Satsradning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Satsradning är ett vanligt fenomen i skrivet språk som innebär att två eller flera huvudsatser ställs upp efter varandra utan explicit konjunktion, punkt eller semikolon. Det kan bero på en medvetet talspråksliknande stil i prosan, men även på slarvig eller utebliven korrekturläsning. Vissa författare använder också satsradningar som ett stilgrepp för att skapa en effekt av stegring eller andlöshet.

Exempel på satsradning:

  • Den ena bilen är röd, den andra är blå.
  • Den ena bilen är röd den andra är blå.

Några alternativa formuleringar:

  • Den ena bilen är röd. Den andra är blå.
  • Den ena bilen är röd och den andra är blå.
  • Den ena bilen är röd, och den andra är blå.
  • Den ena bilen är röd; den andra är blå.

På engelska kallas satsradning, där huvudsatserna har sammanfogats med ett kommatecken, för comma splice och, där endast ett mellanslag skiljer huvudsatserna åt, för run-on sentence. Notera att endast den första varianten (med kommatecken) accepteras i svenska språket vid "smakfull" användning. Varianten utan kommatecken är aldrig korrekt och gör texten betydligt mer svårläst.