Skogstorpa

För roten i Lindome socken, se Skogtorpa.

Skogstorpa är en stadsdel i Trollhättan beläget norr om Dannebacken och Halvorstorp och söder om E45 och riksväg 42/44/47.

I Skogstorpa finns både tillverkade industri samt butiker. Huvudstråket är Kardanvägen.