Sjömärke

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Radarmärke och linjetavla i Ålands skärgård

Sjömärke är ett märke konstruerat för att fungerar som navigeringshjälp till sjöss. Sjömärken kan vara till exempel fyrar, bojar, prickar, kummel, tavlor, stångmärken eller båkar. Officiella sjömärken finns utmärkta på sjökort.

Traditionellt har det varit viktigast att utmärka inseglingsleder (jfr angöring) och farliga grund. Nuförtiden utmärks i allmänhet själva farlederna.

För att hjälpa vid angöring från havet finns stora havs- eller angöringsfyrar. Båkar och kummel fyller ofta motsvarande funktion i skärgården. Själva farlederna är utmärkta med ledfyrar, linjetavlor (se enslinje) och – i synnerhet vid grynnor eller trånga passager – prickar eller bojar.

Det är strängt förbjudet att skada eller riskera sjömärken, till exempel genom att förtöja båten vid prickar. Likaså är det förbjudet att lägga ut ljus eller märken som kan förväxlas med officiella sjömärken eller att över huvud taget utan tillstånd sätta ut "säkerhetsanordningar för sjöfarten".