Sexuellt trakasseri

Från Wikipedia

Sexuellt trakasseri är en form av sexuellt ofredande,[a] det vill säga att någon gör eller säger något sexuellt kränkande mot dig. Sexuella trakasserier är sådana kränkningar på ens arbete eller i skolan.[2]

Ett sexuellt trakasserie kränker den utsattas värdighet och/eller personliga integritet. Ett exempel på sexuella trakasserier kan vara när en person blir utsatt för fysisk beröring eller kommentarer som personen ifråga själv upplever som kränkande.

Sexuella trakasserier är inte detsamma som trakasserier på grund av kön. Fram tills helt nyligen fanns bara ett begrepp i svensk lagstiftning, "trakasserier", som omfattade båda begreppen, varför viss begreppsförvirring fortfarande råder. I Sverige beskrivs ibland sexuella trakasserier under den legala termen sexuellt ofredande.

Sexuella trakasserier kan ofta anses vara diskriminering, om det faller inom de områden som omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Det kan också anses vara ofredande och/eller bryta mot lokala ordningsföreskrifter, beroende på omständigheterna.

Sexuella trakasserier kan även ske via Internet.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Jämför den svenska lagtermen sexuellt ofredande, som endast inbegriper handlingar mot en person under 15 års ålder.[1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]