Hoppa till innehållet

Spagettikod

Från Wikipedia
Spagettikod
Källkod som påminner om spaghetti på grund av komplex och hopnystad kontrollstruktur Redigera Wikidata
Antimönster Redigera Wikidata
Under­klass tillförsummelse Redigera Wikidata
Har del(ar)brist, källkod Redigera Wikidata

Spagettikod är inom datalogin ett nedvärderande men vedertaget uttryck för källkod som använder fasta hopp eller andra förgreningar på ett ostrukturerat sätt. Spagettikod kan åstadkommas också på andra sätt, till exempel via undantagshantering. Strukturen gör det svårt att följa programflödet, vilket i sin tur ökar risken för att buggar introduceras och blir svårare att hitta och åtgärda.

Vissa programspråk, som vissa varianter av BASIC, saknar helt eller delvis operationer för att styra programflödet med slingor och subrutiner, vilket kräver mer disciplin för att spagettikod ska kunna undvikas.

Eftersom risken för buggar ökar vid många ostrukturerade hopp, framför allt när någon annan än den ursprungliga programmeraren ska redigera koden i efterhand så anser vissa programmerare att hopp inte ska användas över huvud taget i programspråk som stöder ett mer strukturerat programmeringssätt. Slingor kan exempelvis göras i många programspråk med instruktioner såsom for, while, until eller liknande. Spagettiprogrammering ses som ett typiskt fall av antimönster.

För applikationer där hög exekveringshastighet är avgörande för programmets funktion kan värdefull tid sparas genom att använda direkta hopp, men ofta går dessa att hantera utan att källkodens struktur lider, till exempel så att dessa avsnitt hålls väl avgränsade och väl kommenterade eller så att optimeringen av koden överlåts till kompilatorn och programmeraren begränsar sig till att beskriva funktionen så att kompilatorn kan optimera bort funktionsanropet. Ofta är också de delar av programmet som är tidskritiska överraskande få.

De flesta mikroprocessorer i sig själva implementerar ofta enbart hopp och villkorliga hopp och kompilatorn översätter de strukturerade looparna till sådana. Begreppet spagettikod handlar alltså om hur källkoden är uppbyggd.

Spagettikod kan också vara en medveten strategi för att försvåra för andra att ta över ens arbete och göra sig oumbärlig för ett företag.

Ett relaterat, om än inte lika vedertaget, begrepp är raviolikod som är motsvarigheten i objektorienterad kod.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]