Sjöman

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Sjömän)
En sjökapten, en överstyrman, en matros och en lots.
Sjömän får undervisning i hur man gör knopar.

Sjöman är en person som arbetar ombord på ett fartyg.[1] Sjöfarare är en människa som färdas till sjöss eller deltar i planerad sjöfärd.

Inom örlogsflottan kallas manskapet för sjömän, vilket motsvarar soldater inom övriga delar av den militära organisationen.

Synonymer[redigera | redigera wikitext]

Gast (sjögast, båtgast etc) är en synonym för sjöman, vilken återfinns i marina roller såsom äntergast eller visor som femton gastar på död mans kista.

Befattningar[redigera | redigera wikitext]

Handelsflottan[redigera | redigera wikitext]

Inom handelsflottan indelas sjömän i två grupper, sjöbefäl och manskap.

Befäl
Svensk benämning Alternativ benämning Engelsk benämning Alternativ engelsk benämning
Befälhavare Skeppare/Kapten Master Captain
Överstyrman Förste styrman Chief Officer Chief Mate
Styrman Förste styrman First Officer First Mate
Andrestyrman Andre styrman Second Officer Second Mate
Tredjestyrman Tredje styrman Third Officer Third Mate
Teknisk Chef Maskinchef/Chief First Engineer Chief Engineer/Chief
Förste fartygsingenjör Förste maskinist Second Engineer First Engineer
Andre fartygsingenjör Andre maskinist Third Engineer Second Engineer
Tredje fartygsingenjör Tredje maskinist Fourth Engineer Third Engineer
Manskap
Svensk benämning Alternativ benämning Engelsk benämning Alternativ engelsk benämning
Båtsman Bås Boatswain Bosun
Matros Able Seaman AB
Rorsman Rorgängare Helmsman Helm
Lättmatros Ordinary Seaman OS
Jungman Deckboy
Däckselev Deck apprentice
Befälselev däck Däckkadett/Kadett Deck cadet Deck cadet/Cadet
Kockelev Slev Cook apprentice
Maskinelev Engine apprentice
Maskinbefälselev Maskinkadett/Kadett Engine cadet Engine cadet/Cadet
Oiler Oiler
Motorman Motorman
Wiper Wiper
Reparatör Rep Fitter
Elektriker Trikare Electrician
Kock Chief Cook

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  • Wikimedia Commons har media som rör sjöman.