Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Arbetslöshet" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • den högsta arbetslösheten. Arbetssökande Full sysselsättning NAIRU Sysselsättningsandel Sysselsättning Total arbetslöshet Öppen arbetslöshet ^ Bakgrundsfakta
  15 kbyte (1 705 ord) - 25 september 2017 kl. 21.19
 • Teknologisk arbetslöshet är höjd arbetslöshet som orsakas av teknologiska förändringar. Debatten om detta har pågått ända sedan den tidiga industrialismen
  30 kbyte (3 785 ord) - 16 oktober 2017 kl. 15.28
 • Öppen arbetslöshet var det mått på arbetslöshet som användes i Sverige fram till februari 2007. Måttet angavs som den procentuella andel av arbetskraften
  696 byte (83 ord) - 3 augusti 2015 kl. 07.11
 • Total arbetslöshet utgörs av det totala antalet arbetslösa. Vanligtvis betecknas denna grupp som U. U är då skillnaden mellan antalet personer i arbetskraften
  577 byte (77 ord) - 3 februari 2014 kl. 23.08
 • Arbetslöshet i USA avser statistik kring den amerikanska arbetslösheten liksom strategier kring denna politiska fråga. Jobbskapande och arbetslöshet är
  2 kbyte (192 ord) - 23 april 2016 kl. 11.31
 • Konventionen om arbetslöshet (ILO:s konvention nr 2 angående arbetslöshet, Unemployment Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen
  1 kbyte (73 ord) - 26 juli 2014 kl. 20.11
 • sysselsättning och skydd vid arbetslöshet (ILO:s konvention nr 168 om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet, Employment Promotion and Protection
  1 kbyte (79 ord) - 30 juli 2014 kl. 11.51
 • NAIRU (omdirigering från Naturlig arbetslöshet)
  monetaristisk ekonomiteori en "naturlig arbetslöshet" som kan beräknas med hjälp av NAIRU. Sådan arbetslöshet består bara delvis av arbetsmarknadens naturliga
  3 kbyte (351 ord) - 30 juni 2017 kl. 13.41
 • Konventionen om ersättning för arbetslöshet vid fall av fartygsförolyckande (ILO:s konvention nr 8 angående ersättning för arbetslöshet vid fall av fartygsförolyckande
  2 kbyte (111 ord) - 30 juli 2014 kl. 11.47
 • drabbades av arbetslöshet. Boken var nyskapande genom användandet av kvalitativa och kvantitativa data. Studien visade att arbetslöshet under lång tid
  1 kbyte (106 ord) - 30 november 2016 kl. 22.43
 • Phillipskurvan (kategorin Arbetslöshet)
  inflationen och arbetslösheten. I sin klassiska form visar Phillipskurvan på ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet; låg arbetslöshet åtföljs
  2 kbyte (252 ord) - 11 mars 2015 kl. 18.00
 • finns en viss strukturell arbetslöshet på grund av att människor byter jobb med mera. Monetarister talar om att all arbetslöshet är frivillig, då det egentligen
  2 kbyte (214 ord) - 18 januari 2017 kl. 10.57
 • Insider-outsider-hypotesen (kategorin Arbetslöshet)
  efterfrågan, men i stället ligger lönerna högre än så, vilket orsakar arbetslöshet. Nationalekonomerna Assar Lindbeck och Dennis Snower lade under 1980-talet
  2 kbyte (237 ord) - 10 mars 2013 kl. 08.58
 • Strukturarbetslöshet (kategorin Arbetslöshet)
  Strukturarbetslöshet är en långsiktig, kvardröjande arbetslöshet. Den utgörs av skillnaderna mellan efterfrågan på arbetskraft och sammansättningen av
  2 kbyte (246 ord) - 18 november 2014 kl. 14.53
 • perioder då BNP ligger under linjen uppstår lågkonjunktur med effekterna; arbetslöshet, låg inflation och överskott i bytesbalansen. När BNP ligger ovanför
  2 kbyte (182 ord) - 20 september 2017 kl. 23.41
 • i första hand statliga åtgärder, för att öka sysselsättning, minska arbetslöshet och förbättra hur arbetsmarknaden fungerar. Arbetsmarknadspolitiken är
  3 kbyte (352 ord) - 15 juni 2017 kl. 01.22
 • ålderskategori ger sysselsättningsgraden. Total arbetslöshet Sysselsättningsgrad Öppen arbetslöshet Sysselsättningsunion ^ ”SCB - AKU Första kvartalet
  1 kbyte (108 ord) - 1 augusti 2017 kl. 19.37
 • antal procent. Tre procent arbetslöshet innebar enligt den engelske nationalekonomen William Beveridge att den enda arbetslöshet som förekommer är så kallad
  2 kbyte (219 ord) - 15 augusti 2017 kl. 09.56
 • sistone genomlevde Hajdúböszörmény en ekonomisk kris som orsakade bred arbetslöshet. Många knyter de höga arbetslöshetsnivåerna till Järnridåns fall år 1989
  4 kbyte (163 ord) - 18 september 2015 kl. 19.03
 • Stagflation är när ökad inflation sammanfaller med försvagad tillväxt och ökad arbetslöshet, vilket skedde för första gången i världsekonomin under 1970-talet. Bakgrunden
  3 kbyte (441 ord) - 25 maj 2017 kl. 13.59

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)