Sjöartilleri

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Animation av laddningscykeln för en tung fartygspjäs i ett kanontorn.
Kanontorn på HMS Härnösand som vaktas av två soldater.

Fartygsartilleri är en typ av artilleri som finns på fartyg, framför allt örlogsfartyg.

Under 1500-, 1600-, 1700- och första delen av 1800-talet användes i princip likadana kanoner till lands som till sjöss, med undantag för lavetterna. De var gjutna av järn, koppar eller brons (kanonmetall) och invändigt cylindriska samt mynningsladdade. Efter hand uppkom en mångfald olika stora kanoner med olika benämningar. I svenska flottan fanns under 1500-talet kartauner, slangor, stycken, falkonetter,falkoner och hakar.[1] I och med införandet av bakladdade kanoner på 1800-talet började man utveckla särskilda fartygskanoner.

Kanonerna sköt ut genom kanonportar i fartygens sida. Dessa kunde öppnas då man skulle skjuta men var annars stängda. Kanonerna angavs efter hur stor järnkula de kunde skjuta ut med en standardladdning. En 12 pundig kanon kunde därför skjuta ut en 12 pund tung järnkula. I dag mäts kanonernas innerdiameter vilken anges i centimeter/millimeter eller inch. En 12,7 cm kanon har således en innerdiameter på 12,7 centimeter.

Runt förra sekelskiftet började man bygga mycket stora fartyg med kraftiga artilleripjäser och tjock bepansring, så kallade slagkryssare eller slagskepp. Gemensamt för dessa var att de hade sina tunga kanoner placerade i kanontorn som kunde vridas. En del lättare pjäser kunde stå i så kallade kasematter. En gemensam benämning för denna typ av örlogsfartyg är artillerifartyg.

Sjöartiller indelas i kategorierna:

  • Lätt, upp till 10 cm kaliber
  • Medelsvårt, mellan 10 cm och 20 cm kaliber
  • Svårt, över 20 cm kaliber.[2]

Efter slaget vid Midway 1942 stod det klart för de flesta bedömare att hangarfartyg var överlägsna slagskepp, och efter kriget har det knappast byggts några artillerifartyg över huvud taget. På nutida örlogsfartyg har eldrörsartilleriet till stor del ersatts av robotvapen.

Bofors MK 1

Allmålskanon, (engelska: 'naval gun') är en artilleripjäs som används mot såväl luftmål och markmål som sjömål. Allmålskanoner används främst inom flottan. Kända tillverkare av allmålskanoner och andra artilleripjäser är AB Bofors, BAE Systems AB och Saab Bofors Dynamics.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sjöartilleri
  2. ^ Svårt och medelsvårt artilleri har inget att göra med hur komplicerat det är utan kommer från tyskans schwer som betyder tungt.