Snabbspårvägen i Tammerfors

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Möjlig framtida linjekarta. R = hållplats.

Snabbspårvägen i Tammerfors är en planerad snabbspårväg i Tammerfors.

Ett spårvägssystem i Tammerfors har studerats sedan 2001, som en del av en regional lösning för kollektivtrafik vid sidan av lösningar med järnväg och buss. Till skillnad från Åbo, en annan finländsk stad som planerar en ny spårväg, har Tammerfors inte haft spårväg tidigare. Spårväg i Tammerfors studerades allvarligt mellan 1907 och 1929, men planerna föll på det höga priset.

Mellan 1948 och 1976 fanns trådbussar i Tammerfors.

TASE 2025[redigera | redigera wikitext]

2007 presenterades en rapport ("TASE 2025") som förordade spårvägar längs Tammerfors stora infartsleder, i riktning mot förorterna Vuores och Hervanta i fas 1 (2015), Lielahti och Lentävänniemi i fas 2 (2015-2025), med länkar till Koilliskeskus, Ojala-Lamminrahka och Birkala i fas 3 (efter 2025). Utöver spårvägen rekommenderade studien rekommenderade skapandet av en pendeltågslinje som utnyttjar redan befintliga järnvägslinjer, samt förbättringar i befintliga bussförbindelser i områden som saknar spårförbindelser. Enligt dessa rekommendationer skulle de första spårvägssträckningarna öppnas under 2015.

Längden på den föreslagna spårvägen skulle vara 17,6 km i fas 1, 24,2 km i fas 2 och 43 km i fas 3. Den totala kostnaden för systemet skulle vara 298 miljoner . Spårvägen väntas generera cirka 10 miljoner € i årlig vinst, medan det nuvarande bussbaserade systemet genererar genomsnittliga förluster på 10 miljoner € varje år. En delrapport från 5 mars 2009 föreslog fyra olika alternativ för den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i Tammerfors, som alla inkluderar förverkligandet av en spårväg. Den första fasen i alla fyra alternativen var densamma, medan omfattningen av senare förlängningar skiljer sig åt.

Staden Tammerfors begärde anbud från konsulter med erfarenhet av att utforma spårvägssystem under sommaren 2010. Tidsfristen för inlämnande av anbud var den 16 augusti 2010, varefter en konsult skulle väljas. Planen är att konsultens rapport bör vara klar i slutet av april 2011, varefter kommunfullmäktige fattar beslut om huruvida man ska gå vidare med byggandet av en spårväg.

Under våren 2014 planeras beslut tas i frågan av Tammerfors stadsfullmäktige.[Uppdatering behövs]

Se även[redigera | redigera wikitext]