Gemensamma eurobetalningsområdet

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Single Euro Payments Area)
Hoppa till: navigering, sök
  Euroområdet
  Övriga medlemsstater inom Europeiska unionen.
  Öviga medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet + Schweiz.
  Mikrostater som deltar i Sepa.

Det gemensamma eurobetalningsområdet (engelska: Single Euro Payments Area, Sepa) är ett initiativ av Europeiska unionen med syfte att skapa lika villkor för kontantlösa betalningar i euro oavsett var i betalningsområdet avsändare och mottagare befinner sig. Med andra ord innebär det att skillnaderna mellan gränsöverskridande och nationella betalningar tas bort och att alla betalningar betraktas som inhemska. Målet är att en avsändare med ett enda bankkonto och ett enda betalningsinstrument ska kunna överföra euro till vilken mottagare som helst i hela eurobetalningsområdet.[1] Man ska kunna ha vilken bank som helst i eurozonen (och övriga området om de erbjuder konto i euro) om man har inkomster (t.ex. lön eller pension) eller räkningar (t.ex. för fritidshus eller tidningsprenumerationer) i euro. Detta ska öka konkurrensen och förbättra integrationen inom EU. Bakgrunden är de fyra friheterna som syftar till att göra gränserna mellan EU-länderna mindre märkbara för medborgarna. Fri rörlighet för kapital är en av de fyra friheterna.

Området[redigera | redigera wikitext]

Eurobetalningsområdet utgörs av alla medlemsstater inom Europeiska unionen, i särskilt hög grad euroområdet, och inkluderat speciella områden som är en del av EU, såsom unionens yttersta randområden och den finländska ögruppen Åland och den brittiska exklaven Gibraltar. Dessutom ingår sådana utomeuropeiska territorier som har euron som valuta, däribland Saint-Barthélemy och Saint-Pierre och Miquelon. Även Island, Liechtenstein, Norge (del av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schweiz samt de europeiska mikrostaterna Monaco och San Marino ingår genom avtal med unionen,[2] Men OCT-områden (exempelvis Grönland, Franska Polynesien och Aruba) och liknade områden som associeras till medlemsstaterna men som inte ingår i EU (exemplvis Bermuda och Färöarna) och inte har euro, ingår inte.

Införande[redigera | redigera wikitext]

För att underlätta gränsöverskridande betalningar i euro har gemensamma och standardiserade bestämmelser införts vad gäller kontantlösa betalningar och autogireringar i banker. Ursprungligen var dessa bestämmelser frivilliga för bankerna men de kommer att stegvis göras obligatoriska. Från början skulle alla banker inom euroområdet omfattas av bestämmelserna från den 1 februari 2014, men detta försenades ett halvår till den 1 augusti 2014.[3] För banker utanför euroområdet är det fortfarande frivilligt att tillämpa bestämmelserna, men från och med den 31 oktober 2016 kommer även dessa banker att omfattas av bestämmelserna. Det är dock endast betalningar i euro som omfattas och inte betalningar i den nationella valutan.[3][4][5] Vissa medlemsstater som inte har euron som valuta, till exempel Danmark, tillämpar redan bestämmelserna fullt ut trots att de inte måste, medan betalningar i andra medlemsstater, till exempel Ungern, fortfarande ofta sker utan att bestämmelserna tillämpas.[3]

Redan 2001 beslutades det att avgifter för gränsöverskridande betalningar i euro ska vara samma som vid inrikes betalningar betalningar i euro.[6] I Sverige beslutades det att växlingar mellan euro och svenska kronor också skulle ha samma avgift.

Bestämmelserna[redigera | redigera wikitext]

Bestämmelserna innebär i korthet att betaltjänster som används inrikes ska var nåbara i hela EU. Kontonummer ska finnas angivna i IBAN-format och stödjas. BIC ska sluta användas inom Sepa längre fram. Autogiro mellan EU-länder ska fungera. Avgifter ska i princip vara lika inrikes och mellan länder, och fördröjningen ska totalt vara högst en bankdag. Alla dessa bestämmelser gäller bara om euro används för betalningarna.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Bestämmelserna gäller även i Sverige för betalningar i euro, även inrikes. Därför har bankgirot valt att sluta hantera betalningar i euro, eftersom bankgirot inte är anpassat till IBAN och andra principer för eurobetalningar. Istället får betalarens bank sköta detta, vanligen enligt utlandsbetalningsrutinen, även inrikes.[7] Plusgirot har redan stöd sedan tidigare för eurobetalningar, eftersom de historiskt varit en självständig bank, medan bankgironummer mest är en kortform av ett vanligt bankkontonummer.

Finland[redigera | redigera wikitext]

Alla betalningar inrikes i Finland och till andra EU-länder sker enligt Sepa, i och med att Finland har euro som valuta. Det innebär att IBAN används istället för inhemska kontonummer.[8] Alla betalningar i Finland har traditionellt gått direkt mellan banker, inte via ett girosystem. Kontonumren har innehållit en kod som identifierar bank.[9]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa)”. Europeiska centralbanken. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sepa_brochure_2006sv.pdf. Läst 2014-08-08. 
  2. ^ ”EPC List of SEPA Scheme Countries” (på engelska). European Payments Counil. 2014-01-20. http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/epc-list-of-sepa-scheme-countries/epc409-09-epc-list-of-sepa-scheme-countries-v2-0-january-201/. Läst 2014-08-08. 
  3. ^ [a b c] ”End in sight for Single Euro Payment Area” (på engelska). EurActiv.com. 2014-07-31. http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/end-sight-single-euro-payment-area-303837. Läst 2014-08-08. 
  4. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001”. EUT L 266, 9.10.2009, s. 11-18. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0924. 
  5. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009”. EUT L 94, 30.3.2012, s. 22-37. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0260. 
  6. ^ Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and the Council of the European Union EUR-Lex, 19 December 2001
  7. ^ [ https://www.bankgirot.se/om-bankgirot/press-och-aktuellt/nyheter/leverantorsbetalningar-i-euro-tas-bort-2016/anpassning-av-programvaror-och-affarssystem/ Anpassning av programvaror och affärssystem]
  8. ^ SEPA
  9. ^ Spola både Postgirot och Bankgirot

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.