Spårväg syd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Spårväg syd (planerad sträckning)
Unknown BSicon "uexKBHFa"
ÄlvsjöPendeltåg Pendeltåg
Unknown BSicon "uexHST"
Älvsjöskogen / Älvsjövägen
Unknown BSicon "uexHST"
Långbro park / Mickelsbergsvägen
Unknown BSicon "uexBHF"
FruängenTunnelbana Tunnelbanans röda linje (T14)
Unknown BSicon "uexHST"
Gyllene ratten
Unknown BSicon "uexHST"
Smista Park
Unknown BSicon "uexBHF"
SkärholmenTunnelbana Tunnelbanans röda linje (T13)
Unknown BSicon "uexHST"
IKEA
Unknown BSicon "uexHST"
Kungens kurva syd
Unknown BSicon "uexBHF"
MasmoTunnelbana Tunnelbanans röda linje (T13)
Unknown BSicon "uexHST"
Gustav Adolfsvägen
Unknown BSicon "uexHST"
Katrinebergsvägen
Unknown BSicon "uexHST"
Huddinge sjukhus
Unknown BSicon "uexKBHFe"
FlemingsbergPendeltåg Pendeltåg

Spårväg syd är en föreslagen snabbspårväg i södra Storstockholm. Linjen är tänkt att gå på sträckan Älvsjö - Fruängen - Skärholmen - Kungens kurva - Masmo - Flemingsberg, och ska därmed binda samman flera olika linjer av tunnelbana och pendeltåg. Byggstarten är osäker och ligger sannolikt flera år in i framtiden. Spårväg syd är ett av flera spårprojekt i Stor-Stockholm som finns med i den pågående Sverigeförhandlingen.

På längre sikt nämns möjligheten av en fortsättning öster om Älvsjö mot Skarpnäck, för att möjliggöra byten med Stockholms tunnelbanas Gröna linjes tre grenar, samt en möjlig sammankoppling med Tvärbanan, antingen via industrispår genom Västberga och Nybodatunneln eller genom den planerade bebyggelsen på Årstafältet.
I diskussionerna har även pratats om en sträckning från Skarpnäck till Tyresö centrum och därifrån via Trollbäcken till Haninge kommun. En sådan sträckning ligger i så fall mycket långt in i framtiden.[källa behövs]

Flera av södertörnskommunerna (Huddinge, Botkyrka och Salem) menar att det krävs en spårväg för att man i framtiden ska klara trafiken till de planerade utbyggnaderna av södra Storstockholm.

Under hösten 2010 genomfördes ett samråd med allmänheten där syftet var att få in synpunkter från berörda kommuner och myndigheter, men även andra aktörer. Storstockholms lokaltrafik (SL) har också tagit fram en förstudie för Spårväg syd där olika trafikslag och sträckningar studeras. SL:s förstudie.

16 oktober 2012 beslutade trafiknämnden i Stockholms läns landsting att gå vidare med planerna att bygga Spårväg syd. Beslutet har tagits emot positivt av flera kommuner i södra Storstockholm.

23 januari 2013 skriver SL på sin hemsida "Förstudien är nu klar. SL bedömer att det inte är motiverat med en investering i spårväg. Istället föreslås en utveckling av busstrafiken i regiondelen."

Om spårvägen blir av kommer Ikea att sponsra Huddinge kommun med 22 miljoner kronor för byggandet.[1]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

För sträckan mellan Älvsjö station och Fruängen finns det två huvudalternativ: ett alternativ med spår via Älvsjövägen och ett alternativ med sträckning via Västra stambanans västra sida, förbi Älvsjö gamla idrottsplats och därefter vidare längs Vantörsvägen till Fruängen. Alternativet med sträckning via Älvsjö gamla idrottsplats är kritiserat av Långbro, Långsjö och Älvsjö fastighetsägarföreningar[källa behövs] då detta förslag kan medföra att ett antal privatbostäder måste rivas. Detta alternativ skulle också gå genom Älvsjöskogen med en station inne i skogen på ett område där det nu finns en idrottsplats.[källa behövs] Älvsjöskogen pekas ut av Stockholms stad som ekologiskt känslig och skogen är även föreslaget att bli naturreservat. En ny sträckningsutredning pågår dock. Invånarna i Flemingsberg är generellt positiva till spårvägen .[källa behövs].

Utbyggnadsplaner[redigera | redigera wikitext]

Sammankoppling med tvärbanan[redigera | redigera wikitext]

Spårväg mellan Älvsjö och Gullmarsplan (möjlig sträckning)
Unknown BSicon "uexKBHFa"
ÄlvsjöPendeltåg Pendeltåg
Unknown BSicon "uexHST"
Mässan
Unknown BSicon "uexHST"
Örby
Unknown BSicon "uexHST"
Tussmötevägen
Unknown BSicon "uexHST"
Pommerska gatan
Unknown BSicon "uexHST"
Älvkällevägen
Unknown BSicon "uexHST"
Enskede gård
Unknown BSicon "uexHST"
Globen
Unknown BSicon "uexKBHFe"
GullmarsplanTunnelbana Tunnelbana

Spårväg mellan Älvsjö och Gullmarsplan studeras i samband med utredningen av kollektivtrafiklösningar i Östlig förbindelse.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ikea-vill-betala-for-ny-sparvag-i-kungens-kurva/reppii!5WQFxVzhg0Lprv6nXHSIGQ/
  2. ^ ”PM spårväg i östlig förbindelse”. sid. 32-35. http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Kollektivtrafiken%20v%c3%a4xer%20med%20Stockholm/SU/sverigef%c3%b6rhandlingen/PM%20Sp%c3%a5rv%c3%a4g-i-%c3%96stlig-f%c3%b6rbindelse-2016-09-12.pdf. Läst 23 oktober 2016. 

Övriga källor[redigera | redigera wikitext]