” (på amerikansk engelska). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/2021/03/05/health/virus-oregon-variant.html. Läst 17 maj 2021. 
 55. ^ ”outbreak.info” (på engelska). outbreak.info. https://outbreak.info/. Läst 17 maj 2021. 
 56. ^ ”Ny virusstam upptäckt i Danmark”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/Lnob5Q. Läst 21 december 2020. 
 57. ^ ”Nytt muterat virus upptäckt i Danmark”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/kvallsposten/ny-virusvariant-har-upptackts-i-danmark/. Läst 21 december 2020. 
 58. ^ ”Denmark finds 33 cases of new variant of coronavirus” (på amerikansk engelska). news.yahoo.com. https://news.yahoo.com/denmark-finds-33-cases-variant-115116791.html. Läst 26 december 2020. 
 59. ^ ”Dansk Oxford-professor: Danmark skal gøre alt for, at ny virusvariant ikke spreder sig” (på da-DK). DR. 20 december 2020. https://www.dr.dk/nyheder/udland/dansk-oxford-professor-danmark-skal-goere-alt-ny-virusvariant-ikke-spreder-sig. Läst 30 december 2020. 
 60. ^ Kwai, Isabella; Mandavilli, Apoorva; Stevis-Gridneff, Matina (20 december 2020). ”More Countries Impose U.K. Travel Restrictions as Concerns Mount Over Virus Mutation” (på amerikansk engelska). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/live/2020/12/20/world/covid-19-coronavirus. Läst 30 december 2020. 
 61. ^ [a b] name. ”B.1.1.7 kan føre til flere indlæggelser” (på danska). www.ssi.dk. https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/b117-kan-fore-til-flere-indlaggelser. Läst 2 mars 2021. 
 62. ^ ”COVID-19 Ukerapport – uke 7”. Folkehelseinstitutet. 24 februari 2021. Arkiverad från originalet den 6 maj 2021. https://web.archive.org/web/20210506155030/https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-for-uke-7-15.02---21.02.21---korr.pdf. Läst 2 mars 2021. 
 63. ^ ”Statistikk over meldte tilfeller av den engelske og den sørafrikanske varianten av koronavirus” (på norska). Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/statistikk-over-tilfeller-av-koronavirusvarianter/. Läst 2 mars 2021. 
 64. ^ ”Engelsk virusvariant dominerer i Oslo og Viken” (på norska). Folkehelseinstituttet. Arkiverad från originalet den 17 april 2021. https://web.archive.org/web/20210417235139/https://www.fhi.no/nyheter/2021/engelsk-virusvariant-dominerer-i-oslo-og-viken/. Läst 2 mars 2021. 
 65. ^ Kriisa, Andres (19 december 2020). ”Folkhälsomyndigheten: Inga fall av den nya coronavarianten”. gp.se. http://www.gp.se/1.38862633. Läst 21 december 2020. 
 66. ^ ”Ny variant av covid-19-viruset rapporteras från Storbritannien — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. Arkiverad från originalet den 20 december 2020. https://web.archive.org/web/20201220171655/https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/ny-variant-av-covid-19-viruset-rapporteras-fran-storbritannien/. Läst 21 december 2020. 
 67. ^ Torstensson, Ebba (21 december 2020). ”Sverige stänger gränsen mot Danmark”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sverige-stanger-gransen-mot-danmark. Läst 21 december 2020. 
 68. ^ TT. ”Sverige stänger gränsen mot Danmark och Storbritannien”. www.hbl.fi. https://www.hbl.fi/artikel/sverige-stanger-gransen-mot-danmark-och-storbritannien/. Läst 21 december 2020. 
 69. ^ Juhlin (23 december 2020). ”Regeringen ändrar i dansk-brittiska inreseförbudet”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-andrar-i-dansk-brittiska-inreseforbudet. Läst 23 december 2020. 
 70. ^ ”Muterade viruset upptäckt i Sörmland”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/Ky6z6X. Läst 26 december 2020. 
 71. ^ ”Muterade varianten har hittats i Sörmland: ”Risk att fler personer har den””. Omni. https://omni.se/muterade-varianten-har-hittats-i-sormland-risk-att-fler-personer-har-den/a/yRg7QE. Läst 26 december 2020. 
 72. ^ ”Plan från London landade på Arlanda trots flygförbud”. Omni. https://omni.se/plan-fran-london-landade-pa-arlanda-trots-flygforbud/a/X8Rq4B. Läst 26 december 2020. 
