Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Ångest" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Ångest är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädsla, nervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande
  7 kbyte (922 ord) - 24 december 2017 kl. 21.51
 • Ångest, ångest är min arvedel är de inledande raderna i den första dikten i diktsamlingen Ångest (1916) skriven av Pär Lagerkvist. Samtliga dikter i samlingen
  6 kbyte (662 ord) - 5 juni 2015 kl. 14.42
 • vilken blivit en klassiker börjar: "Ångest, ångest är min arvedel / min strupes sår / mitt hjärtas skri i världen." Ångest är ett av Lagerkvists mest framgångsrika
  1 kbyte (74 ord) - 3 juni 2015 kl. 23.59
 • Begreppet ångest (danska: Begrebet Angest) är en bok av den danska filosofen Søren Kierkegaard som utkom den 17 juni 1844, fyra dagar efter Filosofiska
  859 byte (109 ord) - 11 december 2016 kl. 09.33
 • Ångeststörningar är en grupp psykiska störningar, som har ångest som huvudorsak eller huvudsymtom. Ångeststörningar förs i ICD-10 till samma grupp störningar
  8 kbyte (902 ord) - 26 oktober 2017 kl. 06.39
 • upphov till ångest. Compulsion eller tvångshandlingar är de tankar eller ritualer som den drabbade använder sig av för att slippa denna ångest. Det behöver
  19 kbyte (2 418 ord) - 25 november 2017 kl. 23.25
 • en varaktig ångeststörning som kännetecknas av en generell och långvarig ångest, utan inslag av panikattacker. Dock är ångestnivån varierande. Till skillnad
  5 kbyte (578 ord) - 23 augusti 2017 kl. 21.37
 • folksamlingar väcker ångest, men också platser som på ett flygplan, i en kö eller på bio där möjligheten att fort ta sig därifrån är liten väcker ångest. Rör det
  23 kbyte (1 482 ord) - 21 november 2017 kl. 08.55
 • normalpsykologi och psykopati. Enligt Johan Cullberg uppstår jagsvaghet till följd av ångest som följer av barndomstrauman. Som ångestkällor som kan leda till jagsvaghet
  4 kbyte (513 ord) - 4 september 2017 kl. 21.54
 • Social fobi (omdirigering från Social ångest)
  fobi och specifik social fobi. I den generella typen upplever individen ångest i närvaro av andra människor, i den specifika typen uppkommer ångestreaktionerna
  12 kbyte (1 720 ord) - 14 juni 2016 kl. 08.23
 • Nagelbitning (kategorin Ångest)
  senare (F98.8 ICD-10) brukar ofta uppkomma med ångest och stress. Nagelbitning som uttryck för ångest är i den tidiga barndomen lika vanligt hos båda
  2 kbyte (223 ord) - 13 april 2016 kl. 20.21
 • kategorin SNRI som används för att behandla svårare depressionssjukdomar, ångest eller tillstånd som smärtsam diabetesneuropati. Mot depression upplever
  2 kbyte (195 ord) - 5 december 2016 kl. 18.54
 • endast är orsakat av ångest, och den sjuke tror ofta att det måste finnas en allvarligare anledning. Detta kan i sin tur leda till ångest och sedan ytterligare
  5 kbyte (679 ord) - 28 oktober 2017 kl. 20.05
 • också ge ångest. Även sådana läkemedel som används mot svårare smärtor, ångest eller depressioner kan vara orsak till ökad ångest. Ångest kan vara en
  2 kbyte (224 ord) - 30 juni 2017 kl. 09.22
 • kalciumkanaler. Det marknadsförs under varunamnen Neurontin. Den förskrivs också vid ångest och Willis–Ekboms sjukdom. ^ FASS.se: Gabapentin, läst 2013-05-11
  671 byte (53 ord) - 7 januari 2018 kl. 18.40
 • förlängd eller komplicerad sorgereaktion. Symtomen kan vara depression, ångest, uppförandestörning, men det förekommer många individuella uttryck för tillståndet
  8 kbyte (855 ord) - 26 november 2017 kl. 00.00
 • känsla av olust eller ledsamhet. Känslan kan vara ett symptom av depression, ångest, likgiltighet eller missnöjdhet. Det kan också vara en normal reaktion orsakad
  871 byte (86 ord) - 30 mars 2014 kl. 18.43
 • neuroticism är agitation. Personlighetsdraget präglas av instabilitet, ångest, aggression etc. ^ Thesaurus: neuroticism  Denna psykologi-relaterade artikel
  616 byte (65 ord) - 12 mars 2013 kl. 18.26
 • helt normalt hemma eller med trygga personer. Tillståndet beror på extrem ångest. Det kan ses som en form av psykomotorisk hämning. De allra flesta personer
  20 kbyte (2 711 ord) - 11 september 2017 kl. 10.07
 • inte användas som enda behandlingsmetod vid behandling av depression och ångest i samband med depression (självmordstankar kan framprovoceras hos dessa
  2 kbyte (144 ord) - 9 januari 2017 kl. 15.32

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)