Smutsig bomb

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En smutsig bomb (eng. dirty bomb) är ett vapen som sprider radioaktiva ämnen och således är ett radiologiskt vapen. Dess sprängverkan är likvärdig med konventionella vapen, men den joniserande strålningen från de radioaktiva ämnena är farlig för människor och andra levande organismer.

Smutsiga bomber räknas vanligtvis inte som massförstörelsevapen eftersom deras förstörelsekraft och spridningen av radioaktivt material är liten. De är inga egentliga kärnvapen då ingen kärnreaktion sker och är mindre farliga än biologiska och kemiska stridsmedel. Idag finns inga länder som erkänt innehav, men eftersom tekniken är enkel så skulle det vara lätt för statsmakter och möjligt även för många fristående organisationer att utveckla smutsiga bomber.

En detonation av en smutsig bomb kan antas ge mycket högt mediagensvar och förorsaka mycket rädsla och oro bland den berörda befolkningen. Det radioaktiva nedfallet kan också göra närstående områden oanvändbara för lång tid enligt nutida hälsostandard eller kräva synnerligen dyra städoperationer och därmed orsaka stora ekonomiska förluster. En smutsig bomb kunde därför användas av till exempel en terroristorganisation som ett precisionsvapen med vilket opinion och ekonomi påverkas, samtidigt som människoliv skonas.