 73. ^ ”Fyra nya fall av brittiska virusvarianten i Sverige”. Omni. https://www.omni.se/fyra-nya-fall-av-brittiska-virusvarianten-i-sverige/a/aPvv94. Läst 30 december 2020. 
 74. ^ ”Fyra fall av nya virusvarianterna i Stockholm”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/56br6e. Läst 4 januari 2021. 
 75. ^ Assmundsson, Mikael (4 januari 2021). ”Brittiska virusvarianten hittad i Västerbotten”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/brittiska-virusvarianten-hittad-i-vasterbotten. Läst 4 januari 2021. 
 76. ^ ”30 nya fall av brittiska varianten senaste veckan”. Omni. https://omni.se/30-nya-fall-av-brittiska-varianten-senaste-veckan/a/zg47k1. Läst 20 januari 2021. 
 77. ^ ”Nya varianter av SARS-CoV-2 (december 2020– ) — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/nya-varianter-av-sars-cov-2/. Läst 26 januari 2021. 
 78. ^ Tihinen (26 januari 2021). ”95 fall av den brittiska mutationen i Sverige – kan bli dominerande”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/95-fall-av-den-brittiska-mutationen-i-sverige-kan-bli-dominerande. Läst 26 januari 2021. 
 79. ^ [a b] ”Nya varianter av SARS-CoV-2 (december 2020– ) — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/nya-varianter-av-sars-cov-2/. Läst 1 mars 2021. 
 80. ^ ”Scenarier för fortsatt spridning – interimsrapport — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/scenario-for-fortsatt-spridning--delrapport-2/. Läst 2 mars 2021. 
 81. ^ [a b c] ”Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/sars-cov-2-virusvarianter-av-sarskild-betydelse/. Läst 16 mars 2021. 
 82. ^ ”Brittisk mutation oroar intensivvården - Nyheter (Ekot)”. sverigesradio.se. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/brittisk-mutation-oroar-intensivvarden. Läst 7 april 2021. 
 83. ^ Challen, Robert; Brooks-Pollock, Ellen; Read, Jonathan M.; Dyson, Louise; Tsaneva-Atanasova, Krasimira; Danon, Leon (2021-03-10). ”Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: matched cohort study” (på engelska). BMJ 372: sid. n579. doi:10.1136/bmj.n579. ISSN 1756-1833. PMID 33687922. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n579. Läst 21 mars 2021. 
 84. ^ Bednarska (20 december 2020). ”Flera länder inför inreseförbud från Storbritannien”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nederlanderna-stoppar-flyg-fran-storbritannien. Läst 21 december 2020. 
 85. ^ ”New coronavirus variant: What do we know?” (på brittisk engelska). BBC News. 20 december 2020. https://www.bbc.com/news/health-55388846. Läst 21 december 2020. 
 86. ^ ”Covid: WHO in 'close contact' with UK over new virus variant” (på brittisk engelska). BBC News. 20 december 2020. https://www.bbc.com/news/world-55382212. Läst 22 december 2020. 
 87. ^ Henley, Jon; Jones, Sam; Giuffrida, Angela (20 december 2020). ”EU to hold crisis talks as countries block travel from UK over new Covid strain” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/20/belgium-italy-and-netherlands-ban-flights-from-uk-over-new-covid-strain. Läst 22 december 2020. 
 88. ^ ”Netherlands bans flights from UK over new Covid mutation” (på engelska). The Brussels Times. 20 december 2020. https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/146288/netherlands-bans-flights-from-uk-over-new-covid-mutation-found-coronavirus-van-ranst-who/. Läst 22 december 2020. 
 89. ^ ”Coronavirus, una donna italiana positiva alla variante inglese: è in isolamento e ha una forte carica virale” (på italienska). la Repubblica. 20 december 2020. https://www.repubblica.it/cronaca/2020/12/20/news/coronavirus_variante_positivo_in_italia-279229115/. Läst 22 december 2020. 
 90. ^ ”Muterad coronasmitta nu även i Spanien”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/mB512g. Läst 26 december 2020. 
 91. ^ Kelland, Kate (22 december 2020). ”Explainer - The new coronavirus variant in Britain: How worrying is it?” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-variant-idUSKBN28V1MM. Läst 30 december 2020. 
 92. ^ Squires, Nick; Orange, Richard (21 december 2020). ”New coronavirus strain detected around the globe, from Gibraltar to Australia” (på brittisk engelska). The Telegraph. ISSN 0307-1235. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/12/21/new-coronavirus-strain-detected-around-globe-gibraltar-australia/. Läst 30 december 2020. 
