Skatteincidens

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Skatteincidens (skatteövervältring eller övervältring) är i ekonomin en analys om vilken grupp som i slutändan bär skattebördan för en viss skatt, d.v.s. att skatten i slutändan, indirekt, betalas av någon annan än den som enligt lag är skattskyldig. Det inkluderar såväl oavsiktliga som avsiktliga effekter (ex. indirekt skatt). Exempelvis kan en skatte- eller avgiftsökning vid tillverkningen av en viss vara innebära att producentens vinst minskar (om priset för varan inte höjs), men det kan också innebära att varan blir dyrare (eller får sämre kvalitet), i slutändan för konsumenten som köper den. Om försäljningen av varan inte minskar på grund av det höjda priset så bär konsumenten bördan för denna skatt, även om det är producenten som enligt lag är skattskyldig. Det kan också vara så att exempelvis de som arbetar med att tillverka varan får en lägre lön (eller löneutveckling), och dessa då bär bördan för den nya skatten. Hur skatter övervältras har bl.a med priselasticiteten på en viss marknad att göra.