Satsschema

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Primära satsdelar i
svensk satslösning
Relaterade artiklar

Ett satsschema är ett sätt att beskriva den ordning i vilken de primära satsdelarna kommer i ett språk.

Satsschema för svenska satser[redigera | redigera wikitext]

Svenskan har främst V2-ordföljd, och därutöver en i övrigt ganska fast ordföljd. Den kan beskrivas med hjälp av ett satsschema. Lägg märke till att samma schema används för både huvudsats och bisats. Satsschemat visar hur en typisk sats ser ut, och tar inte upp de många undantag som finns. För att identifiera om en sats i svenska är huvudsats eller bisats kan man använda sig av biff-regeln (bisats, inte före finit verb), alltså att man lägger in ett "inte" i satsen och ser var det hamnar i relation till det finita verbet. I en huvudsats hamnar "inte" istället efter det finita verbet (förvisso finns undantag från denna regel). Exempel:

  • Jag har inte ringt mamma än.
    • "Har" är det finita verbet; "inte" hamnar efter och det är därför en huvudsats.
  • Eftersom jag inte har ringt mamma än.
    • "Har" är det finita verbet; "inte" hamnar före. En annan ledtråd är "eftersom", som är en bisatsinledare.

Huvudsats[redigera | redigera wikitext]

Lägg märke till att en primär satsdel står i fundamentet i exemplen, och inte på sin vanliga plats, men att fundamentet blir tomt i verbinledda frågesatser.

Position Fundament Typplats N1 A1 V N2 A2
Innehåll Finit verb Subjekt Satsadverbial Infinit verb
Verbpartikel
Objekt
Subjektiv predikativ
Objektiv predikativ
TSRO-adverbial
Prepositionsobjekt
Exempel 1 Jag ville FUND kanske åka till Grönland.
Exempel 2 Inte kan en apa FUND dissa så schysta bananer.
Exempel 3 Dig har jag väl aldrig sett FUND förut.
Exempel 4 Skulle kattkvinnan inte piska Batman i filmen?
Exempel 5 Att de
tvekade
gjorde FUND antagligen De Gaulle
nervös.

Bisats[redigera | redigera wikitext]

I bisatsen står subjunktionen på typplatsen och man får bisatsordföljd.

Position Inledare N1 A1 V1 V2 N2 A2
Innehåll Subjunktion Subjekt Satsadverbial Finit verb infinit verb

Verbpartikel
Objekt
Subjektiv predikativ
Objektiv predikativ
TSRO-adverbial
Prepositionsobjekt
Exempel 1 att Linda inte älskade Ture tillräckligt.
Exempel 2 när bilen äntligen hade kommit tillbaka
från verkstaden.