Selektronrör

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Selektronröret var en tidig form av digitalt datorminne utvecklat av Jan A. Rajchman och hans arbetsgrupp på Radio Corporation of America (RCA) under ledning av Vladimir Zworykin.

4096-bitars selektronrör
256-bitars selektronrör

Selektronröret var ett elektronrör som lagrade digital data i form av elektrostatiska laddningar med en teknik snarlik Williamsminnet. Idén om selektronröret var Rajchmans, och baserades på ett vanligt TV-kamerarör. Rajchman hade uppfunnit röret år 1946 och tanken var att använda det som höghastighetsminne i IAS-maskinen. Arbetsgruppen på RCA lyckades aldrig framställa en kommersiellt gångbar produkt innan kärnminne blev standard och är därför ännu idag praktiskt taget okänt.[1]

Inflytande på svensk datorutveckling[redigera | redigera wikitext]

När Ingenjörsvetenskapsakademien år 1947 skickade fem svenska ingenjörer som stipendiater till USA placerades stipendiaten Erik Stemme i gruppen under Rajchman på RCA-laboratoriet. Stemme kallade selektronminnet "ett av de mest komplicerade elektronrör som någonsin byggts".[2] Vid återkomsten till Sverige var han medveten om att IAS-maskinen hade kört fast pga selektronminnet, men när han år 1948 fick höra talas om Williamsminnet, arbetade han snabbt fram en fungerande prototyp av detta, vilket blev grunden för minnet i den svenska datorn BESK.[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Hallberg, Tord Jöran (2007). ”Jakten på den första datorn”. IT-gryning. Studentlitteratur. sid. 101-114. ISBN 978-91-44-03501-7 
  2. ^ Lundin, Per (2006). Att arbeta med 1950-talets matematikmaskiner: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 12 september 2005. Stockholm: KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History of Technology. sid. 9. ISBN 91-7178-359-8. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:10842/FULLTEXT01.pdf 
  3. ^ Hallberg, Tord Jöran (2007). ”Grabbarna i USA”. IT-gryning. Studentlitteratur. sid. 127-131. ISBN 978-91-44-03501-7