 93. ^ Walker, Peter; Grover, Natalie; Boffey, Daniel (21 december 2020). ”Calls for national lockdown in England to curb spread of new Covid strain” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/21/calls-for-national-lockdown-in-england-to-curb-spread-of-new-covid-strain. Läst 26 december 2020. 
 94. ^ hermesauto (23 december 2020). ”Singapore confirms first case of new Covid-19 strain from UK, a 17-year-old student who recently returned from Britain” (på engelska). The Straits Times. https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-confirms-1-imported-patient-with-potentially-more-contagious-covid-19-strain. Läst 30 december 2020. 
 95. ^ Badshah, Edna Mohamed (now); Nadeem; Skopeliti, Clea; Rourke (earlier), Alison (24 december 2020). ”UK to ban travel from South Africa over new variant; Canada approves Moderna vaccine - as it happened” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/world/live/2020/dec/23/coronavirus-live-news-us-cases-increase-14-in-one-week-france-to-reopen-uk-border?page=with%3Ablock-5fe372908f08da4121f4c7c4. Läst 30 december 2020. 
 96. ^ Moriarty, Gerry. ”First case of UK variant strain of Covid-19 confirmed in Northern Ireland” (på engelska). The Irish Times. https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/first-case-of-uk-variant-strain-of-covid-19-confirmed-in-northern-ireland-1.4444730. Läst 30 december 2020. 
 97. ^ Burger, Ludwig (24 december 2020). ”Germany reports first case of coronavirus variant spreading in Britain” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-variant-idUSKBN28Y1LO. Läst 30 december 2020. 
 98. ^ ”COVID-19 : Nouvelle variante du coronavirus découverte dans deux échantillons en Suisse”. www.bag.admin.ch. https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-81829.html. Läst 30 december 2020. 
 99. ^ ”New UK variant of Covid-19 confirmed in Ireland while 1,025 new cases and two further deaths confirmed” (på engelska). independent. https://www.independent.ie/world-news/coronavirus/new-uk-variant-of-covid-19-confirmed-in-ireland-while-1025-new-cases-and-two-further-deaths-confirmed-39900087.html. Läst 30 december 2020. 
 100. ^ Graham-Harrison, Emma; agencies (25 december 2020). ”Japan and France report cases of coronavirus variant found in UK” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/world/2020/dec/25/japan-reports-cases-coronavirus-variant-spreading-across-uk. Läst 30 december 2020. 
 101. ^ ”Ontario identifies 1st cases of COVID-19 variant detected in the U.K. | CBC News” (på amerikansk engelska). CBC. https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-confirms-first-cases-covid19-uk-variant-1.5855361. Läst 30 december 2020. 
 102. ^ ”Coronavirus: Cases of new variant appear worldwide” (på brittisk engelska). BBC News. 26 december 2020. https://www.bbc.com/news/world-europe-55452262. Läst 30 december 2020. 
 103. ^ ”France, Lebanon confirm first cases of new coronavirus variant” (på engelska). www.aljazeera.com. https://www.aljazeera.com/news/2020/12/26/france-confirms-first-case-of-new-coronavirus-variant. Läst 30 december 2020. 
 104. ^ ”Jordan detects two coronavirus variant cases: minister” (på engelska). gulfnews.com. https://gulfnews.com/world/mena/jordan-detects-two-coronavirus-variant-cases-minister-1.1609090581408. Läst 30 december 2020. 
 105. ^ ”Nya coronamutationen upptäckt i Norge”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/pAdQmw. Läst 30 december 2020. 
 106. ^ ”Update: New UK, South African variant Covid strains detected in Finland” (på engelska). Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/osasto/news/update_new_uk_south_african_variant_covid_strains_detected_in_finland/11716211. Läst 30 december 2020. 
 107. ^ ”COVID-19: Finland reports cases of new variants first identified in UK and South Africa” (på engelska). Sky News. https://news.sky.com/story/covid-19-finland-reports-cases-of-new-variants-first-identified-in-uk-and-south-africa-12173983. Läst 30 december 2020. 
 108. ^ Staff, Reuters (29 december 2020). ”Chile records first case of British variant of coronavirus - health ministry” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britain-variants-f-idUSKBN2931CS. Läst 30 december 2020. 
 109. ^ ”Coronavirus: India confirms six cases of new Covid variant” (på brittisk engelska). BBC News. 29 december 2020. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55472333. Läst 30 december 2020. 
