Skolbuss

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skolbuss i USA.

Skolbuss är en buss som är avsedd för transport till och från skolan för de elever i skolåldern som har lång, besvärlig eller farlig skolväg.

Skolskjuts kan även avse transport till eller från skolan med andra färdmedel som eleven inte själv styr, exempelvis taxi.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Skolbuss i Uppsala 2011.

I Sverige är kommunerna enligt skollagen (2010:800) skyldiga att erbjuda kostnadsfri skolskjuts till elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan beroende på färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Elever som går i annan än kommunens anvisade skolor eller i skola i en annan kommun kan också beviljas kostnadsfri skolskjuts, men kommunerna har då, med vissa undantag, ingen skyldighet att erbjuda det. För elever i gymnasieskolan gäller särskilda bestämmelser om elevresor. Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor har gymnasieelever med rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) rätt till ersättning från kommunen för resor mellan bostad och skola om färdvägen är minst sex kilometer.

Ibland passar de ordinarie linjebussarnas tider och busshållplatser så bra med skolschemat att någon särskild skolbuss inte behöver sättas in. Eleverna tilldelas då ett färdbevis i form av ett så kallat periodkort eller i vardagligt tal "busskort".

Andra länder[redigera | redigera wikitext]

I USA är de flesta skolbussarna gula.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]