Sjöman

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En sjöman är en person som arbetar ombord på ett fartyg. Inom örlogsflottan kallas manskapet för sjömän, vilket motsvarar soldater inom övriga delar av den militära organisationen.

Befattningar

Handelsflottan

Inom handelsflottan delas sjömän indelas i två grupper, sjöbefäl och manskap.

Befäl
Svensk benämning Alternativ benämning Engelsk benämning Alternativ engelsk benämning
Befälhavare Skeppare/Kapten Master Captain
Överstyrman Chief Officer Chief Mate
Andre-/tredjestyrman First/Second/Third Officer First/Second/Third Mate
Teknisk Chef Maskinchef/Chief First Engineer Chief Engineer/Chief
Förste fartygsingenjör Förste maskinist Second Engineer First Engineer
Andre/tredje fartygsingenjör Andre-/tredje maskinist Third/Fourth Engineer Second/Third Engineer
Manskap
Svensk benämning Alternativ benämning Engelsk benämning Alternativ engelsk benämning
Båtsman Bås Boatswain Bosun
Matros Able Seaman AB
Lättmatros Ordinary Seaman OS
Jungman Deckboy
Däckselev Deck apprentice
Befälselev däck Däck kadett/Kadett Deck cadet Deck cadet/Cadet
Kockelev Slev Cook apprentice
Maskinelev Engine apprentice
Maskinbefälselev Maskin kadett/Kadett Engine cadet Engine cadet/Cadet
Oiler Oiler
Motorman Motorman
Wiper Wiper
Reparatör Rep Fitter
Elektriker Trikare Electrician
Kock Chief Cook

Se även