 110. ^ ”First confirmed case of new Covid-19 strain detected in Pakistan” (på engelska). Hindustan Times. 29 december 2021. https://www.hindustantimes.com/world-news/first-confirmed-case-of-new-covid-19-strain-detected-in-pakistan/story-TFLSMYU6WRJ8yToNQfIeyJ.html. Läst 30 december 2020. 
 111. ^ Casiano, Louis (29 december 2020). ”Colorado health officials confirm highly infectious coronavirus variant found, first in US” (på amerikansk engelska). Fox News. https://www.foxnews.com/us/colorado-confirms-new-covid-19-variant. Läst 30 december 2020. 
 112. ^ ”Three cases of new COVID variant detected in Malta” (på brittisk engelska). Times of Malta. https://timesofmalta.com/articles/view/uk-covid-19-variant-detected-in-malta.841925. Läst 1 januari 2021. 
 113. ^ ”Taiwan reports first case of mutant Covid-19 strain found in Britain” (på engelska). South China Morning Post. 30 december 2020. https://www.scmp.com/news/china/science/article/3115884/taiwan-reports-its-first-case-mutant-covid-19-strain-found. Läst 1 januari 2021. 
 114. ^ ”China confirms first case of UK coronavirus variant” (på engelska). France 24. 31 december 2020. https://www.france24.com/en/live-news/20201231-china-confirms-first-case-of-uk-coronavirus-variant. Läst 1 januari 2021. 
 115. ^ Staff, Reuters (31 december 2020). ”Brazil detects two cases of new coronavirus variant found in UK” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-variant-idUSKBN2951LL. Läst 1 januari 2021. 
 116. ^ CNN, Michael Nedelman. ”CDC has found more than 50 US cases of variant first identified in UK”. CNN. https://www.cnn.com/2021/01/06/health/coronavirus-variant-us-cdc-cases/index.html. Läst 12 januari 2021. 
 117. ^ ”Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı, 15 kişide mutasyonlu virüs! İngiltere'den girişler tamamen durduruldu | Video” (på turkiska). CNN Türk. https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-haberi-bakan-koca-acikladi-15-kiside-mutasyonlu-virus-ingiltereden-girisler-tamamen-durduruldu-video. Läst 12 januari 2021. 
 118. ^ ”SSI: Meget smitsom coronamutation fra England spreder sig i Danmark” (på danska). DR. 2 januari 2021. https://www.dr.dk/nyheder/indland/ssi-meget-smitsom-coronamutation-fra-england-spreder-sig-i-danmark. Läst 12 januari 2021. 
 119. ^ Staff, Our Foreign (2 januari 2021). ”Vietnam reports first case of new coronavirus variant in woman returning from Britain” (på brittisk engelska). The Telegraph. ISSN 0307-1235. https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/02/vietnam-reports-first-case-new-coronavirus-variant-woman-returning/. Läst 12 januari 2021. 
 120. ^ ”New Covid-19 strain found in Luxembourg” (på engelska). luxtimes.lu. Arkiverad från originalet den 22 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210222135404/https://luxtimes.lu/luxembourg/42668-new-covid-19-strain-found-in-luxembourg. Läst 12 januari 2021. 
 121. ^ Turner, Katy. ”Coronavirus: New, fast-spreading British variant found in Cyprus | Cyprus Mail” (på brittisk engelska). https://cyprus-mail.com/. https://cyprus-mail.com/2021/01/03/coronavirus-new-fast-spreading-british-strain-found-in-cyprus/. Läst 12 januari 2021. 
 122. ^ ”Six cases at NZ border have had new Covid-19 variant, 19 cases in total in the past three days” (på en-NZ). TVNZ. https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/six-cases-nz-border-have-had-new-covid-19-variant-in-total-past-three-days. Läst 12 januari 2021. 
 123. ^ ”First four cases of UK variant strain of coronavirus found in Thailand” (på amerikansk engelska). www.thaipbsworld.com. https://www.thaipbsworld.com/first-four-cases-of-uk-variant-strain-of-coronavirus-found-in-thailand/. Läst 12 januari 2021. 
 124. ^ Staff, Reuters (4 januari 2021). ”British, South African corornavirus mutations detected in Austria” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austria-idUSKBN2991LT. Läst 12 januari 2021. 
 125. ^ ”Iran confirms first case of new Covid-19 variant” (på engelska). France 24. 5 januari 2021. https://www.france24.com/en/live-news/20210105-iran-confirms-first-case-of-new-covid-19-variant. Läst 12 januari 2021. 
