Segment (lingvistik)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Segment.
Spektrogram av ordet /glas/ uttalat av en manlig svensk talare. Segmenten är avgränsade med tunna streck

Segment är ett begrepp som används inom fonetiken för att referera till de enskilda, diskreta språkljuden. Ett segment kan alltså vara en vokal eller en konsonant som klart går att urskilja från de omkringliggande ljuden, antingen auditivt eller visuellt i ett spektrogram. När man studerar tal på segmentell nivå delar man in det löpande talet i små delar, där varje del motsvarar ett språkljud. Om man studerar fenomen som rör sig över flera segment, supra-segmentella fenomen, så är det prosodi man intresserar sig för.

Det är viktigt att inse att det är talljuden som utgör segmenten, och inte den skriftliga representationen av ord. Ordet ’röd’ innehåller tre segment på samma sätt som ordet ’dusch’ gör. Flera segment kan sättas ihop till en stavelse, och en eller flera stavelser kan bilda ett ord.