Savolax lätta infanteriregemente

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Savolax infanteriregemente)
Savolax lätta infanteriregemente
Norway and Sweden, 1808 (NYPL b14896507-419216).tiff
Information
Officiellt namnSavolax lätta infanteriregemente
Datum1626–1662, 1695–1710, 1710–1809
FörsvarsgrenSvenska armén
TypInfanteriet
Del avSavolaxbrigaden
StorlekRegemente
FörläggningsortS:t Michels malm i Savolax
Kända slag och krigStora nordiska kriget

Gustav III:s ryska krig

Finska kriget

Befälhavare
RegementschefJohan Adam Cronstedt [a]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Regementets Uniform m/1779.
Uniform m/1765 för Savolax Regemente


Savolax lätta infanteriregemente (före 1775 Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente) var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1626–1662 och 1695–1809. Förbandet var från 1695 indelt och rekryterade i huvudsak sitt manskap från Viborgs och Nyslotts län, Finland.[1][2][3]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Enligt indelningsverket utgjorde det ett regemente med 1.037 man i åtta kompanier roterat (uttaget) i landskapet Savolax i östra Finland. Efter freden i Åbo 1743 efter Hattarnas ryska krig minskades dess styrka till 954 man. Dess mötesplats var S:t Michels malm. År 1626 benämns förbandet Savolax och Nyslotts läns regemente med G Horn som regementschef. År 1662 uppgick regementet i Östra Nylands infanteriregemente.

I 1634 års regeringsform fastställdes den svenska regementetsindelningen, där det angavs att armén skulle bestå av 28 regementen till häst och fot, med fördelningen av åtta till häst och 20 till fot. De indelta och roterande regementena namngavs efter län eller landskap, medan de värvade regementena uppkallades efter sin chef. Regeringsformen angav Savolax regemente som det fjortonde i ordningen. Dock blev det ett nummer som aldrig användes, annat än för att ange regementets plats, enligt den då gällande rangordning.[4]

År 1695 infördes indelningsverket i Finland, vilket medförde att Savolax infanteriregemente återuppsattes. År 1700 låg regementet i garnison i Riga. Vid Neumündes fall 1710 hamnade regementet i rysk fångenskap. Regementet återuppsattes samma år. År 1775 antogs namnet regementet Savolax lätta infanteriregemente och fördelades på rotarna i Kymmenegårds län och Kuopio. Från 1775 utgjorde regementet stommen i Savolaxbrigaden och deltog bland annat i Finska kriget 1808-1809. Den 8 oktober 1809 avtackades regementet av Georg Carl von Döbeln i Umeå, efter avtackningen upplöstes regementet. De som valde att inte återvända till sina hemorter, införlivades i svenska regementen.[1]

Framstående personer vid regementet[redigera | redigera wikitext]

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

 1. Livkompaniet
 2. Överstelöjtnantens kompani
 3. Majorens kompani
 4. Kuopio kompani
 5. Pumala kompani
 6. Jokkas kompani
 7. Piexämäki kompani
 8. Idensalmi kompani

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Nedan anges regementscheferna åren 1625–1809. Chefsbostället var Brahelinna kungsgård i Kristina. Regementschefen var även chef för Savolaxbrigaden under de perioder brigaden var organiserad åren 1775–1810, förutom åren 1808–1809 då Johan August Sandels var brigadchef för Savolax fotjägarregemente.

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Savolax och Nyslotts läns regemente 1626-??-?? 1662-??-??
Savolax infanteriregemente 1695-??-?? 1710-08-10
Savolax infanteriregemente 1710-??-?? 1775-??-??
Savolax lätta infanteriregemente 1775-??-?? 1809-10-08
Chefsboställe och förläggningsort
Brahelinna kungsgård, Kristina (F) 1626-??-?? 1662-??-??
S:t Michels malm i Savolax (F) 1626-??-?? 1662-??-??
S:t Michels malm i Savolax (F) 1695-??-?? 1700-??-??
Rigas garnison (F) 1700-??-?? 1710-??-??
S:t Michels malm i Savolax (F) 1710-??-?? 1809-??-??

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Larsson, Anders (2022). Karolinska uniformer och munderingar åren 1700-1721. Östersund: Jengel Förlag. ISBN 978-91-88573-43-8 

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Johan Adam Cronstedt blev sista chefen för regementet.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Kjellander (2003), s. 299
 2. ^ ”Savolax regemente”. hhogman.se. http://www.hhogman.se/regementen_sf_infanteriet.htm#xl_Savolax-regemente. Läst 11 maj 2020. 
 3. ^ Savolaks infanteriregemente i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1916)
 4. ^ Björkenstam (1994), s. 10-11

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Björkenstam, Knut, red (1994). Så levde man på Kungsbäck: Hälsinge regemente i Gävle 1909–1994: minnesbilder från ett regemente i förvandling. Ljusdal: Hälsinge regemente. Libris 7450121. ISBN 9163027356 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris 8981272. ISBN 91-87184-74-5