 126. ^ Staff, Reuters (5 januari 2021). ”Oman registers first case of new virus variant in traveller from UK” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-oman-int-idUSKBN29A1GF. Läst 12 januari 2021. 
 127. ^ ”First Case of COVID-19 Variant Identified in Georgia” (på engelska). Georgia Department of Public Health. https://dph.georgia.gov/press-releases/2021-01-05/first-case-covid-19-variant-identified-georgia. Läst 12 januari 2021. 
 128. ^ ”Two Cases of COVID-19 Variant Found in U.K. Now Confirmed in Connecticut” (på amerikansk engelska). NBC Connecticut. https://www.nbcconnecticut.com/news/coronavirus/two-cases-of-covid-19-variant-found-in-u-k-now-confirmed-in-connecticut/2398772/. Läst 12 januari 2021. 
 129. ^ ”First Case of U.K. Coronavirus Variant Discovered in Pennsylvania” (på amerikansk engelska). NBC10 Philadelphia. https://www.nbcphiladelphia.com/news/coronavirus/first-case-of-u-k-coronavirus-variant-discovered-in-pennsylvania/2659085/. Läst 12 januari 2021. 
 130. ^ ”Health Officials Confirm First Known Case Of UK COVID-19 Variant In Texas” (på amerikansk engelska). 7 januari 2021. https://dfw.cbslocal.com/2021/01/07/health-officials-confirm-first-known-case-of-uk-covid-19-variant-in-texas/. Läst 12 januari 2021. 
 131. ^ Staff, Reuters (8 januari 2021). ”Romania detects first case of British coronavirus variant” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-romania-idUSKBN29D1SO. Läst 12 januari 2021. 
 132. ^ Uren, Adam. ”COVID-19: First cases of U.K. variant confirmed in Minnesota” (på engelska). Bring Me The News. https://bringmethenews.com/minnesota-news/covid-19-first-cases-of-u-k-variant-confirmed-in-minnesota. Läst 12 januari 2021. 
 133. ^ ANI (11 januari 2021). ”Mexico detects first case of new coronavirus strain first seen in UK”. Business Standard India. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/mexico-detects-first-case-of-new-coronavirus-strain-first-seen-in-uk-121011100144_1.html. Läst 12 januari 2021. 
 134. ^ ”Russia Confirms First Case Of New Coronavirus Strain” (på engelska). RadioFreeEurope/RadioLiberty. https://www.rferl.org/a/russia-confirms-first-case-of-new-coronavirus-strain/31041057.html. Läst 12 januari 2021. 
 135. ^ Ong, Justin. ”UK-variant of Covid-19 has reached Malaysia, Dr Noor Hisham confirms | Malay Mail” (på engelska). www.malaymail.com. https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/01/11/uk-variant-of-covid-19-has-reached-malaysia-dr-noor-hisham-confirms/1939483. Läst 12 januari 2021. 
 136. ^ ”New Covid-19 variant found in Latvia” (på amerikansk engelska). Baltic News Network - News from Latvia, Lithuania, Estonia. 11 januari 2021. https://bnn-news.com/new-covid-19-variant-found-in-latvia-220703. Läst 22 januari 2021. 
 137. ^ Rudavsky, Shari. ”New coronavirus strain, which spreads more easily, is found in Indiana” (på amerikansk engelska). The Indianapolis Star. https://www.indystar.com/story/news/health/2021/01/11/indiana-finds-cases-new-coronavirus-strain-which-spreads-easily/6624127002/. Läst 12 januari 2021. 
 138. ^ ”Ecuador records first case of new coronavirus variant”. AA.com.tr. 12 januari 2021. https://www.aa.com.tr/en/americas/ecuador-records-first-case-of-new-coronavirus-variant/2106621. Läst 23 januari 2021. 
 139. ^ ”LIVE UPDATES: COVID-19 pandemic” (på engelska). cnn. Arkiverad från originalet den 21 november 2021. https://web.archive.org/web/20211121203251/https://cnnphilippines.com/news/2021/1/13/live-updates-covid-pandemic.html. Läst 22 januari 2021. 
 140. ^ Staff, Reuters (13 januari 2021). ”Hungary detects UK variant of coronavirus, surgeon general says” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary-idUSKBN29I1BR. Läst 22 januari 2021. 
