Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Diktatur" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • För romanen, se Diktatur (roman). En diktatur (av latin dictatura, "en diktators ämbete; en diktators makt och myndighet") är en stat som styrs auktoritärt
  12 kbyte (1 421 ord) - 11 augusti 2017 kl. 11.54
 • Proletariatets diktatur (Diktatur des Proletariats), av kommunister även kallat "arbetarstaten", är det tillfälliga samhällsstadium som enligt Karl Marx
  7 kbyte (521 ord) - 4 juli 2017 kl. 22.16
 • Diktatur är en roman av B. Traven, utgiven 1935. Tyskspråkiga originalets titel är Regierung. Arne Holmström översatte romanen till svenska 1956. Romanen
  824 byte (121 ord) - 20 januari 2014 kl. 15.32
 • offentliga makten utgår från folket genom allmänna och fria val – och diktaturer – där samma makt ugår från en betydligt mindre grupp som tagit sig makten
  3 kbyte (281 ord) - 21 april 2017 kl. 17.28
 • Demokratiska alliansen mot diktatur (UDD), rödskjortorna, är en politisk folkrörelse och påtryckningsgrupp i Thailand, informellt ledd av flera medlemmar
  2 kbyte (204 ord) - 13 mars 2013 kl. 07.35
 • Diktator (kategorin Diktatur)
  en stat och dess invånare. En stat som styrs av en diktator kallas för diktatur. I normalt språkbruk avses dock med begreppet diktator endast den statsledare
  3 kbyte (289 ord) - 12 september 2017 kl. 16.25
 • portugisisk militär och politiker. Ursprungligen en anhängare av Salazars diktatur vände han sig efter en tid som militärattaché i Washington, D.C. 1952 mot
  1 kbyte (103 ord) - 20 oktober 2016 kl. 02.12
 • Pariskommunen Ryska revolutionen Kubanska revolutionen Kinesiska revolutionen Indokinakriget klasskamp proletariatets diktatur revolution statskupp
  548 byte (38 ord) - 23 december 2014 kl. 17.02
 • synonymt med diktatur. En distinktion är att en autokrati har makten samlad hos en person, medan en diktatur kan ha ett kollektivt styre. Diktaturen skiljer
  6 kbyte (799 ord) - 15 juli 2017 kl. 16.19
 • en milstolpe i latinamerikansk litteratur och utforskar den politiska diktaturen och dess effekter på samhället. Asturias uppvisar här en tidig användning
  3 kbyte (326 ord) - 8 april 2017 kl. 20.12
 • övergångsregering för ett land vars syfte är att byta statsskick från diktatur till demokrati. Fattigdomen är.. (svenskens) grundtillstånd, förmögenheten
  875 byte (111 ord) - 29 augusti 2015 kl. 07.26
 • socialistisk diktatur". Tidningen hyllade även militärkuppen i Chile 1973 då denna ansågs ha räddat Chile undan en "kommunistisk diktatur". Tidningen bytte
  2 kbyte (158 ord) - 17 februari 2016 kl. 17.13
 • makten efter en blodig statskupp 1980 och styrde landet under en brutal diktatur. Han avtjänar ett 30-årigt fängelsestraff för brott mot de mänskliga rättigheterna
  4 kbyte (463 ord) - 7 juni 2016 kl. 00.31
 • republiken och början på Ditadura Nacional (nationella diktaturen), senare Estado Novo, en auktoritär diktatur som fanns kvar fram till Nejlikerevolutionen 1974
  2 kbyte (109 ord) - 12 mars 2013 kl. 16.22
 • diktatur och korruption och konsekvenserna som det får i olika samhällsskikt. Händelserna i romanen äger rum under general Manuel A. Odrías diktatur.
  6 kbyte (597 ord) - 1 augusti 2016 kl. 15.24
 • anstiftan av de revolutionära demokraterna under Kleisthenes störtat Hippias diktatur i Aten, valde spartanerna att lägga Atens styre i händerna på den konservative
  1 018 byte (97 ord) - 11 maj 2013 kl. 20.30
 • grupper i USA:s sydstater från 1875 framåt Rödskjorta (Thailand) – anhängare av Demokratiska alliansen mot diktatur, ett regeringskritiskt parti i Thailand
  279 byte (31 ord) - 21 mars 2017 kl. 18.47
 • sydvietnamesisk garnison. 31 - Syrien och Israel enas om vapenvila. 25 - Portugals diktatur störtas av officerare (Nejlikerevolutionen). 20 - Turkiet invaderar Cypern;
  880 byte (69 ord) - 6 april 2013 kl. 20.11
 • staten, utan måste krossa den och upprätta sin egen stat - proletariatets diktatur. I 1981 års utgåva finns Lenins tal till 40-årsdagen till minnet av kommunen
  826 byte (101 ord) - 31 augusti 2013 kl. 22.36
 • denna utveckling är proletariatets diktatur och innebär upplösandet av alla klasser. Folkets demokratiska diktatur formulerades av Mao Zedong och ansluter
  6 kbyte (751 ord) - 26 juni 2016 kl. 23.16

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)