Situationsetik

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Situationsetik, etisk åsikt som går ut på att etik är en börda anpassad efter varje specifik situation. Detta står då i motsättning till generella etiska regler som ska följas villkorslöst, även om gränsen mellan situationsetik och regeletik enligt vissa är flytande.

Den första situationsetikern var Aristoteles som betonade varje situations speciella omständigheter och menade att man istället för att ställa upp fasta principer som reglerar handlingslivet skulle sträva efter att uppnå praktisk vishet. Moralisk kunskap kan enligt Aristoteles således endast uppnås genom erfarenheten då ingen situation är den andra lik.

Man kan i utilitarismen - som i korthet går ut på att maximera det goda - finna exempel på situationsetik. Denna benämns handlingsutilitarism och ser till varje enskild handlings konsekvenser.

Ett säreget drag i etiken är att den inte enbart handlar om en beskrivande utan också en normativ vetenskap, hur vi ska bete oss mot varandra genom att utgå från goda konsekvenser som är de fyra viktigaste sätten att tänka inom etik[förtydliga]

Se även[redigera | redigera wikitext]