Sjukpenning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Den här artikeln handlar om sjukpenning i Sverige. För det finska begreppet, se Sjukdagpenning. För allmän diskussion, se Sjukförsäkring.

Sjukpenning är en del av sjukförsäkringen i Sverige. Den utbetalas till vissa vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. För den som är anställd betalar numera arbetsgivaren i stället sjuklön med samma belopp de första två sjukveckorna.

Sjukpenningens storlek beräknas på sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Ingen sjukpenning betalas ut den första sjukdagen (karensdag), därpå betalas den med 80 procent av SGI i maximalt 364 dagar. Sjukpenning kan erhållas i ytterligare maximalt 550 dagar men då med 75% av SGI. Det är möjligt att försäkra sig för att uppnå 90 procent i sjukpenning.

Hur man räknar ut SGI och max ersättning[redigera | redigera wikitext]

SGI räknas ut såhär: SGI=årsinkomst*0,97

Ersättningen räknas ut som SGI * 0,8. Dock finns dock ett ersättningstak som gör att man, ur ersättningssynpunkt, inte anses ha en årslön som överstiger 10 prisbasbelopp när det gäller föräldrapenning, eller 7,5 prisbasbelopp när det gäller övriga ersättningar (t.ex. sjukdom eller tillfällig föräldrapenning/sjukt barn).[1]

2012 hjälper det således inte att tjäna mer än 10*44000=440000 kr/år[2] för att kunna få max föräldrapenning, eller mer än 7,5*44000=330000 kr/år för att kunna få max sjukpenning eller ersättning för vård av sjukt barn.

För egna företagare som tror de kommer att vara hemma mycket med sjuka barn eller föräldralediga, kan det därför vara lämpligt att om möjligt styra nettovinsten så att denna motsvarar max ersättningsberättigande årslön + egenavgifter.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Vissa anställda, särskilt tjänstemän, hade tidigare avtal om att arbetsgivaren kompenserade skillnaden mellan sjukpenning och den ordinarie lönen, så att man fick ut totalt 100 procent av sin ordinarie lön. Efter en lagändring, SFS 1990:1466, som trädde i kraft 1 januari 1992, är sådana avtal utan verkan, eftersom kompensationsbeloppet dras av sjukpenningen om utbetalningen blir över 90 procent av SGI.

Lagstiftning[redigera | redigera wikitext]

Regler om sjukpenning finns i 24 - 28 kap Socialförsäkringsbalken.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/sjuk_langre_an_14_dagar/om_sjukpenning
  2. ^ ”Prisbasbelopp”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33883.aspx. Läst 20 april 2016.