Shipibofolket

Från Wikipedia
Kärl från Shipibo, utställt på Etnografiska museet, Stockholm. 1967.16.0005

Shipibofolket är ett ursprungsfolk längs Ucayalifloden i Amazonområdet i Peru.

Tidigare skilde man mellan shipibofolket i norr och konibofolket i söder, men nu betraktas båda grupperna som ett folk, shipibo-konibo-folket eller endast shipibofolket.[1]

Folket lever nu med en fot i detta århundrades moderna värld och med en annan fot i tusen års liv i Amazonas regnskog. Många av deras traditioner utövas fortfarande, t.ex. ayahuscashamanism. Ritualer och shamansånger har betytt mycket för deras konstnärliga tradition och karakteristiska geometriska mönster i klädsel, keramik, verktyg och tyger.

Shipibofolket med en befolkning på drygt 20,000 (osäker uppgift beroende på migration till städer och det övergångsskede folket befinner sig i) utgör ca 8 % av Perus registrerade ursprungsbefolkning i Amazonområdet. Numera finns det många shipibo i Pucallpa med grannorten Yarinacocha och i huvudstaden Lima för att få bättre möjligheter till utbildning, sjukvård/hälsovård och alternativa monetära inkomster.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Eakin, Lucile; Erwin Laurialy and Harry Boonstra (1986). "People of the Ucayali: The Shipibo and Conibo of Peru". International Museum of Cultures Publication: 62.
  2. ^ Hern, W.M. The impact of cultural change and population growth on the Shipibo of the Peruvian Amazon. Latin American Anthropology Review 4(1):3-8, 1992. (publicerad 1994).