Soka Gakkai

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Soka Gakkais huvudkontor i Tokyo

Internationella Soka Gakkai (創価学会インターナショナル förkortat SGI) är en buddhistisk lekmannaorganisation, i tro, med syfte att sprida Nichiren Daishonins buddhism, världen över, och, med över 12 miljoner medlemmar. I Japan, varifrån organisationen härstammar,stödjer och har representanter i Japans riksdag, men även i andra yrkesgrupper såsom, advokater, läkare, skådespelare, sångare, dansare, flyganställda, bland många andra yrkersgrupper.

En av de nyare religioner, som väckt stor uppmärksamhet, är Soka Gakkai. Den grundades 1930 och baseras på Nichiren Daishonins läror. Antalet troende uppskattas till över 20 miljoner i över 190 länder. Soka Gakkai betyder värdeskapande; själva organisationen arbetar för fred, kultur och utbildning över hela världen.

Soka Gakkai Internationals syfte är att skapa världsfred, dels genom att berätta för andra och dels genom att i dialog med samhället skapa förståelse för den buddhistiska synen på livet. Organisationens fredssträvan har som filosofisk grund den buddhistiska uppfattningen att fred, precis som krig och konflikter, börjar i människors hjärtan.

SGI verkar för en mängd olika former av kulturutbyten och utbildningsinsatser och finns med i FN som en av de icke statliga organisationerna (NGO). Soka Gakkais medlemmar arbetar också på lokal nivå för att bidra till ett bättre och fredligare samhälle i sina respektive länder. Aktiviteternas karaktär skiftar i enlighet med ländernas kultur och förutsättningar.

Medlemmens dagliga buddhistiska utövan syftar till att ta fram den latenta andliga styrka som alla männískor utan undantag besitter. Genom denna process utvecklar var och en visdomen att ta ansvar för och bestämma över sitt eget liv.

Soka Gakkai ställer inte upp några speciella levnadsregler för medlemmarna. Att livet är heligt är dock en av de filosofiska hörnstenarna. Men eftersom ett av syftena med den buddhistiska praktiken är att ta fram människans egna inneboende visdom, är det upp till var och en att själv ta ställning till livsföring, politiska frågor osv.

Historia[redigera | redigera wikitext]

1928 konverterade pedagogen Tsunesaburo Makiguchi till Nichiren Daishonins buddhism och skapade föreningen Soka Kyoiku Gakkai, "Föreningen för värdeskapande utbildning". Grundat på buddhistisk filosofi skapade Makiguchi en ny form av pedagogik.

När Japan gav sig in i andra världskriget, påbjöd regeringen att alla religiösa riktningar i landet skulle inordna sig under shintoismen, som menade att kejsaren av Japan var en levande gud. Flertalet accepterade regeringens befallning och satte upp shinto-talismanen i sina tempel. Som Nichiren Daishonin hade gjort på sin tid, motsatte sig dock Makiguchi och hans lärjunge Josei Toda all sammanblandning med andra religioner samt Japans aggressionspolitik. I början av kriget blev de därför satta i fängelse. Makiguchi dog i fångenskap innan kriget var över. Toda släpptes fri strax före Japans kapitulation. Efter kriget började han bygga upp den organisation som idag är Soka Gakkai International.

Josei Todas efterträdare, Daisaku Ikeda, är Soka Gakkai Internationals nuvarande ordförande. SGI är idag en världsomspännande organisation. Daisaku Ikeda reser mycket utanför Japan. Som ett led i fredsarbetet har han fört dialog med många inflytelserika politiker, forskare och beslutsfattare. Daisaku Ikeda fick FN:s fredspris 1983.

Källor[redigera | redigera wikitext]