Singularitet

Från Wikipedia

Singularitet kan avse:

  • Gravitationell singularitet - en punkt i rymden där de värden som beskriver gravitationsfälts styrkor får oändliga värden
  • singulär punkt - ett begrepp inom komplex analys, en punkt där en för övrigt analytisk funktion ej är definierad
  • Singulariteten - en teoretisk framtida tidpunkt karaktäriserad av teknologiska framsteg utan motstycke