Sophiahemmet Högskola

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sophiahemmet Högskola
Engelska: Sophiahemmet University
Grundat1884
ÄgandeformIdeell förening
RektorJohanna Adami
Studerande1500
SäteStockholm, Sverige
Webbplatswww.sophiahemmethogskola.se

Sophiahemmet Högskola, SHH, är en privat högskola i Stockholm där det bedrivs forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå i omvårdnadsvetenskap. Skolan upprättades av drottning Sofia 1884 och ägs idag av Sophiahemmet, en ideell förening som även driver Sophiahemmet Sjukhus. Sophiahemmet Högskola bedriver ledande forskning och högre utbildning inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa. Här erbjuds en mängd olika utbildningsprogram för framförallt sjuksköterskor på kandidat- och avancerad nivå liksom magister- och diplomeringsprogram. En forskarutbildning startade hösten 2019.

Högskolan har flera nationella och internationella utbildningar som är skräddarsydda för samhällets behov och vänder sig till olika professioner inom vården. Verksamheten syftar till att bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg. Högskolan ingår i en mängd internationella samarbeten och utbyten med lärosäten, vårdgivare och myndigheter och erbjuder utbildning på engelska för studenter över hela världen.

Sophiahemmet Högskola ligger vid Sophiahemmet Sjukhus och har omkring 1599 studenter, varav 500 studenter på heltid i sjuksköterskeprogrammet. [1]

Historik: Att bli sjuk på 1800-talet var en katastrof. För de flesta sjukdomar fanns ingen bot och att ligga på sjukhus var bokstavligen livsfarligt. Den som i vårt land först insåg behovet av sjuksköterskor och vård ”i takt med tiden” var drottning Sophia. 1884 startade hon Sophiahemmets sjuksköterskeskola och i direkt anslutning till den inrättade hon ett privat sjukhus – Sophiahemmet. Sedan dess har högskolan bidragit med mängder av professionella sjuksköterskor. Årligen examineras här nästan 300 eftertraktade sjuksköterskor och även ett 30-tal barnmorskor. Här bedrivs även vidareutbildning för sjuksköterskor och en introduktionsutbildning för nyanlända läkare samt inom kort en forskarutbildning. På plats finns även ett 20-tal forskare som bidrar till förbättringar inom vården. Allt i drottning Sophias anda.

Sophiahemmet Högskola har sitt ursprung i den sjuksköterskeskola som drottning Sophia startade på nyårsdagen 1884. Drottningen ville verka för att höja den svenska sjukvårdens kvalitet genom att introducera ett nytt koncept för sjuksköterskeutbildning i Sverige med såväl teoretisk som klinisk utbildning. Förebilden var den sjuksköterskeskola som Florence Nightingale grundat vid S:t Thomas Hospital i London redan 1860. Sjukhuset var både till för sjuksköterskestudenterna men också för att kunna ge en god och tidsenlig vård till människor i alla samhällsklasser. Något om än i dag är ledstjärnan i vårdverksamheten.

Under de första åren bedrevs utbildningen vid ”Hemmet för sjuksköterskor” på Upplandsgatan i Stockholm. Skolans första föreståndarinna blev Alfhild Ehrenborg, som var utbildad hos Florence Nightingale i England. Den kliniska delen av utbildningen genomfördes först vid Sabbatsbergs sjukhus och senare på Serafimerlasarettet. Samarbetet med Serafimerlasarettet pågick fram till Karolinska sjukhusets tillkomst 1940, då den praktiska utbildningen inom de flesta specialiteter förlades dit

Redan då sjuksköterskeskolan grundades ansåg drottningen att det var viktigt att starta ett utbildningssjukhus, där hennes idéer skulle kunna genomföras utan protester från en många gånger oförstående läkarkår. Planerna sattes i verket och 1889 invigdes Sophiahemmet. Uppförandet av sjukhuset bekostades av kung Oscar II och drottning Sophia. I gåvobrevet står att sjukhuset skulle ha till uppgift att ge tidsenlig vård åt sjuka av alla samhällsklasser, samtidigt som det skulle tjäna som grundläggande utbildningsanstalt för sjuksköterskeeleverna.

Sjuksköterskeutbildningen vid Sophiahemmet utökades successivt och blev treårig i början av 1900-talet. Detta var en lång utbildningstid, jämfört med den ettåriga utbildning som fortfarande på 1910-talet tillämpades runt om i landet. Sophiahemmets sjuksköterskeskola blev snabbt välkänd och ansökningarna strömmade in, inte bara från Sverige utan också från Norge och Finland. De välutbildade Sophiasystrarna blev också eftertraktade, såväl i den offentliga som i den privata sjukvården.

Viktiga årtal:

1884 sjuksköterskeskolan startas av Drottning Sophia

1970-talet eleverna får ”studerandestatus”, dvs behöver inte vara arbetskraft på Sophiahemmet

2002 högskolan får examensrätt för kandidatexamen

2003 sjuksköterskehögskolan döps om till Sophiahemmet Högskola efter högskolestatus 1994

2005 högskolan får examensrätt för magisterexamen

2013 högskolan får examensrätt för barnmorskeexamen

2017 högskolan får examensrätt för licentiat- och doktorsexamen

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Sophiahemmet Högskola – Om SHH”. Arkiverad från originalet den 31 december 2009. https://web.archive.org/web/20091231012010/http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2008_.asp?sida=2. Läst 17 mars 2010. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]