Slutstycke

Från Wikipedia
Ett slutstycke till ett jaktgevär i halvöppet läge.

Ett slutstycke är en del av ett bakladdat vapen. Slutstycket är en rörlig del som är placerad bakom pipans bakre del. Det kan öppnas för att en patron ska kunna laddas i patronläget och stängas så att krutgaserna inte kan läcka bakåt. I de flesta slutstycken finns också anordningar för att avfyra patronen (slagstift) och för att dra ut patronhylsan när skottet avlossats (utdragare). Slutstycket tar upp en stor del av rekylkraften och det måste därför konstrueras så att det är tillräckligt kraftigt för att tåla påfrestningarna.

Slutstycket på bilden öppnas och stängs med handtaget. För automatvapen används trycket från krutgaserna eller kraften från rekylen för att öppna och stänga slutstycket.