Sensorisk hyperreaktivitet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sensorisk hyperreaktivitet (SHR) är en diagnos för en kemisk känslighet med symtom främst lokaliserade till ögonen och luftvägarnas slemhinnor. För att få diagnosen SHR krävs dessutom ett positivt capsaicin-test. Kallas även för doftöverkänslighet eller kemikalieöverkänslighet. Enligt en forskargrupp vid Sahlgrenska kan mer än sex procent av befolkningen diagnostiseras som sensoriskt hyperreaktiva.

Symtom[redigera | redigera wikitext]

Sensorisk hyperreaktivitet förväxlas ofta med astma och allergi, då symtomen är likartade. Vanliga symtom är

 • tungt att andas
 • svårt att få luft
 • tryck/värk i bröstet
 • hosta
 • slembildning
 • huvudvärk
 • yrsel
 • trötthet
 • svettningar
 • näsirritation, nästäppa och snuva
 • ögonirritation, klåda och rodnad
 • halsirritation, heshet och klåda
 • illamående
 • metallsmak i munnen
 • det pellrar/domnar[förtydliga] i mun, läppar och tunga

Utlösande faktorer[redigera | redigera wikitext]

Utlösande faktorer är låga nivåer av kemikalier såsom

 • parfym
 • kosmetika
 • kyla
 • ansträngning
 • blomdoft
 • tobaksrök
 • luftföroreningar
 • avgaser
 • trycksvärta
 • målarfärg
 • matos
 • mögel
 • sjuka hus
 • sköljmedel
 • tvättmedel
 • plast
 • hudlotion
 • rökelse
 • pälskvalster
 • damm

Diagnosticering[redigera | redigera wikitext]

De flesta patienter genomgår spirometri och pricktest på grund av de astma- och allergiliknande symtomen. Ibland görs även ett metakolintest som visar om luftrören drar ihop sig när ämnet metakolin andas in. Ett positivt metakolintest talar för bakomliggande astma. Vid SHR är astma- och allergiutredningen oftast helt normal. Det finns inget specifikt test för parfym- eller rökallergi. Har man astmaliknande besvär när man utsätts för dessa rör det sig troligtvis om en ospecifik överretbarhet i slemhinnorna. Diagnosen sensorisk hyperreaktivitet kräver ett positivt, dvs onormal reaktion på, inandningstest av capsaicin.

Behandling[redigera | redigera wikitext]

Det finns idag ingen känd behandling för patienter med sensorisk hyperreaktivitet. Patienter råds att hålla sig undan utlösande faktorer. Det finns en metod idag som kallas Lotorpsmetoden, det är en fysikalisk andningsterapi som syftar till att öka bröstkorgens rörlighet och därigenom minska besvär.

Referenser[redigera | redigera wikitext]