 141. ^ Staff, Reuters (14 januari 2021). ”Gambia records first two cases of British COVID-19 variant” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-gambia-idUSL8N2JP547. Läst 22 januari 2021. 
 142. ^ Group, 2006-2020, Merit Designs Consulting. ”New COVID-19 strain confirmed to arrive in Dominican Republic from London” (på engelska). DominicanToday. https://dominicantoday.com/dr/local/2021/01/15/new-covid-19-strain-confirmed-to-arrive-in-dominican-republic-from-london/. Läst 22 januari 2021. 
 143. ^ ”Argentina detects first case of British virus variant” (på engelska). medicalxpress.com. https://medicalxpress.com/news/2021-01-argentina-case-british-virus-variant.html. Läst 22 januari 2021. 
 144. ^ Miller, Devon (16 januari 2021). ”COVID-19 U.K. Variant Confirmed In Los Angeles County” (på amerikansk engelska). The Valley Post. Arkiverad från originalet den 18 maj 2021. https://web.archive.org/web/20210518110236/https://valleypostnews.com/covid-19-u-k-variant-confirmed-in-los-angeles-county/16/01/2021/. Läst 22 januari 2021. 
 145. ^ Staff, Reuters (18 januari 2021). ”UPDATE 1-Czech Republic detects UK coronavirus variant, to maintain lockdown measures” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-czech-idUSL1N2JT1GH. Läst 22 januari 2021. 
 146. ^ ”Kuwait, Morocco report first cases of UK coronavirus variant |” (på engelska). AW. https://thearabweekly.com/kuwait-morocco-report-first-cases-uk-coronavirus-variant. Läst 22 januari 2021. 
 147. ^ Staff, Reuters (19 januari 2021). ”Kuwait registers first cases of new virus variant” (på engelska). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-kuwait-idUSKBN29O1VC. Läst 22 januari 2021. 
 148. ^ ”Municipality to test 60,000 residents for British strain of coronavirus” (på brittisk engelska). DutchNews.nl. 11 januari 2021. https://www.dutchnews.nl/news/2021/01/municipality-to-test-60000-residents-for-british-strain-of-coronavirus/. Läst 12 januari 2021. 
 149. ^ Telegram.hr. ”Potvrđena prva tri slučaja britanskog soja koronavirusa u Hrvatskoj” (på kroatiska). Telegram.hr. https://www.telegram.hr/politika-kriminal/potvrdena-prva-tri-slucaja-britanskog-soja-koronavirusa-u-hrvatskoj/. Läst 2 mars 2021. 
 150. ^ ”UK COVID strain found in Sri Lanka - Dr. Chandima Jeewandara” (på engelska). Sri Lanka News - Newsfirst. 12 februari 2021. https://www.newsfirst.lk/2021/02/12/uk-covid-strain-found-in-sri-lanka-dr-chandima-jeewandara/. Läst 2 mars 2021. 
 151. ^ ”Coronavirus variant puts N.L. back in lockdown; in-person voting in provincial election suspended | CBC News” (på amerikansk engelska). CBC. https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-late-briefing-feb-12-1.5913042. Läst 2 mars 2021. 
 152. ^ Indonesia, C. N. N.. ”Dua Kasus Mutasi Corona asal Inggris Ditemukan di Indonesia” (på id-ID). nasional. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302120516-20-612595/dua-kasus-mutasi-corona-asal-inggris-ditemukan-di-indonesia. Läst 2 mars 2021. 
 153. ^ Skopeliti, Lucy Campbell (now); Clea; Mistlin, Alex; Siddique, Haroon (3 mars 2021). ”Tunisia records first cases of UK variant – as it happened” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/world/live/2021/mar/02/coronavirus-live-news-who-says-covid-wont-be-over-this-year-france-and-germany-fight-astrazeneca-concerns?page=with%3Ablock-603e646a8f08be9d080d8def. Läst 6 mars 2021. 
 154. ^ Covid-19 : le variant anglais détecté en Côte d'Ivoire (ministère de la Santé)
 155. ^ ”South Africa facing isolation amid fears over new COVID strain” (på engelska). www.aljazeera.com. https://www.aljazeera.com/news/2020/12/22/south-africa-says-virus-variant-driving-resurgence. Läst 22 december 2020. 
 156. ^ ”expert reaction new restrictions and the new SARS-CoV-2 variant | Science Media Centre” (på brittisk engelska). https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-pms-and-cmos-statements-about-new-restrictions-and-the-new-sars-cov-2-variant/. Läst 22 december 2020. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]