Serie

Från Wikipedia

Serie kan syfta på:

 • Serie (matematik) – en summa av en talföljd
 • Serie (sport) – en form av organiserad tävlan mellan flera lag i idrott
 • Serie (gudstjänst) – en för olika delar av kyrkoåret särskilt gudstjänstordning, vilket främst gäller mässmusiken
 • Serie (geologi) - en enhet inom kronostratigrafi
 • Bokserie – ett antal böcker vilka publiceras som sammanhängande
 • Filmserie – en samling filmer relaterade till varandra
 • Tecknad serie – en illustrerad berättelse
  • Serietidning – en tidning som i huvudsak innehåller tecknade serier
  • Serieskapare – en person som skapar tecknade serier
  • Seriealbum – en publikation med tecknade serier.
  • Seriebok – en bok som främst innehåller tecknade serier
  • Serieroman – en längre tecknad serie i bokform
  • Disneyserier – de tecknade serier som görs på licens från Walt Disney Company
 • TV-serie – en följd av avsnitt med dramatiskt innehåll